Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri, bilişim alanının ve bilgi toplumunun çekirdeğidir. Bilişim uygulamaları hemen bütün alanları kapsar. Bilişim Teknolojileri uzmanları, yalnız bilişim sektöründeki kuruluşlarda değil, her sektördeki kuruluşlarda bilişim uygulamaları ile ilgili birimlerde çalışırlar.

Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programının bir amacı, diğer alanlardaki üniversite mezunlarını bilişim alanına kazandırmaktır. Ülkemizde birçok alanda iş olanakları sınırlı iken, Bilişim Teknolojileri alanında iş gücüne gereksinim vardır.

Bilişim Teknolojileri = Bilgisayar Mühendisliği + Internet Teknolojileri + Yazılım Mühendisliği + Bilgisayar Bilimleri