Psikoloji Ana Bilim Dalı

 


Programın Amacı

      Toros Üniversitesi Psikoloji Bilimleri Yüksek Lisans programında psikoloji alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış mesleki etik ilkelere bağlı araştırma yöntem ve uygulamalarına hâkim psikologlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

     Program çeşitli gelişimsel dönemlere odaklanmakta, önleme ve koruma programlarının geliştirilmesi için donanım sağlamaktadır.

    Üniversitemizin Psikoloji programı bu ihtiyaca duyarlı olarak öncelikle uygulamada çalışacak uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle programımızın yapısı alanda çalışacak kişilerin ihtiyaç duyacağı kuramsal bilgi ve pratik becerilerini güçlendirmeye ağırlık veren "tezsiz" ve ‘'tezli'' yüksek lisans programıdır.

    Yüksek lisans programımızdan uzmanlık derecelerini alan kişilerin şu özelliklere sahip olmaları gerekmektedir:

-       Psikoloji alanında yapılan araştırmalara ulaşma, faydalanma ve eleştirebilme becerisi kazanma;

-      Toplumsal alanda mesleki rolünün ve etik ilkelerinin çerçevesinde gerekli hizmetleri üretebilme;

-       Psikoloji alanındaki birimlerde işbirliği içinde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve uygulama becerilerini kazanma;

-       Mesleki ve kişisel olarak güçlü ve zayıf yönlerini fark edebilme ve ihtiyaçları doğrultusunda kendini geliştirme için gereken çabaları gösterme.

 

 Dersler öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir:

    -   İnsanın yaşam boyu fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve kişilik gelişimi sırasında geçtiği aşamalar alanında bilgilenme;

   -    Gelişimsel alanda bilgilenme ve gelişimsel gecikmeler konusunda farkındalık kazanma;

    -    Gelişimsel süreçleri değerlendirmeye yönelik psikolojik ölçekler konusunda bilgilenme;

    -    Çocuk, ergen ve yaşlılara sunulan kurumsal servisleri değerlendirebilme ve ihtiyaç analizi yapabilme;

   -     Bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik olarak güçlendirici ve koruyucu programlar geliştirme;

   -    Dezavantajlı grupları desteklemeye yönelik olarak toplumsal farkındalık yaratma; profesyonel kişi ve kurumlarla çalışabilme ve bağımsız projeler üretebilme;

   -    Psikoloji alanlarında yapılan araştırmaları inceleme ve eleştirebilme yetisi ile bu alanlarda bağımsız bir araştırma ortaya koyabilme;

Mezunlarımız sosyal hizmetlerde okul öncesi ve örgün eğitim kurumlarında, özel eğitimde, huzur evlerinde, sivil toplum örgütlerinde çalışabilecekleri gibi araştırma projelerinde ve alan çalışmalarında yer alabilirler.

 

Dersler Türkçe ve İngilizce yapılır.

Not: Enstitü Akademik Kurulu, programın birinci yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri tez araştırmasına yönlendirebilir. Bu durumda öğrencilerin ikinci yıl alacağı dersler tez araştırmasına yönelik şekilde düzenlenir. Tezli Yüksek Lisans Programı psikoloji alanında daha ileri aşamada akademik eğitim almayı hedefleyen öğrencilerimize yöneliktir.