İşletme Ana Bilim Dalı

(Tezli/Tezsiz/Doktora Programları)

Toros Üniversitesi'nde İşletme Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2012 yılında açılmıştır. Bu program lisans derecesini almış olan adaylara yöneliktir. Bu programın amacı; İktisadi ve İdari konularda düşünebilme yetisi kazandırabilmek, karşılaşılan problemlerin sayısal yöntemlerle analizini yapmak ve tutarlı sonuçlara ulaşarak karar verebilme pratiğini kazandırmaktır.

İşletme Anabilim Dalı; işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşıma sahip programlardan oluşmaktadır.

İşletme Anabilim Dalı'nda tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Bu programlarda, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek akademisyen ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

 

İşletme Ana Bilim Dalı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı


Günümüzde sağlık sistemleri ve sağlık kuruluşları; uluslar arası sağlık sistemleri, hastane zincirleri ve sosyal güvenlik sistemleri ve sağlık sigortaları ile sıkı ilişki içerisindedirler. Sağlık turizmi, tıbbi teknoloji ve tıbbi sarf malzemeleri, kamunun özel ortaklığı projeleri ile yapılmaya başlayan entegre sağlık kampüslerinin işletmecileri arasında yabancı şirketlerin olması ve bu hastanelerin 25 yıl özel sektör tarafından işletilecek olması ve sağlık hizmetlerinin giderek özelleşmeye yönelmesi bu sistemlerde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının uluslararası standartlarda ve çağdaş sağlık ve hastane işletmeciliği ve yönetimi ilkeleri doğrultusunda yönetilmesini gerekli kılmaktadır. Bu sağlık sistemleri içerisinde yer alan merkezden en uçtaki sağlık kurum ve kuruluşlarını yönetecek yüksek sevk ve idare kalite ve kantiteye sahip sağlık yöneticilerine ve hastane yöneticilerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sağlık idarecileri ve hastane yöneticilerinin artık yüksek lisans düzeyinde çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendini alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi bilim uzmanı yetiştirecek programlara ihtiyaç bulunmaktadır. İşte bu yüksek lisans programı bu ihtiyaca cevap vermek üzere hizmet verecektir.

Programımızın hedefi; sağlık sektörünün yönetici ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacak düzeyde programımızda verilecek kuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip, projelerin, kurumların yanında olayların ve bilginin yönetimini sağlayabilen; birlikte çalışabilirlik imkanlarını oluşturan, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayabilen; liderlik yapabilen, teoriyi pratiğe çevirebilen, değişimi yönetebilen, entegre sağlık kampüsü yönetimi ve kamu hastane birliklerini yönetmeye aday uzman sağlık idarecileri ve hastane yöneticileri yetiştirmektir.