Öğr. Gör. Harika Topal Önal

MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

Özgeçmişi

 

 

 

1. Adı Soyadı                         : Harika TOPAL ÖNAL

2. Doğum Tarihi                   : 21.02.1986

3. Unvanı                               : Öğr. Gör.

4. Öğrenim Durumu             : Yüksek Lisans

 

Derece

Üniversite

Alanı

Yılı

Lisans

Mersin Üniversitesi

Biyoloji

2010

Yüksek Lisans

Mersin Üniversitesi

Tıbbi Biyoloji

2014

 

 

 

 

  Bitirilen ve Devam Eden Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri

1. TOPAL H (2014). Kolorektal Kanserli Hastalarda pre-miR-423 ve pre-miR-608 Gen polimorfizmlerinin Araştırılması. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Mamur B., Özateş P.,Topal H., Yolal D., Bekalp İ.(2014).  X Kromozomu delesyonu ve turner sendromu. XI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi İstanbul

 

      2. Yolal D., Bekalp İ., Mamur B.,Özateş P., Topal H., Aras N. (2014).Habituel abortus ve      46,XX,t(6;22)(p21;q13) translokasyon olgusu. XI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi İstanbul

 

      3. Topal H.,Yolal D.,Bekalp İ.,Özateş P., Aras N. (2014). 46,XX,del(18)(q21à18 ter) olgu sunumu. XI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi İstanbul

      4. Özateş P., Topal H., Yolal D., Bekalp İ., Mamur B., Aras N. (2014) De novo 46,X,i(Xq) Taşıyan Bir Olgu Sunumu. XI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi İstanbul

      5. Ayşin Güzel Değer, Sertan Çevik, Cemalettin Alp, M. Serdar Gültekin, Nermin Şimşek Kuş, Harika Topal, Serpil Ünyayar, ‘’Sentetik Olarak Sentezlenen Siklitollerin Kuraklık Stresi Altındaki Cicer Arietinum’ un Büyümesi Üzerine Etkisi’’, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli/ Türkiye 21-25 July 2010.

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri