Öğr. Gör. Mehmet Nas

MESLEK YÜKSEKOKULU
ADALET

Özgeçmişi

Adı - Soyadı: Mehmet NAS

Doğum Yeri ve Tarihi: Mardin - 1986

Mezun Olduğu Lise: Mardin Lisesi

Mezun Olduğu Üniversite: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2008

Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans Tezi: Hidroelektrik santrallerinin çevre, kent yaşamı ve kültüre etkileri: Hasankeyf Ilısu Barajı

Doktora: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri