Misyonumuz
Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Vizyonumuz
Verilen tüm hizmet alanlarında öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi teknoloji ile donatılmış öncü bir birim olmaktır.
 
Sorumluluğumuz
Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve benzeri hizmetlerden sorumludur.
a)    Öğrenciye yönelik sağlık hizmetinden,
b)    Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösterilerden,
c)    Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme, ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerden,
d)    Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinden,
e)    Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalardan,