T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ANA BİLİM DALLARI VE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR

Ana Bilim Dalı Adı

Program Adı

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora

İşletme

İşletme

 

İşletme

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 

-

İktisat

İşletme Ekonomisi

 

-

-

Psikoloji

Psikoloji

 

-

-

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

-