T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

 

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ İLANI

 

Toros Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarına Toros Üniversitesi  Yurt Dışından Öğrenci kabulüne ilişkin Kayıt Kabul Yönergesi doğrultusunda  yurtdışından 16 Haziran - 20 Temmuz 2015 tarihleri arasında yabancı uyruklu öğrenci alınacaktır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Tarihleri Takvimi

 

 

Başlangıç

Bitiş

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Tarihleri

16 Haziran 2015

20 Temmuz 2015

Başvuru Değerlendirmesinin Yapılması

21 Temmuz 2015

24 Temmuz 2015

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

27 Temmuz 2015

27 Temmuz 2015

Asil Yerleşenlerin Kayıtları

27 Temmuz 2015

31 Temmuz 2015

Yedek Yerleşenlerin Kayıtları

03 Ağustos 2015

04 Ağustos 2015

Türkçe eğitim veren programlar için Türkçe Seviye Belirleme Sınavı

 

09 Eylül 2015

 

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından başvuru yapacak olan adaylar Üniversitemize yurt dışından alınacak öğrenci kontenjanı kapsamında ön lisans ve lisans programlarına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

 

KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

 

GENEL KOŞULLAR

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görmek isteyen adaylardan Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

a) Yabancı uyruklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenler,

c) Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup, aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanlar,

d) TC uyruklu olup Lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede ve KKTC dışında lise öğreniminin tamamını MEB nezdinde açılmış olan Türk Okullarında tamamlayanlar, 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında öğrenime başlayanlardan ise ortaöğretiminin (Lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile KKTC dışında lise öğreniminin tamamını yabancı ülkede MEB nezdinde açılmış Türk Okullarında tamamlayanlar,

e) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,

Başvuruda bulunabilirler.

 

Bu durumu sağlamayan adaylar herhangi bir programa yerleştirme ya da kayıt işlemleri yapılmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.

 

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK SINAV SONUÇLARI 

Ek-1 listede belirtilen sınav sonuçlarından yalnız bir tanesi ile başvuru yapılmalıdır. 

 

BİRDEN FAZLA SINAV SONUCU İLE BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

İSTENİLEN BELGELER:

Toros Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kontenjanlarına başvuracak adaylar; Adaylar aşağıdaki başvuru belgelerini şahsen veya posta ile Toros Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Başvuru Belgeleri:

a) Yurtdışından Öğrenci Kabul Başvuru Formu, ( Başvuru Formunun http://www.toros.edu.tr/ adresinden çıktısını alarak doldurup imzaladıktan sonra başvuru belgelerinizle birlikte göndermelisiniz.)

b) Lise diplomasının onaylı örneği veya lise diplomasını almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi bir belge,

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş onaylı örneği,

ç) Pasaport örneği,

d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Varsa Ek-1 Listede belirtilen Sınav sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği.

f) Aday tarafından doldurulan tercih bildirim formu. Adaylar adı geçen formu doldururken, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavında uygulanan puan türüne göre sayısal veya eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan fakülte veya bölümlerden en fazla üç tercih yapabilir.

g) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

 Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilen belgeler başvuru dosyası için alınır ve hiçbir halde geri verilmez.

 

Adayların başvuru formunu doldurarak ve yukarıda istenilen diğer belgeler ile birlikte;

 

Posta Adresi:

Toros Üniversitesi Rektörlüğü 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

Bahçelievler Kampüsü 1857 Sokak No: 12 Yenişehir 33140 MERSİN

Adresine en geç 25.07.2014 tarihinde ulaşacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru süresinden sonra Toros Üniversitesi Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına postayla ulaşan veya elden verilmek istenen başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 

TERCİH İŞLEMİ

Adaylar  formda beş tercih  yapacaklardır. Tercihler kontenjan tablosunda bulunan program kontenjanları ve program koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.

 

 

BAŞVURU ÜCRETİ:

Başvuru yapacak  adayların başvuru ücreti olarak 75 Doları (USD)  aşağıda belirtilen hesaba yatırmaları gerekmektedir. (Bankanın masraf olarak alacağı para bu miktarın dışında hesaplanmalıdır).USD HESABI: Banka: İşbank

Şube adı: Pozcu Şubesi

Şube kodu: 266060

Hesap No: 378126

Hesap sahibi: Toros Üniversitesi Rektörlüğü

 

IBAN: SWİFT KODU: 0006400000266060378126

                                        

Adayların, başvuru ücretini yatırırken dekonta adı, soyadı, başvurunun açık adını (Yurtdışından Öğrenci Yerleştirme Başvurusu) sırasıyla yazdırmaları gerekmektedir.

Aday ad ve soyadı bilgilerinin eksik olduğu dekontlar işleme konulamayacağı için ilgililerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır ve para iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru ücreti yatırılmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

EĞİTİM DİLİ:

Üniversitemizde eğitim dili genel olarak İngilizcedir. Kısmen veya tamamen Türkçe eğitimde verilmektedir. Başvuru yapacağınız programın eğitim dili için Kontenjanlar Bakınız  linkinde bakınız maddelerinin açıklamalarından bilgi alabilirsiniz.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 27/07/2015 tarihinde http://toros.edu.tr adresinden ilan edilecektir.Ayrıca, kabul edilen adaylara Toros Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilecektir. Adayların, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

Toros Üniversitesi’nde yabancı dilde öğretim yapan programlarda öğretim dili en az %30 İngilizce olduğundan Üniversiteye bu yönerge hükümlerine göre kabul edilen öğrencilerinden, İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi ile kanıtlayamayanlarla, eğitim ve öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Programı'na kabul edilirler.

Kayıt sırasında, Senato tarafından kabul edilen herhangi bir dil sınavı belgesi sunan öğrenciler ise İngilizce Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulur ve kabul edildikleri lisans programına doğrudan başlayabilirler.

Türkçe eğitim yapan programlar için Türkçe dil bilgisi düzeyi Üniversitemiz tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

Bu sınavda başarılı olamayanlar Türkçe dil bilgilerini geliştirmek üzere  izinli sayılarak, daha sonraki eğitim-öğretim yarıyılı başında yapılacak Türkçe yeterlik sınavına ya da TÖMER tarafından başarılı bulunduklarını gösteren dil belgesi ile öğrenimlerine başlayabilirler.

 

 

 

KESİN KAYIT

Kesin kayıt 27 – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıtta istenilen belgeler:

a) Lise diplomasının aslı,

b) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren,

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından ya da Türkiye Cumhuriyeti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak "Denklik Belgesi,"

c) Mezuniyet not ortalamasını gösteren belgenin aslı ve Türkçe veya İngilizceye

çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri veya Konsolosluklarından onaylı örneği,

ç) Başvuruda kullanılacak sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçe veya İngilizceye

çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden ya da Konsolosluklarından onaylı

örneği,

d) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının onaylanmış örneği,

e) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

f) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak "Öğrenci Vizesi",

g) 6 adet vesikalık fotoğraf,

ğ) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil ve Türkçe yeterlik belgesi,

h) Yabancı uyruklular kimlik numarası,

ı) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge. (İsteğe bağlı)

i) Eğitimlerini sürdürmelerini temin edecek tutarın üstünde bir gelire sahip olduğuna ilişkin belge.

(3) "Türk Soy Belgesi" sahibi olanlar kayıt sırasında ibraz etmek zorundadır.

Öğrencilerin daha sonra getireceği belgeler kabul esnasındaki statülerini değiştiremez.

(4) Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

Kayıtta istenilen belgelerin sunulamaması, yanlış beyanda bulunduğu ya da kriterleri sağlamadığı tespit edilen kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt hakları iptal edilir.

 

EK- 1 Liste.

TOROS ÜNİV.

SAT I

Toplam 1000

TOROS ÜNİV.

GCE-A

2 konuda A seviyesi puanı

TOROS ÜNİV.

ACT

En az 21

TOROS ÜNİV.

Tawcihi (Ürdün ve Filistin)

70

TOROS ÜNİV.

Gaokao(Çin Halk Cumhuriyeti)

En az 500 / 750

TOROS ÜNİV.

Lübnan Bakalorya

Diploma notu en az 13

TOROS ÜNİV.

International Baccalaureate (IB Uluslararası Bakalorya) 

Diploma notu en az 24

TOROS ÜNİV.

ABITUR

En az 4

TOROS ÜNİV.

Kazakistan Sınavı

En az 90 puan

TOROS ÜNİV.

Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Suriye)

170

TOROS ÜNİV.

TÜBİTAK Olimpiyat

Madalya kazanmış

TOROS ÜNİV.

Fransız Bakalorya

Diploma Notu 12

TOROS ÜNİV.

Matura Belgesi

Kabul

TOROS ÜNİV.

İran Diploma

15 / 20

TOROS ÜNİV.

Marmara Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Ankara Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Antalya Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Atatürk Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Süleyman Demirel Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Mersin Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Çukurova Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

İstanbul Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Kastamonu Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Dumlupınar Üniversitesi

YÖS

TOROS ÜNİV.

Erciyes Üniversitesi

YÖS