SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

 

İşletme Ana Bilim Dalı Adı

 

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

İşletme Tezli/Tezsiz/Doktora Programı  
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezli/Tezsiz YL Prog. Prof.Dr.Haluk KORKMAZYÜREK (A.B.D. Bşk.V.)
  Prof.Dr.Süleyman TÜRKEL
  Prof.Dr.Turhan KORKMAZ
  Doç.Dr.Köksal HAZIR
  Doç.Dr.Mert AKTAŞ 
  Yrd.Doç.Dr.Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ
  Yrd.Doç.Dr.Sema Bengi GÜRKAN
Psikoloji Ana Bilim Dalı Adı  
Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı Prof.Dr.Kamuran ELBEYOĞLU (A.B.D.Bşk.)
  Prof.Dr.Banu YAZGAN İNANÇ
  Prof.Dr.Mehmet Cengiz GÜLEÇ
  Prof.Dr.Meral ATICI
  Prof.Dr.Ahmet ÖZER
  Doç.Dr.Turhan TOROS
  Yrd.Doç.Dr.Timuçin AKTAN
  Yrd.Doç.Dr.Fatma Sema BENGİ GÜRKAN
  Yrd.Doç.Dr.Yalçın ORTAKALE
   
İktisat Ana Bilim Dalı Adı  
İşletme Ekonomisi Tezsiz YL Programı  
  Yrd.Doç.Dr.Ali KOTAN(A.B.D.Bşk.)
  Yrd.Doç.Dr.Aslıhan  YAVUZALP MARANGOZ
  Yrd.Doç.Dr.Ayşe Esmeray YOĞUN
   
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı Adı  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz YL Prog.  
  Prof.Dr.Haluk KORKMAZYÜREK
  Prof.Dr.Turhan KORKMAZ
  Doç.Dr.Köksal HAZIR (ABD Bşk.)
  Doç.Dr.Abdullah ÇALIŞKAN
  Yrd.Doç.Dr.Murat KÖYLÜ
  Yrd.Doç.Dr.Ayhan DEMİRCİ
  Yrd.Doç.Dr.Tunay KÖKSAL
  Doç.Dr.Mert AKTAŞ
  Yrd.Doç.Dr.Aslıhan  YAVUZALP MARANGOZ