Endüstri Mühendisliği                                                                    

 Endüstri Mühendisliği Lisans Programının amacı; insan, makine, malzeme, bilgi, enerji ve finansal kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, planlamasını, analizini, iyileştirilmesini ve yönetilmesini gerçekleştirebilecek, ekonominin ve sanayinin gereksinimlerine ve değişimlerine uyum yeteneği olan, takım çalışmasına ve disiplinler arası işbirliğine yatkın, yaratıcı ve analitik düşünce yapısına sahip olan Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.  

Bölümümüz aktif öğrenmeye ağırlık veren bir öğretim planına sahiptir. Programda uygulamalı dersler, projeye dayalı öğrenme, beceriye yönelik ders bileşenleri vardır. Bu derslerle takım çalışması, iletişim becerisi, sunum yapma gibi genel beceriler elde edinmesi sağlanır. Öğrencilerimiz zengin seçmeli ders seçeneklerinden istediği dersleri alarak farklılaşabilir ve Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP) ve/veya Yandal Programını tamamlayabilirler. Toros Üniversitesi’nde mühendislik programlarının ilk yılı bütünüyle ortaktır, ikinci yılda da derslerin birçoğu ortaktır. Böylece bir yandan bu dallardaki öğrencilere ortak bir temel kazandırılırken bir yandan da programlar arasında rahat geçiş yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz son sınıfa geldiklerinde öğrendikleri teorik bilgileri hem uygulama hem de raporlama şansı edinirler. 4. Sınıfta yaptıkları Bitirme Projesi ile birlikte gerçek hayatta karşılaşabilecekleri Endüstri Mühendisliği problemlerine çözüm bulabilmektedirler. Aynı zamanda öğrencilerimiz 4. Sınıfta alacakları Intern Mühendislik uygulaması ile mezun olmadan önce 1 dönem boyunca firmalarda staj yapabilme imkanları bulmaktadırlar. Intern Mühendislik uygulaması ile birlikte öğrencilerimizin mezun olduklarında işlerini en iyi şekilde yapabilir olmaları hedeflenmiştir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; havacılık sektöründen iletişim sektörüne, finanstan enerji sektörüne, sağlık sektöründen lojistik sektörüne, kamu sektörüne kadar her sektörde sistemlerin daha verimli, daha düşük maliyetli ve daha az hatalı çalışmaları için istihdam edilirler. Bir endüstri mühendisinin en önemli avantajı sektörel bir kısıtlama altında olmamasıdır. Mezunlar, üniversite öğrenimi süresince gördükleri dersler sayesinde hemen her sektörde çalışabilme imkanına sahiptirler. Diğer taraftan da hemen her sektörün endüstri mühendislerine ihtiyacı vardır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler herhangi bir ülkede hizmet sunabilecek ve  istedikleri taktirde yüksek lisansa devam edebilecek eğitim ve donanıma sahiptirler.