Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-elektronik mühendisliği programının amacı öğrenciye elektrik-elektronik mühendisliğinin gerek kuramsal temellerini gerek güncel uygulama alanlarını dengeli bir biçimde kazandırmaktır.

 

Program aktif öğrenmeye ağırlık verir. Programda uygulamalı dersler, projeye dayalı öğrenme, beceriye yönelik ders bileşenleri vardır. Programda hem üçüncü sınıfta hem son sınıfta birer proje dersi vardır. Program sekiz hafta süreli staj içerir. Öğrencinin takım çalışması, iletişim becerisi, sunum yapma gibi genel beceriler edinmesi sağlanır. Öğrencinin mezun olur olmaz elinden iş gelir olması hedeflenmiştir.

 

Program esnek bir yapıdadır ve seçimli dersler bakımından zengindir. Öğrenci seçimli dersler alarak kendisini farklılaştırabilir, yandal ve çift anadal yapabilir.

 

Toros Üniversitesi’nde mühendislik programlarının ilk yılı bütünüyle ortaktır, ikinci yılda da derslerin birçoğu ortaktır. Böylece bir yandan bu dallardaki öğrencilere ortak bir temel kazandırılırken bir yandan da programlar arasında rahat geçiş yapabilmelerine olanak sağlanır.