İktisadi,İdari,Sosyal Bilimler Fakültesi

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi kendi konusunda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği temel bilimler ve kendi alanının bilgilerine hakim, problemlere yalnız kendi dalı açısından değil, geniş bir açıdan bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı, dünya vatandaşı mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi programları hazırlık sınıfı hariç dört yıllık programlar olup bu programlardan mezun olanlar lisans diploması alırlar.

Toros Üniversitesi’nde iktisadi, idari ve sosyal bilimler alanındaki eğitimi aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak, uygulamaya dönük ve proje bazlı olarak yapılır. Öğrenci yaparak öğrenir. Bu amaçla ders programında yer alan derslerin birçoğu uygulamalı derslerdir. Programda ayrıca proje dersleri bulunur.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler programlarının önemli bir bileşeni deneyimsel (experiential) öğrenmedir. Deneyimsel öğrenme öğrencinin çalışma yaşamının içine girerek öğrenmesidir. Deneyimsel öğrenme endüstri stajı, co-op (bir çeşit uzun süreli staj), endüstri ile proje yapma gibi biçimlerde yapılır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ders programları temel bilimler dersleri, ortak dersler, kendi alanının dersleri, bilgisayar ve iletişim becerilerine yönelik dersler, İngilizce dersleri ve serbest derslerden oluşur.

Ders programları esnektir; derslerin bazıları zorunlu, bazıları seçimlidir. Seçimli dersler yoluyla öğrenci kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir.

Öğrenciler çift anadal veya yandal yapabilirler. Çift anadal öğrencileri iki programın koşullarını sağlayarak iki diploma alırlar. Yandal öğrencileri kendi programlarının koşullarını sağlayarak diplomalarını alırken bunun yanında ikinci bir dalda belirli dersleri alarak bu daldan sertifika alırlar.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde önümüzdeki dönemlerde, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Sanat Tarihi ve Arkeoloji, Tarih, Felsefe, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık programlarının yer alması öngörülmektedir.