Vizyonumuz

’geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite’

Toros Üniversitesi geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunan uluslar arası düzeyde bir kurum olarak tanınmayı amaç edinmiştir. Toros Üniversitesi bu amaca ulaşmak için:

Seçilmiş akademik alanlarda ve yeni disiplinler arası alanlarda gelişmeye önem verir.

Öğrencilerini hızla değişen ve karşılıklı bağımlığın gittikçe arttığı bir dünyanın liderleri olmak için gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerle donatır.

İşbirliği yapan ve paylaşan ve kendilerini kapsayıcı olmaya adamış akademisyenlerden oluşan bir akademik topluluk geliştirmeyi hedefler.

Dünya düzeyinde eğitim, araştırma ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler geliştirmeye önem verir.