Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Günümüz dünya ekonomisinde sürekli hale gelen büyüme eğilimi ve küreselleşmenin yarattığı uluslararası mal ve hizmet değişimindeki artış profesyonel yaklaşımları ön plana çıkarmakta ve lojistik ve uluslararası ticaret alanlarında yetişmiş uzman personele ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Toros Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2013 yılında açılmıştır. Bu program lisans derecesini almış olan adaylara yöneliktir. Bu programın en önemli özelliği bugün iç içe geçmiş olan uluslararası ticaret ve lojistik faaliyetleri bir potada değerlendirerek hem lojistik hem uluslararası ticaret konusunda uzmanlaşmış, çok yönlü profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamasıdır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı kapsamında Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları mevcut olup tezsiz programa ALES notu olmayanlarda müracaat edebilmektedir. Bölüm dersleri, uluslararası ticaret, lojistik yönetimi, işletme yönetimi alanlarından seçilmiş uzmanlaşmayı sağlayacak derslerden oluşmaktadır. Bu programlarda, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sektörün problemlerine çözümler üretecek akademisyen ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır. Mezunlarına Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bilim Uzmanı unvanı  sağlamaktadır.

 

İletişim :  [email protected]

0324 325 33 00 dahili: 202

                                                                                              Doç.Dr. Köksal HAZIR

                                                                                              Ulusl. Tic ve Lojistik Böl. Bşk