İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, kurulduğu günden bugüne kadar hızla büyüyen öğrenci mevcudu ve alanında deneyim kazanmış, akademik camiada ve özel sektörde tanınmış akademisyenleriyle birlikte eğitim - öğretim faaliyetine devam etmektedir.


Bünyesinde İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İktisat ve Psikoloji bölümü olmak üzere 4 bölümü barındıran fakültemiz 21. asrın gerektirdiği tüm bilgi ve beceriyi öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.


Her bölümde nitelikli bir yabancı dil eğitiminin yanısıra seçmeli olarak ikinci yabancı dil eğitimi verilirken, öğrencilerin bilgisayar teknolojilerine yönelik beceriler kazanmasına da önem verilmektedir.


“Üniversite - Sanayi” ve “Üniversite - Kamu” işbirliği çerçevesinde öğrencilerimize gerek özel sektöre gerekse kamu kesimine yönelik yönetici olabilecek alt yapıyı kazandıracak teorik ve uygulamaya yönelik eğitimler verilmektedir.


Eğitim felsefemizin temelinde, öğrencilerimizin stratejik, çözüm odaklı ve eleştirel düşünmelerini sağlamak, sıradanlaşmış ve tek düze bir sistemle değil farklılıklar yaratacak metotlarla eğitim vermek yatmaktadır.


Fakültemiz, özverili, öğrenci memnuniyetini en yüksek seviyede tutmaya çalışan akademik ve idari personeliyle sürekli kendisini geliştirerek eğitimde reform niteliğinde uygulamalara yönelik çalışmaktadır.


Fakültemizin ders müfredatında yer alan “İnsan Kaynakları Yönetimi” , “E-Ticaret” , “Uygulamalı Muhasebe” ve “Girişimcilik” gibi derslerle iş piyasasında en çok ihtiyaç duyulan ve popüler hale gelen alanlarda eğitimler verilirken; “Kişisel Gelişim” ve “Üniversite Kültürü” gibi derslerle öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler de ilgili bölümlerimizde verilmektedir.


Her öğrencimizin gerek akademik bilgi ve beceri kazanmada en verimli hale gelebilmesi, gerekse sosyo-psikolojik konularda rehberlik desteği alabilmeleri için her zaman ulaşabilecekleri Öğrenci Danışmanları bulunmaktadır.


Uluslararası alanda tanınmış üniversitelerle işbirliği içerisinde bulunarak ERASMUS değişim programlarıyla da isteyen öğrencilerimize yurtdışı tecrübesi kazandırılmaktadır.


Bütün sayılan bu fırsatların yanısıra, gerekli şartlar sağlandığı takdirde bölümler arası geçiş imkânlarından, çift anadal ve yandal programlarından tüm öğrencilerimiz faydalanabilirler.


Prof.Dr.Süleyman TÜRKEL