Mimarlık

 


Fakültemiz Yüksek Lisans Programı, tezli bir programdır. Programa lisans mezunu olan bütün öğrenciler başvurabilirler. Mimarlık disiplini dışından başvuran öğrenciler istedikleri çalışma alanındaki eksikleri tamamlama program ile gidererek araştırma çalışmalarına başlarlar. Bu süreçte danışman öğretim elemanlarının önereceği veya kabul edeceği 21 kredilik dersi başarmaları, ilgili alanda yeterli araştırma yaptıklarını savunabilecekleri bir seminer çalışması yapmaları ve yeterli görüldükleri zamanda tezlerini yazarak teslim etmeleri istenir. Tez jürüsi tezin nicelik, niteliğini ve özellikle de özgün olup olmadığını kontrol ederek değerlendirir. Başarılı olanlar Yüksek Lisans Diploması alırlar. Toplam süre, tamamlama çalışmaları da dahil olmak üzere 3 yıldan fazla, 2 yıldan az olamaz.

Toros üniversitesinin yüksek lisans programları, öğrencilere ilkeli bir birey olarak seçtikleri alanlarda en sağlıklı varlık sağlama ve üretim standardını yakalama fırsatı sunmaktadır. İş ortamından aranan saygın ve nitelikli bir uzman olmak isteyenler yanında akademik sürece geçerek doktora seviyesinde çalışmak isteyenler de bu programa katılmalıdırlar.

Bu programın en önemli yanlarından birisi de kuram-kılgı (teorik-pratik) ikilisini en doğru şekilde uygulayabilme ortamının, öğretim-öğrenci gurubunun beraber gerçekleştireceği özgün tasarlanmış projelerle gerçekleştirmesidir. Böylece en yeni malzemeler, teknik ve detaylarla, sosyo-ekonomik temellere dayalı üretimin en önde karar vericisi olabilme aşamasını elde etmek çok kolay olacaktır. Çünkü bu programda yer alan öğretim gurubu en son gelişmeleri uygulamaları ile izlemiş bireylerdir.

Ayrıntılı bilgi için fakülte dekanlığına başvurulması önerilir.