İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Üniversitemiz  bünyesinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için, insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun ve en verimli şekilde kullanarak, Üniversitemizin  satın alma işlemlerinin yürütülmesi,  Genel Hizmetlere ilişkin faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamaktır.

** Toros Üniversitesi Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi