Kullanıcı Hizmetleri

Ödünç verme hizmeti

  • Toros Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personeli kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Üniversite kimliği olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar.
  • Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerve ve ders kitapları bölümündeki yayınlar ve standartlar ödünç verilmez.
  • Üzerinde cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez.

Ödünç alma süreleri
Kütüphanemizde öğrencilerimize 7 gün için 2 kitap, akademik personele 21 gün için 4 kitap, idari personele 21 gün için 5 kitap, yüksek lisans öğrencilerine ise 15 gün için 3 kitap hakkı verilmektedir.

Kütüphanelerarası ödünç verme hizmeti
Kütüphanemiz koleksiyonunda bulunmayan kitaplar Kütüphanelerarası işbirliği (ILL) kuralları kapsamında, diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanarak akademik kadronun hizmetine sunulur.