İKTİSAT BÖLÜMÜ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2010 - 2011 eğitim - öğretim yılından itibaren faaliyet gösteren İktisat Bölümü ilk mezunlarını 2015 yılı içerisinde vermiştir.

Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümümüzde 1 yıl zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde 4 yıl boyunca görecekleri akademik derslerin ardından “İngilizce İktisat Bölümü Lisans Diplomasına” sahip olacaklardır.

Bölümde öğrencilere gösterilen dersler ve müfredatlar uluslararası düzeyde kabul gören A.B.D. ve Avrupa üniversiteleri ile eşdeğer olarak hazırlanmıştır. Kültür derslerinin yanısıra iş piyasasının gereksinimi olan ve mesleki eğitim gerektiren derslere de müfredatta yer verilmiştir.

Klasik İktisat eğitimi anlayışından uzak ve alanında uzmanlaşmış akademik kadrosuyla öğrencilerin salt teorik bilgilerle değil, iş dünyasında kariyer yapabilmelerine olanak sağlayan, öğrendikleri bilgileri yorumlayan, eleştirel bakış açıları yakalamalarını sağlayan, ezbere değil, düşünerek öğrenen ve farklılıklar yaratan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen pragmatik bir yaklaşımla eğitim verilmektedir.

İktisat Bölümü mezunları, konusu finans, maliye, muhasebe ve idare olan her branşta ve bu branşlarla ilişkili diğer tüm alanlarda iş bulma imkânlarına sahip olduklarından dolayı geniş bir yelpazede istihdam edilebilmektedirler.