Temel Değerlerimiz

Akademik mükemmeliyet ve akademik etki

Yüksek kalitede eğitim ve araştırma

Yaşamları değiştiren ve bilgiyi derinleştiren bilim

Yaratılık ve yenilikçilik

Geleceğe odaklanma

Kapsayıcılık, çeşitlilik, dürüstlük, açıklık

Hoşgörü ve fikirlerin serbest değişimi

Toplumsal (sosyal) ve uluslararası yükümlülük

Her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı

Akademik özgürlük ve sorumluluke

Etik davranış, çağdaş ve evrensel değerlere saygı

Paylaşılan yönetişim

Etkin yönetim

Vizyoner liderlik ve çeviklik

Sürekli stratejik planlama, sürekli iyileştirme

Sürdürülebilir üretkenlik

Örgütsel ve bireysel öğrenme

Güçlü altyapı ve sistemler

Akademik etki, üniversitede yürütülen eğitim, araştırma ve çalışmaların bilime, yaşama, sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma yansıyan somut sonuçları olması demektir.

Eğitim ve araştırmada doruk, eğitim ve araştırmanın uluslararası standartlarda, modern altyapı ve yöntemlerle, güçlü bir akademik kadro ile ve akademik etkisi olan alanlarda yapılması demektir.

Yaşamları değiştiren ve anlamayı derinleştiren bilim, bilimsel değeri yüksek araştırma demektir.

Yaratıcılık ve yenilikçilik bilimsel çıktıların yaşama aktarılması demektir. Yaratıcılık, yeni fikirler ve yeni çözümlerin gelişmesi için uygun bir akademik iklim yaratmak demektir.

Geleceğe odaklanmak, uzun vadeli yükümlülüklere girmek demektir.

Vizyoner liderlik, hedefler koymak ve başarım için stratejiler geliştirmek demektir.

Çeviklik, dinamizm ve gereksinimlere hızlı ve esnek cevap vermek demektir.

Kapsayıcılık insana saygı, başkalarını dışlamamama, başka fikirler saygı, hoşgörü, birlikte yaşama ve paylaşma demektir.

Çeşitlilik, kültürde, inançlarda, akademik konuların seçiminde ve etkinliklerde çeşitlilik demektir.

Sosyal sorumluluk, topluma hizmet demektir.

Örgütsel ve bireysel öğrenme, bilginin paylaşımı ve sistematik yöntemler kullanmak suretiyle örgütsel ve bireysel performansın arttırılması demektir.

Örgütsel ve bireysel öğrenme, insan kaynaklarına değer vermeyi ve sistem perspektifini gerektirir.

Sürdürülebilir üretkenlik, sonuçlara odaklanmak ve değer yaratmak demektir.

Paylaşılan yönetişim iç ve dış paydaşların yönetişime etkin bir biçimde katılması demektir.

Toros Üniversitesi’nin temel değerleri öğrenci merkezli, öğrenme yönelimli bir eğitsel ortam kurulmasını, bütün paydaşların gereksinimlerinin dengelenmesini ve yüksek performansa ulaşılmasında yönlendirir.

Toros Üniversitesi’nde kültürel çeşitliliğe önem verilir. Kültürel çeşitlilik için uluslararasılaşma dâhil çeşitli yöntemler kullanılır.

Örgütsel ve bireysel öğrenme ve sürekli üretkenlik temel değerlerinin bir uzantısı kalite kültürüdür. Toros Üniversitesi’nde kurumsal kültürün bir parçası olarak kaliteye önem verilir.

Örgütsel ve bireysel öğrenme ve sürdürülebilir üretkenlik temel değerlerinin bir diğer uzantısı insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Toros Üniversitesi insan kaynaklarının geliştirilmesini sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak görür.