Öğr.Gör. Dr. Deniz Yalçınkaya

MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Özgeçmişi

Deniz YALÇINKAYA, 29.04.1983 tarihinde Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2001 yılında Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü'ne girmeyi hak kazandı. 2006 yılında Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2008 yılında mezun oldu. Yine aynı yıl Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora öğrenimine başladı ve 2013 yılında doktora eğitimini tamamladı. 01.09.2014 tarihinde Toros Üniversitesi (Mersin) Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına Öğretim Görevlisi olarak atandı. 08.05.2015 tarihinden itibaren Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölüm Başkanlığı görevine getirildi. Halen Bölüm Başkanı olarak görevini yürütmektedir. Bilimsel çalışamalar olarak, 2007–2009 yılları arasında 107T167 no’lu “Bolkar dağlarında (Niğde-Ulukışla) yaşayan Rana holtzi Werner, 1898 (Anura: Ranidae)’in populasyon dinamiği ve yaşam döngüsü” adlı TUBİTAK projesinde bursiyer olarak çalışmıştır. 2012 yılında yüksek lisans tez çalışması kapsamında Anadolu (Adana)'dan yeni bir kertenkele alt türü (Acanthodactylus schreiberi ataturi) tanımlamıştır. 2015 yılında "Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarında Çok Yönlü Çevresel Fayda Sağlayan Entegre Yönetimi" projesinde danışman olarak görev almıştır. Yayınlanmış 13 yurtdışı (-7'i SCI'ce taranan dergide-) bilimsel makale (-uluslararası hakemli dergide-) ve ulusal kongrelerde 2 sözlü bildirisi mevcuttur.  

 

http://www.researchgate.net/profile/Deniz_Yalcinkaya2/publications

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri