TOROS Üniversitesi Mühendislik Fakültesi geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Amacımız, Fakültemizin mezunlarını küreselleşen dünyanın gelecekteki problem çözücüleri ve proje liderleri arasına mesleki etiğe sahip birer profesyonel olarak yerleştirmektir.

Genelde TOROS Üniversitesi’nin özelde ise Fakültemizin program yapısı, liberal eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren ve bütünleyici eğitim felsefesini benimseyen öğrenci odaklı bir yapıdır. Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizi seminerlere ve disiplinler arası çalışmalara katılmasını teşvik etmeye dayanmakta, onları öğrenen toplulukların birer üyesi olmanın önemini fark ettirmeye ve hazırlayacakları bitirme projeleri ve dosya düzenlemeleri ile kişisel farklılıklarını ortaya çıkarabilme yeteneği kazanmaya yönlendirmektedir. Lisans eğitiminde öğrencilerimizin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan ve araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler müfredatımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

2012 yılında kurulan TOROS Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bugün itibarı ile birbirinden seçkin altı bölümüyle öğrencilerini lisans düzeyinde, uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca kabul edilen kalite ve standartlarda, İngilizce mühendislik eğitimi sunmaktadır.

Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, İnşaat Mühendisliği olmak üzere dört  mühendislik bölümünden oluşan “Mühendislik Programına” ortak öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler bu programa Matematik-Fen (MF-4) türünde elde ettikleri başarı puanı ile yerleştirilmektedir Öğrencilerimiz birinci sınıfı ortak çekirdek programında geçirdikten sonra, 2’nci sınıftan itibaren tercih ettikleri mühendislik bölümlerinden birinde eğitimlerine devam etmektedirler. Öğrencilerimizin bu seçimlerinde ilk yıl alacakları genel mühendislik eğitiminin sağlayacağı yönlendirme ve kendi ilgileri belirleyici olmaktadır. Fakültemiz mühendislik bölümlerine yerleşmede bundan başka herhangi bir ölçüt kullanmamaktayız ve Fakültemizin “Mühendislik Programına” yerleşen her bir öğrencimize tercih edeceği alanda mühendislik eğitimi vermeyi temel ilke olarak benimsemekteyiz. Öğrencilerimize sağladığımız ilave olanaklarla onlara program değiştirebilme fırsatı tanınmakta ve böylece üniversite yaşamlarının ilk yılı sonunda yapabilecekleri yanlış bir tercihin, onların yaşam boyu mutsuzluk sebebi olmasını engellemeye çalışmaktayız.

Bölümlerimizdeki öğrencilerimize yandal ve çift anadal programlarının yanı sıra, dilerlerse kendi alanlarında ve seçecekleri bir ek alanda genişlik ve derinlik sağlayan seçmeli ders seçenekleri sunmaktayız.

Bugün itibarı ile TOROS Üniversitesi’nin çok sayıda Avrupa üniversitesi ile imzalanmış olduğu ERASMUS değişim ortaklığı anlaşması mevcuttur. Bu kapsamda Fakültemizin öğrencileri ERASMUS değişim programlarından faydalanabildikleri gibi, her sene önemli sayılarda Avrupalı öğrenci Üniversitemize değişim öğrencisi olarak gelmektedir.

TOROS Mühendislik Fakültesi'nin lisans düzeyindeki eğitiminin temel hedefleri şunlardır:

  • İngilizceyi en üst düzeyde kullanabilen,
  • Mesleki alanının, temel bilgi ve becerilerini edinmiş,
  • Analiz, sentez, tasarım ve uygulama yeteneklerine sahip,
  • Ekip halinde çalışabilen,
  • Öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış,
  • Bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilen ve bilgisayar teknolojisinden yararlanmasını bilen mühendisler yetiştirmektir.

Bu hedeflerin gerçekleştiğinden Üniversite bünyesinde öz denetimden sorumlu Kalite Güvence ve Geliştirme Birimimizin katkı ve geri beslemesiyle emin oluyoruz.

Değerli YGS/LYS adayları:

Bu genel bilgilendirmeden sonra hepinizi TOROS Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ayrıcalıklı birer üyesi olmaya davet ediyorum. TOROS Üniversitesinde geçireceğiniz öğrencilik hayatı size yalnızca mesleki mükemmelliği kazandırmayacak, aynı zamanda gece-gündüz ayırdı olmadan kendinizi sanatsal, kültürel ve entelektüel etkinlikler içerisinde bulacağınız bir “şehir üniversitesi” öğrencisi olma fırsatı sağlayacaktır.

Sizlere sınavlarınızda zihin açıklığı ve başarılar dilerim