Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı 2014 yılında kurulmuştur. 2014-2015 Akademik Eğitim Yılında eğitime başlamıştır. Öğrenim dili Türkçe olan programın, eğitim süresi iki yıl olup başarı durumu dönem ve ders geçme esasına göre düzenlenir.4 yarıyılı kapsayan programda, ortak zorunlu dersler, mesleki dersler, uygulamalı dersler ve programa bağlı seçmeli dersler yer almaktadır. Programı başarı ile tamamlayanlar, program sonunda önlisas diplomasını alarak "Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri" ünvanını kazanırlar.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, diş hekimi tarafından dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi esnasında diş hekimine yardımcı olan, ağız ve diş sağlığı bilincinin hastaya aktarılmasının yanı sıra dişhekimi gözetiminde koruyucu diş hekimliği uygulamaları yapmaya yetkili teknik personeldir. Ağız ve Diş Sağlığı Programı'nın misyonu, her geçen gün artan diş sağlığı alanında ihtiyaç duyulan ön lisans düzeyinde eğitim görmüş, bilgili, tecrübeli, diş hekimine yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.