Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı: Yüksek lisans programının amacı ileri endüstri mühendisliği problemlerine çözümler getirebilecek öğrenciler yetiştirmek; endüstride karşılaşılan problemlerin analizi, modellenmesi ve çözülmesi için gerekli bilgiyi öğrencilere sağlamaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Lineer Optimizasyon, Kalite Kontrol, Stokastik Modellerin Mühendislik Uygulaması, İnsan Faktörleri Mühendisliği, Uygulamalı Mühendislik.

Gereken Nitelikler: Her dönem Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün belirlediği kurallarla öğrenci kabulleri yapılır. 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Endüstri Mühendisliği yüksek lisansına sahip olan kişiler, kuruluşun kaynaklarının dengeli dağıtımından, etkin kullanımından ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin kurulmasında sorumludur. Ayrıca; iş tasarımı, iş ölçümü, ücret yönetimi, ve malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, maliyet ve bütçe kontrolü, kalite yönetimi, iş bilim ve ergonomi alanlarında çalışırlar.