Hakkımızda
               Elektrik-Elektronik Mühendisliği fizik, matematik ve hesaplama yöntemlerini temel alarak elektronik aygıtlar ve devre tasarımı, elektrik sinyallerinin işlenmesi, elektromanyetik dalgalar ve antenler ve optik-elektronik-mekanik karma sistemlerin tasarım ve geliştirilmesi konuları ile uğraşır.
               Günümüzde Elektrik ve Elektronik Mühendisleri telekomünikasyon, tüketici ve endüstri elektroniği, tıbbi tanı sistemleri ve bilgisayar üretimi gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Toros Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri sinyal işleme, devre tasarımı, dijital sistemler, elektromanyetik ve antenler, optik, kontrol, analog ve sayısal mikro elektronik tasarımı ve mikrodalga sistemleri gibi alanları içeren kapsamlı bir eğitim görürler. Alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazıları olan sinyal işleme, elektronik , optik ve elektromanyetik veya enerji sistemleri ders konularından  birinde uzmanlaşmak mümkündür.
       Program Eğitim Amaçları:
       Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile
    •    Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek,
    •    Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
    •    Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve elektrik-elektronik mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabileceklerdir.