Bitirme projesi, müfredata göre dördüncü yıl bahar yarıyılında alınması zorunlu bir derstir. Fakat eğitimini normal süresinde tamamlayamayan öğrenciler için bu ders güz yarıyılında da alınabilecek şekilde açılmaktadır. Öğrencilerin bu ders sayesinde bilgisayar mühendisliği alanında gördükleri teorik ve uygulamalı bilgileri gerçek bir uygulama çalışmasında birleştirmesi ve özel bir alan üzerine deneyimlerini artırmaları amaçlanmaktadır.

İlgili dönemde bu derse kaydolan öğrenciler bölüm kurulu tarafından bir danışmana atanırlar. Bitirme projesi, atanan danışman ile tamamlanmak zorundadır. Ancak özel durumlarda bölüm kurulu kararı ile bitirme projesi danışmanı değiştirilebilir. 

Öğrenci ve danışmanı arasındaki görüşme sonucu derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde bir proje konusu belirlenir. Öğrenci, belirlenen konu üzerinde araştırma çalışmaları yaparak bir rapor düzenler ve en geç arasınav haftasının sonuna kadar bu raporu danışmanına iletir. 

Çalışmanın tamamen bitmesi ile öğrenci sonuç raporunu danışmanına ilgili dönemdeki derslerin bitimine kadar ulaştırır ve sözlü sunum yapmak için danışmanından gün alır. 

Danışman, öğrencinin başarı notunu ara rapor, sözlü sunum, sonuç raporu ve proje uygulama içeriyorsa yapılan uygulamaya göre takdir eder.

düzenlendi...

http://google.com

 

 

** Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Programı Bitirme Tezi İlkeleri

** Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Programı Bitirme Tezi Yazım İlkeleri