DERS İÇERİKLERİ

I.YARIYIL

 

ANATOMİ (4-0) 4

Anatomiye Giriş ve Terminoloji, İskelet Sistemi, Eklemler, İskelet Kasları, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Genito-Üriner Sistem, Sinir Sistemi, Duyu Organları. Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak teorik derslerle verilmesi, vurgulanması gereken yapıların laboratuarda model üzerinde pekiştirilmesi. 

FİZYOLOJİ (3-0) 3

Hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, solunum fizyolojisi, endokrin fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi.

BİYOKİMYA (2-0) 2

Karbonhidratlar, aminoasitler, proteinler, enzimler, nükleik asitler, lipidler, hormonlar, vitaminler, su ve mineraller, asit-baz dengesi, sindirim sistemi biyokimyası, karaciğerin fonksiyonları, karaciğer hastalıklarında biyokimyasal testler, kardiyovasküler sistem hastalıklarında biyokimyasal testler, endokrin sistem hastalıklarında biyokimyasal testler, kan hastalıklarında biyokimyasal testler, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında biyokimyasal testler, beyin omurilik sıvısında biyokimyasal testler.

HİSTOLOJİ (2-0) 2

Histolojiye giriş, histolojinin tanımı, histolojik preparat hazırlama aşamaları, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma, bloklama, kesit alma, boyama, histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri, histolojide kullanılan özel yöntemler, hücre, hücre membranı, nükleus, sitoplazma, sitoplazmik inklüzyonlar, sitoskeleton, hücre bölünmesi, hücre hareketi, hücre ölümü, epitel doku, epitel hücrelerinin şekil ve özellikleri, hücre yüzeyi özelleşmeleri, epitel tipleri, epitel dokunun genel biyolojisi, epitel dokunun yenilenmesi, bağ dokusu, temel madde, lifler, hücreler, bağ dokusunun tipleri, bağ dokusunun histofizyolojisi, yağ dokusu, beyaz (uniloküler) yağ dokusu, kahverengi (multiloküler) yağ dokusu, kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun genel özellikleri, hyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak, kıkırdak dokusunun histofizyolojisi, kemik dokusu, kemiğin makroskobik yapısı, kemiğin mikroskobik yapısı, kemik dokusunun histeogenezi, kemik dokusunun büyümesi ve yeniden şekillenmesi, kemik dokusunun histofizyolojisi, kas dokusu, kas dokusunun genel özellikleri, iskelet kası, kalp kası, düz kas, kas dokusunun yenilenmesi, sinir dokusu, nöron, sinir lifleri, nöroglia, periferik sinirler, otonom sinir sistemi, sinir dokusunun histofizyolojisi, sinir dokusunun dejenerasyonu ve rejenerasyonu.

HEMŞİRELİĞE GİRİŞ (2-0) 2

Hemşireliğe girişin tanımı, amacı, felsefesi, görev-yetki ve sorumlulukları, ulusal ve uluslar arası mesleki kuruluşlar.

TÜRK DİLİ I (2-0) 2

Bu derste, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.

ATA. İLK. ve İNK. TAR. I (2-0) 2

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet,Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri,Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal  Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu,  Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve  Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) (3-0) 3

Okuma metinleri, dinleme metinleri, genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış cümleler,duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular.

II.YARIYIL

TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMI (3-0) 3

Bilgisayara Giriş (Tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri); Sayı ve Kodlama Sistemleri (Bit ve bayt kavramları); Bilgisayar Donanımı (Anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, fare, monitör vb.); Yazılım (Yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri); İşletim Sistemi Yazılımları (DOS/Windows işletim sistemi ve uygulamaları); Windows İşletim Sistemi (Dosya, dizin, sürücü kavramları, Windows gezginini kullanma, denetim masası); Uygulama Yazılımları (Antivirüs programları, dosya sıkıştırma programları); Ofis Programları ve Uygulamaları: Kelime İşlemci (Microsoft Word ve uygulamaları), Elektronik Tablo Programı (Microsoft Excel ve uygulamaları, VBasic).

BESLENME (2-0) 2

Beslenmenin tanımı ve önemi, besin öğeleri, besinlerin enerji değeri, yiyecek grupları, yemek planlama, besin satın alma, saklama, hazırlama, pişirme kuralları, özel durumlarda beslenme, beslenme eğitimi.

MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ (3-0) 3

Mikrobiyolojiye Giriş, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Mikroorganizmaların Genel Özellikleri, Bakteri Metabolizması, Beslenmesi, Çoğalması, Normal Mikrop Florası, Enfeksiyon Ve Bulaşma Yolları, Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon, Antijen Ve Antikorlar, Bağışıklık, Aşılar Ve Serumlar, Stafilakok, Streptokok, Pnömokok Ve Neisserria , Mikobakteriler, Aerob Ve Anaerob Gram Pozitif Basiller, Gram Negatif Enterit Bakteriler, Mikoplazma, Riketsiya Ve Klamidya, Mantarların Genel Özellikleri, Protozon Ve Helmintlerin Genel Özellikleri, Parazit Hastalıkları

HEMŞİRELİK ESASLARI (4-12) 10

Hemşirelik Mesleği, Hemşirelerin Rolleri ve görevleri, İnsan ve Temel insan gereksinimleri, Yaşam Süreci, Hemşirelikle ilgili temel kavramlar, Birey ve hastane, Enfeksiyon kontrolü, Sağlıklı ve hasta bireylerin mobilizasyon gereksinimleri, Sağlıklı ve hasta bireylerin hijyen ihtiyacı, Yaşam Bulguları, Doku Onarımı, İlaç Uygulamaları, Sağlıklı ve Hasta bireylerin Oksijen Gereksinimleri, Sağlıklı e hasta bireylerin Sıvı gereksinimleri, Perioperatif Bakım, Hemşirelik Süreci 

TÜRK DİLİ II (2-0) 2

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.

ATA. İLK. ve İNK. TAR. II (2-0) 2

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) (3-0) 3

Okuma ve dinleme metinleri, genel konular üzerine konuşmaları için hazırlanmış cümleler, duygu ve düşüncelerini yazmaları için seçilmiş konular.