TOROS Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümüne Hoş Geldiniz, 

Bilgisayar ve ona bağlı teknolojiler artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Hemen her alanda bilgisayarlarla iç içe, hatta onlara bağımlı olarak yaşamaya başladık. İnsanın okur-yazar olup olmamasının önemi çok gerilerde kaldı, şimdi bilgisayar okur-yazarı olup olmamak fark oluşturuyor. Bilgisayar ve internet teknolojileri bir yandan tüm dünyayı küçük bir köy haline getirirken diğer yandan bizlere yeni sanal alemlerin kapılarını açıyor. Bilgisayarlar bir taraftan astrofizik, meteoroloji, okyanus ve deniz bilimi, çevre, inşaat, makina, elektrik-elektronik, endüstri mühendisliği, sağlık, tıp, moleküler biyoloji, kuantum fiziği, yüksek enerji fiziği, sosyoloji, ekonomi, işletme gibi modern bilimlerin hemen her alanında kullanılırken bir yandan da felsefi ve metafiziksel konulara kadar çok geniş bir alanı etkilemeye devam ediyor.

Bilgisayar mühendisliği programı, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanımı konularında eğitim verir, araştırmalar yapar. Bu mühendislik dalı, işletim sistemleri, veri tabanları, bilgisayar ağları, bilgisayar güvenliği, kablosuz ağlar, e-ticaret, kontrol sistemleri, yapay zeka, bilgisayar donanımı ve mimarisi, mikro işlemciler ve programlama gibi alanları kapsar.

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi" diploması verilir. Bölüm mezunları, web tasarımcısı, bilgisayar ağları tasarımcısı, bilgisayar ağları güvenlik yöneticisi, uç kullanıcı desteği uzmanı, sistem çözümleyici, uygulama programcısı, bilgi işlem merkezi yöneticisi, sistem kurulumu ve yönetimi mühendisi, veri tabanı yönetmeni, yazılım mühendisi, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde öğretim elemanı olarak akademik ilerleme kaydederken eğitim ve öğretime katkıda bulunabilir, bilimsel çalışma ve araştırmalar yapabilirler.

TOROS Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yürütülen lisans eğitimi, ingilizce hazırlık sınıfı dışında 4 yıldır. Programın ilk iki yılında, temel fizik, matematik, programlama dersleri ile diğer temel bilgisayar mühendisliği dersleri vardır. Sonraki iki yılda ise, öğrenciler zorunlu derslerin yanında yazılım veya donanım konularına veya bilgisayar mühendisliğinin değişik alanlarına yönelik teknik seçmeli dersler alırlar. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına yönelik, sosyal içerikli seçmeli dersler de alabilirler. Bölümdeki çift anadal ve yandal uygulamaları, öğrencinin kendisini birden fazla alanda geliştirmesine imkân vermektedir. Eğitim planımız, Bologna Süreci'nin gereği olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uygun hazırlanmıştır. Avrupa yüksek öğretim kurumları arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi değişimini öngören Erasmus anlaşmaları, bölüm öğrencilerimizi uluslararası kültür, eğitim ve istihdam olanaklarından faydalanma konusunda avantajlı duruma getirmektedir.

Daha fazla bilgi almak istediğinizde irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Aktaş

[email protected]