AMAÇ

Bu yönergenin amacı, Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin staj başvuru koşulları ve esasları ile öğrencilerin staj sırasında uyacakları kurallar ve staj sonrası yerine getirmesi gereken görevleri tanımlamaktır.