Yönetmelikler ve Yönergeler

 

YÖNETMELİKLER:

** Toros Üniversitesi Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve ARaştırma Merkezi Yönetmeliği

** Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Arş. Merkezi Yönetmeliği

** Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

** Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

** Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

**Toros Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

 

YÖNERGELER: 

** Toros Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltme ve Yeniden Değerlendirme Yönergesi

** Toros Üniversitesi  Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

** Toros Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Yönergesi

** Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Değerlendirme Komisyonu Yönergesi

** Toros Üniversitesi Sağlık,Kültür ve Spor Müdürlüğü Uygulama Yönergesi

** Toros Üniversitesi İşletme Doktora Yönergesi

** Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

** Toros Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi

** Toros Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi

** Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

** Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerini (BAP) Destekleme Fonu Yönergesi

** Toros Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi

** Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Pratik Çalışma Ve Staj Yönergesi

** Toros Üniversitesi İktisadi İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi

** Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

** Toros Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

** Toros Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru Ve Kayıt-Kabul Yönergesi

** Toros Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yönergesi

** Toros Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönergesi

** Toros Üniversitesi Yayın Komisyonu Yönergesi

** Toros Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi