T.C.

TOROS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANA BİLİM DALLARI VE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR

Ana Bilim Dalı Adı

Program Adı

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora

Mimarlık

Mimarlık

-

-

Bilişim Teknolojileri

(Disiplinlerarası)

Bilişim Teknolojileri

-

-

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

(Disiplinlerarası)

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

-

-

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

-

-

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

-

-