DOAJ, erişime açık olan 585 civarında dergiyi kapsamaktadır. Bu veritabanı; tarım, gıda, biyoloji, kimya, sağlık, dil ve edebiyat, matematik, istatistik, fizik, astronomi, teknoloji, mühendislik, güzel sanatlar, mimarlık, işletme, ekonomi, çevre, tarih, arkeoloji, hukuk, uluslar arası ilişkiler, sosyal bilimler, felsefe ve din konularını içermektedir.
Tıp bilimi ile ilgili pek çok dergiye ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır.
 

“Journal of FisheriesSciences.com" dergisi; su ürünleri, balıkçılık yönetimi, aquatik sistemler, yetiştiricilik sistemleri, balık sağlığı, tatlı, acı sular, aquatik gıda kaynakları üzerine araştırmaları ve su ürünleri bilimiyle ilgili her türlü makaleyi hakem onaylı olarak İngilizce veya Türkçe olarak yayınlamaktadır.

Türk Psikiyatri Dizini (eski adıyla Çukurova Psikiyatri Dizini) projesi, 2000 yılından itibaren Türkçe yayınlanan Psikiyatri Dergilerinin tümünün içeriğini kapsamayı amaçlayarak yola çıkmış bir projedir. Şu ana dek hedeflenmiş 14 derginin yanısıra yayınına devam etmeyen Demans Dergisi, Psikiyatri Bülteni, Psikiyatri Dünyası, PsychoMed ve Türkiye Klinikleri Psikiyatri dergilerinin tüm içeriği ve tamamlanan ya da sona erdirilen Duygudurum Bozuklukları Dizisi, Şizofreni Dizisi ve Anksiyete Monografları Serisi gibi orijinal Türkçe yazılar içeren monograf serilerinin içeriği de dahil olmak üzere 34 ayrı dergi ya da monografa ait yaklaşık 6300 makalenin künyesi veri tabanına eklenmiştir.Ayrıca tam metin linki veren tüm dergilerin tam metinlerine olan linkler de veritabanına eklenmiştir.

Ulakbim tarafından hazırlanan çeşitli konulardaki Türkçe özet veritabanları mevcuttur.

TÜBİTAK- MAM Gıda Enstitüsü’nün Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında Ulusal Gıda Kompozisyon Veritabanı (TURKOMP) oluşturulmuştur. TURKOMP’ta 500’den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır. Veritabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, “bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza doğru sıralayabilirsiniz.   “Beslenme çantası” ile günlük diyetinizde yer alan gıdaların içeriğini kolaylıkla hesaplayabilir ve “gıdaları karşılaştır” uygulamasıyla 2 farklı gıdaya ait bileşen değerlerini aynı ekran üzerinde görebilir, gıda tanımlama sistemi “Langual” ile benzer özelliklere sahip gıdaları başka ülkelere ait veritabanlarında yer alan verilerle de karşılaştırabilirsiniz

 

Türk Dil Kurumu tarafından çıkarılan Türk Dili dergisinin dizini mevcuttur.

Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. 'Akademik araştırma' ve 'makale arama' kapsamında hizmet veren Acarindex.com veri tabanında barındırdığı 'hakemli dergi' ve on binlerce 'makale' ile her gün binlerce araştırmacıya hizmet vermektedir. Acarindex.com'da makalelere yorum yapabilir, sosyal ağlarda paylaşabilir ve üye olarak yeni sayı ve makalelerinizi ekleyebilirsiniz.