Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Formları

YL_01-Ögrenci Kontenjan ve Mülakat Juri Önerisi Formu

YL_02-Tezli Yüksek Lisans Mülakat Jüri Değerlendirme Formu

YL_03- Bilimsel Hazırlık Ders Öneri Formu

YL_04-Tezli  Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu

YL_05-TEZSİZ  Yüksek Lisans Danışman Öneri Formu

YL_06-Tezli Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Formu

YL_07-TEZSİZ Yüksek Lisans Danışman Değişikliği Formu

YL_08-Tezli Yüksek Lisans 2.Danışman Önerisi Formu

YL_09-Tezli Yüksek Lisans Seminer Başvuru Formu

YL_10-Tezli Yüksek Lisans Seminer Değerlendirme Formu

YL_11-TEZSİZ_Yüksek Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu

YL_12-Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisi_Hazırlama_Formu

YL_13-Etik Kurul İzin Muafiyet Formu

YL_14-Tezli Yüksek Lisans Tez Önerisini Ens_Gönderme_ Formu

YL_15-Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formu

YL_16-Tez Savunma Sınavı Jürilerine Tezin ve Atama Yazısının Teslimi Formu

YL_17-Tezli Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu

YL_18-Tezli Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonucu Tutanağı

YL_19-Tezli Yüksek Lisans İntihal Programı Raporu

YL_20-TEZSİZ Yüksek Lisans Dönem Projesi İntihal Programı Raporu

YL_21-Tezli Yüksek Lisans Savunma Sınavı Jürilerine İmzalı Tezin Teslimi Formu

YL_22-Tezli Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci

YL_23-TEZLİ_TEZSİZ_Yüksek_Lisans_ İlişik Kesme Formu

YL_24-TEZLİ_TEZSİZ_Yüksek_Lisans_Geçici_Mezuniyet_Belgesi_İstek_Formu

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı Formları

DR_01-Ögrenci Kontenjan ve Mülakat Juri Önerisi Formu

DR_02-Mülakat Değerlendirme Formu

DR_03- Bilimsel Hazırlık Ders Öneri Formu

DR_04-Danışman Öneri Formu

DR_05-Danışman Değişikliği Formu

DR_06-İkinci Danışman Önerisi Formu

DR_07- Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

DR_08- Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Formu

DR_09- Yeterlik Sınavı Sonucunun Ens.ye Gönderme  Formu

DR_10- Tez İzleme Komitesi Üye Atama Formu

DR_11- Tez İzleme Komitesi Dönem Değerlendirme Formu

DR_12-Tez İzleme Komitesi Üyesi Değerlendirme Formu

DR_13-Tez Önerisi Hazırlama Formu

DR_14-Tez Önerisini Ens.Gönderme Formu

DR_15-Etik Kurul İzin Muafiyet Formu

DR_16-Tez Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formu

DR_17-Tez Savunma Sınavı Jürilerine Tezin ve Atama Yazısının Teslimi Formu

DR_18-Savunma Sınavı  Jüri Üyesi Tez Değerlendirme Formu

DR_19-Tez Savunma Sınavı Sonucu Tutanağı

DR_20-İntihal Programı Raporu

DR_21-Savunma Sınavı Jürilerine İmzalı Tezin Teslimi Formu

DR_22-Tez Teslim Süreci

DR_23- İlişik Kesme Formu

Diğer Formlar

FR_01-Özel Öğrencilik Başvuru Dilekçesi

FR_02-Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneği

FR_002 Tezli Yüksek Lisans Yatay Geçiş (TOROS ÜNİV.ÖĞRENCİSİ İÇİN) Başvuru Dilekçe Örneği

FR_03-TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneği

FR_003 TEZSİZ Yüksek Lisans Yatay Geçiş (TOROS ÜNİV.ÖĞRENCİSİ İÇİN) Başvuru Dilekçe Örneği

FR_04-Doktora Yatay Geçiş Başvuru Dilekçe Örneği

FR_05-Mazeretli Kayıt Yenileme Dilekçesi

FR_06-Kayıt Dondurma Dilekçesi

FR_07-Ders Saydırma Formu

FR_08-Başarısız Ders Yerine  Ders Alma

FR_09-Farklı Üniversitelerden Ders Alma Formu

FR_10-Mazeret Sınavına Girme  Dilekçesi

FR_11-Maddi Hata Dilekçesi

FR_12-Öğretim Üyesi Not Düzeltme Formu

FR_13-Ders Görevlendirme Formu

FR_14-Haftalık_Ders_Programı

FR_15-Ara Sınav ve Final Sınav Programı

FR_16-Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi