EBSCO Discovery Service EBSCO Discovery Service
[Kampüs İçi Erişim]
Kütüphanenin sahip olduğu tüm basılı ve elektronik kaynaklarda aynı anda arama yapılmasına imkan veren bir keşif aracıdır.
 
EBSCOhost Veritabanları EBSCOhost Veritabanları
[Kampüs İçi Erişim]
EBSCO firmasına ait 18 veritabanı ve ULAKBİM Ulusal Veritabanlarını içerir. Bu veritabanlarının aynı ara yüzden topluca veya seçilerek sorgulanmasına imkan verir.
 
Academic Search Complete Academic Search Complete
[Kampüs İçi Erişim]
8.500’den fazla süreli yayın ile akademik, multidisipliner tam metin bir veritabanıdır. Bunlara ek olarak monograf, rapor, konferans, tutanaklar, vb. toplamda 13.200’den fazla yayın için dizin ve özet sunar. 1887 yılına kadar uzanan PDF içeriğinin çoğunluğu doğal (aranabilir) biçimdedir. Aranabilir atıf referansları 1400’den fazla dergi için sağlanır.
 
American Doctoral Dissertations, 1933-1955 American Doctoral Dissertations, 1933-1955
[Kampüs İçi Erişim]
Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilen tezlerin kapsamlı kayıtlarına elektronik erişim sağlar.
 
Applied Science and Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 Applied Science and Business Periodicals Retrospective: 1913-1983
[Kampüs İçi Erişim] 
Veritabanı yaklaşık 1.700 süreli yayından 4,5 milyondan fazla makale alıntısı içerir. Bu kaynak, ilaç sektörünün yükselişi ve düşüşünden petrol sektörüne ve küresel ekonominin ortaya çıkışına kadar teknolojik gelişmeler, işletme stratejileri, şirket profilleri, büyük yöneticiler ve bilim adamları ile çok daha fazlası üzerine zengin bir içerik sunar.
 
Business Source Complete Business Source Complete
[Kampüs İçi Erişim] 
Kapsamlı bir işletme bilim veritabanıdır. Dünyada işletme ve ilişkili bilim dallarına yönelik tam metin içeriği ve kaynakçaları sağlar. 1886'ya kadar uzanan önemli işletme yayınlarının dizinleri ve özetleri bulunur. Buna ek olarak 1300'den fazla yayın için aranabilir atıf başvurularını kapsar.
 
EBSCOhost eBook Academic Collection EBSCOhost eBook Academic Collection
[Kampüs İçi Erişim] 
Tamamen akademik ve çok disiplinli tam metin elektronik kitap veritabanıdır. Hukuk, psikoloji, mühendislik, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, vb. alanlarda 450’den fazla yayıncının 127,800 civarında elektronik kitabına erişim sağlar.
 
Education Index Retrospective: 1929-1983 Education Index Retrospective: 1929-1983
[Kampüs İçi Erişim] 
Veritabanı 800'den fazla süreli yayın, almanak dizini ve aralarında kitap incelemeleri de bulunan yaklaşık 850.000 makaleden alıntılar içerir. İçerikteki konular arasında yetişkin eğitimi, sürekli eğitim, okur yazarlık standartları, çok kültürlü/etnik yapılı eğitim, öğretim yöntemleri ve çok daha fazlası bulunur.
 
Elsevier Science Direct Elsevier Science Direct
[Kampüs İçi Erişim] 
Fen ve sosyal bilimler alanında 2130'dan fazla hakemli dergi içerir. Veritabanındaki dergilerin 1995 yılı ve sonraki sayılarınının tam metinlerine, önceki sayılarının ise bibliyografik bilgilerine erişim sağlanabilmektedir.
 
World eBook Library

World eBook Library
[Kampüs İçi Erişim] 
İnternette yayınlanan en iyi kitap ve e döküman koleksiyonu. 200 dilde 3.000.000 pdf kitap içerir.
 

ERIC ERIC
[Kampüs İçi Erişim] 
Eğitim Kaynağı Bilgi Merkezi olarak bilinen ERIC, eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlar. Bu veritabanı 1.3 milyondan fazla kayıt içermekte ve Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içinde bulunan günlüklerin bilgilerine erişim sağlamaktadır.
 
European Views of the Americas: 1493-1750 European Views of the Americas: 1493-1750
[Kampüs İçi Erişim] 
Amerika kıtasına ilişkin Avrupa kökenli çalışmalarla ilgilenen kütüphaneler, akademisyenler ve bireyler için çok değerli bir dizindir. Veritabanı dünya akademisyenlerince iyi bilinen ve güvenilir kaynakçadan meydana getirilmiştir.
 
GreenFILE GreenFILE
[Kampüs İçi Erişim] 
GreenFILE insanın çevreye olan etkisi hakkında dünya çapında en geniş bilgiyi sunmaktadır. Akademik ve resmi görüşleri yansıtan başlıklardan oluşan koleksiyonu sayesinde küresel ısınma, çevreyle dostu binalar, kirlilik, sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm vb. konuları içerir.
 
Hiperkitap Hiperkitap
[Kampüs İçi Erişim] 
Hiperlink tarafından geliştirilmiş Türkçe içerikli elektronik kitap veritabanıdır.
 
IEEE Xplore IEEE Xplore
[Kampüs İçi Erişim] 
IEEE'nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere, konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950'ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve güncel IEEE standartlarına tam metin erişimi sağlar.
 
İktisat, işletme ve finans İktisat, işletme ve finans
[Kampüs İçi Erişim] 
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi’nin 1986-2013 yılları arasında yayınlanmış tüm sayıları ile güncel sayılarını içeren bir veritabanıdır.
 
iThenticate iThenticate
[Kampüs İçi Erişim] 
iThenticate veritabanı lisans anlaşması gereği, akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki intihal oranının tespiti için kullanılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilere ait ödev-proje ve tezlerin kontrolünde kesinlikle kullanılmamalıdır.
Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Erişim için gerekli kullanıcı adı ve şifre kütüphaneden sağlanabilir.
 
JSTOR JSTOR
[Kampüs İçi Erişim] 
Arts and Sciences II (197 dergi), Business I (69 dergi), Language and Literature (78 dergi), Mathematics and Statistics (105 dergi) koleksiyonları abonelik kapsamındadır. Abonelik kapsamındaki 449 derginin son 1-5 yıl hariç tüm sayılarına erişim sağlamaktadır.
 
Kazancı Elektronik Hukuk Yayımcılığı Kazancı Elektronik Hukuk Yayımcılığı
[Kampüs İçi Erişim] 
Kazancı; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını içeren hukuk veritabanıdır.
 
Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)
[Kampüs İçi Erişim] 
LISTA, bilgi bilim, sınıflama, kataloglama, bibliometri, çevrimiçi bilgi edinme, bilgi yönetimi vb. içeriği ile 1960'lara kadar uzanır.
 
MEDLINE MEDLINE
[Kampüs İçi Erişim]
MEDLINE, tıp, hastabakıcılık, diş hekimliği, veterinerlik, sağlık hizmetleri sistemi, klinik öncesi bilimler ve daha fazlası hakkında güvenilir tıbbi bilgi içerir. MEDLINE, MeSH (Medical Subject Headings) kullanımıyla 5.400'den fazla güncel biyotıp gazetesinden alıntı araması için hiyerarşik alt başlıklar dizinler.
 
Newswires Newswires
[Kampüs İçi Erişim] 
Veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine gerçek zamanlı erişim sağlar. Newswires'ın tam metin içeriği 30 günlük olarak arşivlenir.
 
PsycARTICLES PsycARTICLES
[Kampüs İçi Erişim] 
American Psychological Association tarafından yayımlanmakta olan 97 adet dergiye geriye dönük sayılarıyla birlikte tam metin erişim sağlar.
 
Regional Business News Regional Business News
[Kampüs İçi Erişim] 
80 adet iş dünyası dergisini içeren bu veritabanı ABD'nin bölgesel iş dünyası yayınlarından kapsamlı tam metin bilgiler sağlar.
 
Scopus Scopus
[Kampüs İçi Erişim] 
Scopus hakemli literatürün özet ve atıf veritabanıdır. Akıllı araçları ile araştırmaları izler, analiz eder ve görselleştirir. Scopus, araştırmacıların ihtiyacı olan bilgileri hızlıca bulmak için tasarlanmıştır. Kullanım kılavuzu için tıklayın...
 
SpringerLink SpringerLink
[Kampüs İçi Erişim] 
Springer Complete e-Journal Collection (Russian ve Chinese Journals dahil) dergilerine 1997 yılı ve sonrasında erişim sağlanmaktadır.
 
Taylor and Francis Online Taylor and Francis Online
[Kampüs İçi Erişim] 
Davranış bilimleri, psikoloji, fen, sosyal bilimler, tarım, sağlık bilimleri ve tıp alanında 1611 Taylor and Francis dergisine erişimi sağlar.
 
Teacher Reference Center Teacher Reference Center
[Kampüs İçi Erişim]
Profesyonel eğitimcileri desteklemek için, popüler öğretmen ve yönetici dergilerinden 280 adetinin indeks ve özetini içerir.
 
Web of Science : SCI, SSCI, AHCI, CPCI-S, CPCI-SSH (Atıf İndeksleri) Web of Science : SCI, SSCI, AHCI, CPCI-S, CPCI-SSH (Atıf İndeksleri)
[Kampüs İçi Erişim] 
Arts and Humanities Citation Index (AHCI), sanat ve beşeri bilimler bilimler alanlarında dünyadaki en prestijli, en fazla atıf alan 1160 adet dergiyi kapsayan bir atıf indeksidir.
Science Citation Index (SCI) Expanded, bilim ve teknik konularında dünyadaki en prestijli ve en fazla atıf alan 6.650 adet dergiyi kapsayan bir atıf indeksidir.
Social Sciences Citation Index (SSCI), güncel ve geriye dönük olarak, 50'nin üzerinde disiplindeki 2474 adet sosyal bilimler dergisini kapsayan bir atıf indeksidir.
Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S), bilimsel ve teknik alanda yayınlanmış konferans literatürünü kapsayan bir atıf indeksidir.
Conference Proceedings Citation Index - Social Science and Humanities (CPCI-SSH), sosyal, beşeri ve sanat bilimleri alanında yayınlanmış konferans literatürünü içeren bir atıf indeksdir.
 
DART-Europe DART-Europe
[Kampüs İçi Erişim] 
Elektronik tezlerin, araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması amaçlanmaktadır.
 
DergiPark DergiPark
[Kampüs İçi Erişim]
TÜBİTAK ULAKBİM bir dergi yayımlama - yönetim sistemi olan OJS için barındırma hizmeti vermektedir. Sisteme kayıtlı makaleler için basit ve detaylı arama seçenekleri bulunmaktadır.
 
DOAB - Directory of Open Access Books DOAB - Directory of Open Access Books
[Kampüs İçi Erişim] 
DOAB'ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır.
 
DOAJ - Directory of Open Access Journals DOAJ - Directory of Open Access Journals
[Kampüs İçi Erişim]
DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veritabanıdır. Veritabanı her dilde ve konuda makale içerir. Şu halde veritabanında 3340 dergi indekslenmektedir ve bunlardan 1144 adet derginin makaleleri tam metin olarak taranabilir durumdadır. DOAJ veritabanında 181924 adet makale mevcuttur.
 
HukukKaynaklari.com HukukKaynaklari.com
[Kampüs İçi Erişim] 
Veritabanı hukuk alanında yayımlanan elektronik bibliyografya niteliğindedir.
 
INSPIRE INSPIRE
[Kampüs İçi Erişim] 
Yüksek Enerji Fiziği Bilgi Sistemi. Detaylı bilgi için tıklayın...
 
OpenAIRE OpenAIRE
[Kampüs İçi Erişim] 
Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veritabanıdır. Detaylı bilgi için...
 
Resmi Gazete Resmi Gazete
[Kampüs İçi Erişim] 
Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar
 
ULAKBİM Veritabanları ULAKBİM Veritabanları
[Kampüs İçi Erişim]
TÜBİTAK / ULAKBİM tarafından geliştirilen Mühendislik ve Temel Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, Türk Tıp, Yaşam Bilimleri ile TÜBİTAK Destekli Projeler veritabanlarına erişim sağlar.
 
YÖK Ulusal Tez Merkezi YÖK Ulusal Tez Merkezi
[Kampüs İçi Erişim] 
Elektronik Tez Arşivi çalışması ile sayısal ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından "çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.