SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

Ücretleriniz nelerdir?

Öğrenim Ücretleri Mütevelli heyetimizce her yıl için yeniden belirlenmektedir. Belirlenen ücretler toros.edu.tr web sayfamızda Mali İşler Müdürlüğümüzce yayınlanmaktadır.

Peşin ödemelerde indirim var mı?

Evet var. Peşin ödemelerde % 5 indirim yapılmaktadır. Ayrıca Özel Toros liselerinden mezun olanlara % 50, Mersin Liselerinden mezun olanlara da % 10 indirim uygulanmaktadır.

Kamu çalışanlarına yönelik (polis, öğretmen vb.) indirimleriniz var mı?

Hayır. Yok

Bursluluk durumu nedir? Burs kesilme koşulu nelerdir?

Üniversitemiz,  (Tam Burslu)%100, ve   (yarı Burslu) %50  olmak üzere 2 farklı burs olanağı sunabilmektedir. Burslar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere tanınır. Burs süresi Fakültelerde Hazırlık + 4 yıl, Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda 4 yıl, Meslek Yüksekokulunda ise 2 yıldır.

Normal eğitim-öğretim süresinin sona ermesi, Disiplin Yönetmeliğine göre “Öğrencinin Üniversiteden Uzaklaştırma Cezası” almış olması halinde verilen eğitim-öğretim bursu kesilir.

Yaz okulu ücretleriniz nelerdir? Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim?

Yaz okulu ücretleri her yıl Mütevelli Heyetimizin alacağı karara bağlı olarak kredi üzerinden hesaplanır. En fazla 3 (üç) ders alınabilir. 

Üniversiteye ait yurt var mı?

Üniversitemize ait yurt 86 kişilik yurt bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında, özel yurtlarda veya evlerde konaklamaktadırlar. Bahçelievler ve 45 Evler kampuslerimiz şehir merkezinde bulunduğundan servise ihtiyaç duyulmamaktadır.

Kayıt dondurma işlemi için ne yapmalıyız? Ücret ödüyor muyuz?

Dekanlık/ Yüksekokul Müdürlüklerine eğitim öğretim başlamadan önce dilekçe verilir dilekçesi kabul olan öğrenci yıllık veya yarı dönem donduracak ise eğitim-öğretim ücretini tam ücret üzerinden öder. Ödenen bu ücret bir sonraki yılın eğitim öğretim ücretine sayılır. Yeni yılda artış varsa artış miktarının ödenmesi gerekir.

Normal eğitim-öğretim süresi içinde kayıt dondurmaksızın akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme süresi içinde kaydını yenilemesem ne olur?

Normal eğitim-öğretim süresi içinde kayıt dondurmaksızın akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrenimine başladıktan sonraki normal öğrenim süresi içinde o yıla ait öğrenim ücretini, normal öğrenim süresini aşan her akademik yıl için o yıla ait öğrenim ücretinin % 50 fazlasını öderler.

Hazırlık Okulu (İngilizce) zorunlu mu?

Eğitim dili % 30 ve %100 İngilizce olan bölümlerde Hazırlık zorunludur. Öğrenci İsteğe bağlı Hazırlık okumak isterse lisans programının ücretini öder. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve MYO da Hazırlık Okulu zorunlu değildir.

Hazırlık sınıfında başarısız olursam, tekrar hazırlık sınıfında okumam mı gerekiyor?

Yabancı dille eğitim verilen (asgari % 30 ya da % 100) bölümlerde okumaya hak kazandığı halde muafiyet hakkı kazanamamış veya hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yarıyılı sonunda başarısız olmuş öğrencinin isteği üzerine;

Üniversiteyle ilişiği kesilir ve istemesi halinde ÖSYM tarafından bir başka üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

Hazırlık sınıfı eğitimine bir akademik yıl daha tekrar etme hakkı verilir. Bu eğitim sonunda da başarısız olan öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesilir ve istemesi halinde ÖSYM tarafından bir başka üniversitede veya kaydının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte programında kısmen ya da tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü, yüksek okul veya meslek yüksekokulu öğrencileri, hazırlık sınıfında ikinci yarıyıl sonunda veya isteğe bağlı olarak devam ettikleri takdirde takip eden akademik yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamasalar bile önlisans, lisans ve lisansüstü programlara devam edebilirler.

Uzaktan eğitim programı var mı?

Hayır. Yok.

Devam zorunluluğu var mı?

Yasa gereği devam mecburiyeti vardır. Devam mecburiyeti Tüm bölümlerde %70, hazırlık okulunda % 80’dir.

Kurum içi yatay geçiş var mı?

Kurum içi Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (R.G.: Tarih 24.04.2010, Sayı  27561 ) çerçevesinde yapılır. 

Dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilerin devam zorunluluğu var mı?

Devam zorunluluğu vardır. Devam zorunluluğu en az %70’dir. Aksi halde dönem kaybı olur. Dikey Geçişle öğrenim dili İngilizce olan bölümlere yerleştirilen öğrenciler Hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olurlarsa eğitimlerine devam ederler. Başarılı olamayanlar 1 yıl Hazırlık okumak ve başarmak zorundadırlar.

Dikey geçiş sınavı ile tercih yaparsam kaçıncı sınıftan başlarım?

Hazırlık + Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sınıftan başlanır

DGS ile gelen öğrencilerin bursluluk süresi kaç yıldır?

Hazırlık + Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği sınıftan itibaren geçen süredir.

Formasyon eğitimi veriliyor mu?

Üniversitemizde Eğitim Fakültesi bulunmamaktadır. Bu nedenle Formasyon Eğitimi verilememektedir.

Ders muafiyetleri nasıl yapılmakta?

Öğrenci Eğitim Öğretim yılı başlangıcından itibaren 15 iş günü içinde Bölüm Başkanlığı’na başvurur. Öğrencilerin transkripti fakülte yönetim kurulu tarafından incelenir. Kredisi ve içeriği uygun olan derslerin intibakı yapılır. Muaf sayılan derslerin harf notu transkriptlerine işlenir ancak muaf derslerin notu yarıyıl not ortalamasında dikkate alınmaz. Genel not ortalamasına katılır.

İngilizce Hazırlık muafiyet sınavından 100 üzerinden 60 puan alan öğrenciler bölüme geçerler. Ayrıca hazırlık eğitimi alıp başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler de İngilizce hazırlıktan muaf tutulurlar.

Sağlık Raporum Devamsızlık için geçerli mi?

Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat veya benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz. Bunun dışında devam ile ilgili sağlık raporu dahil hiçbir mazeret kabul edilmez.

Sağlık Raporu nerden alınırsa geçerlidir?

Tam teşekküllü devlet veya Tam teşekküllü özel hastaneden alınması gerekir.

Ders Seçimimi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Ders kaydının akademik takvimde belirtilen tarihte yapılması gerekir.  Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Ders kayıt formunun danışmana onaylatılması gerekir.  Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersler alınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

Sınav sonuçlarına itiraz etme hakkım var mı?

Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren en geç 15 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz, dekanlığa/ yüksekokul müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan inceleme sonucunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine öğretim elemanı tarafından işlenir ve sonuç ilgili öğrenciye yazıyla bildirilir.  İtirazlar, öğrencinin itiraz dilekçesinin kabul tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Öğrenciliğimle ilgili herhangi bir konuda sorunum olursa ne yapmalıyım?

Bir sorununuz olursa öncelikle bunu öncelikle Danışman Hocanızla, fakülte/yüksekokul sekreterliği, daha sonra dersin hocası, cevap alamazsanız bölüm başkanı ile görüşmeniz gerekir. Tüm bunların sonucunda da sonuç alamazsanız Dekan/Yüksekokul Müdürü veya Meslek Yüksekokulu Müdürü ile görüşebilirsiniz

Üst yarıyıllardan ders alabilirmiyim?

Muaf olunan dersler ile Senato tarafından belirlenecek dersler için açılacak muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanlar, o yarıyıl için belirlenen toplam kredi sınırını aşmamak üzere muaf veya başarılı oldukları toplam kredi kadar danışman onayıyla bir üst yarıyıldan ders alabilir.

İngilizce Hazırlık Programı zorunlu mu?

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olan programlarda, (Mühendislik Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bölümlerinde İngilizce hazırlık programı)zorunlu, diğer tüm lisans ve Ön lisans programlarında isteğe bağlı olarak okutulmaktadır.

Muafiyet Sınavları ne zaman yapılıyor?

Muafiyet sınavları Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.  Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur.

Daha önce başarılı olduğum derslerden muaf sayılmam için ne yapmalıyım?

Fakülte / Yüksekokulundaki bölümüne Muafiyet Başvuru Formu ile kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılının başlamasından itibaren en geç 15 iş günü içerisinde başvurulur.

Danışmanlarımdan hangi konuda yardım alabilirim?

Eğitim öğretimle ilgili olmak kaydıyla her konuda yardım alabilirsiniz.

Sınav sonucuna (Sınav Notuna) itiraz edebilir miyim? Nasıl?

Öğrenciler sınav sonuçlarının Akademik Takvimde Rektörlüğe bildirileceği belirtilen günden itibaren en geç 15 gün içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz üzerine, maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir.

Not değişikliği, ancak ilgili yönetim kurulunun kararı ile ve ÖBS de yetki verilen birimce ÖBS ne işlenir.

Onbeş günlük sürenin bitiminden sonra, gerek öğrencinin gerekse dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından talep edilecek not değişiklikleri işleme konulmaz.

Çift Anadal Başvurularını nasıl ve nereye yapabilirim?

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan ve başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarmış olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca yükseköğretim kurumları kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir

Başvurular Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine yapılmaktadır.

Yandal Başvurularını nasıl ve nereye yapabilirim?

Yandal programına başvuran öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış ve anadal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir

Başvurular Fakülte/Yüksekokul sekreterliklerine yapılmaktadır.

Erasmus, Mevlana ve Farabi Programlarına nasıl başvurabilirim?

Sözkonusu eğitim programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için www.toros.edu.tr/sayfas/uluslararasiofis linkini tıklayınız.

Dönem Uzatırsam Ne Kadar Öderim ?

Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda her bir öğrenciden alınacak öğrenim ücreti Mütevelli Heyetince 2015-2016 Öğretim Yılı için kredi başına olmak üzere; ön lisans programları için 200,00 TL, lisans programları için 400,00 TL olarak belirlenmiştir. Kredi sayısı doğrultusunda hesaplanan toplam ücretin o yıla ait öğrenim ücretinden fazla olması durumunda, ilgili programa ait yıllık öğrenim ücreti ödenir.

Anadaldan Mezun Oldum Çift Anadal Dersleri İçin Ne Kadar Öderim ?

Toros Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programlan Esasları'nın 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; ana dalından mezun olduktan sonra çift anadal öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Mütevelli Heyetince 2015-2016 Öğretim Yılı için kredi başına 400,00 TL olarak belirlenmiştir.