Doç. Dr. Abdullah Çalışkan

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

Özgeçmişi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı                :  Abdullah ÇALIŞKAN

2.  Doğum Tarihi           :  06 Şubat 1968

3.  Unvanı                      :  Doç. Dr.

4.  Öğrenim Durumu     :  

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Tez Danışmanı

Lisans

Yönetim

Kara Harp Okulu

1990

 

Y. Lisans

İşletme

Süleyman Demirel Üniversitesi

1999

Yrd. Doç Dr. Gürcan PAPATYA

Y. Lisans

Endüstri Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2006

 

Doktora

İşletme

Süleyman Demirel Üniversitesi

2007

Prof. Dr. Bilal Murat ÖZGÜVEN

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı  :

İlke Merkezli Liderliğin Entelektüel Sermayeyi Geliştirme Yönelimi ve Arçelik AŞ. de bir Uygulama Yönergesi (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Gürcan PAPATYA)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı :

Organizasyonlarda Değişim Yönetimi ve Azerbaycan Cumhuriyeti’ ndeki Türk Menşeli İşletmelerde Bir Uygulama (Danışman: Prof.Dr. Bilal Murat ÖZGÜVEN)

 

 

 

5. Akademik Unvanlar    

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi            :

Doçentlik Tarihi                           : 07.09.2015 (Yönetim ve Strateji)

Profesörlük Tarihi                       :  

6. Yabancı Dil Bilgisi     : İngilizce: 67,5 ( YDS – 2014/BAHAR)

7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7.1. Yüksek Lisans Tezleri

Mustafa TANSEL / Yüksek Lisans/ Savunma Bilimleri Enstitüsü / 2013-2015. (Tamamlandı)

7.2. Doktora Tezleri

8. Yayınlar

8.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Akkoç, İ., Turunç Ö. ve Çalışkan A. (2011). Gelişim Kültürü ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş Performansına Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 13 (4), 83–114.

2. Çalışkan A., Akkoç, İ. ve Turunç Ö. (2011). Örgütsel Performansın Artırılmasında Motivasyonel Davranışların Rolü: Yenilikçilik Ve Girişimciliğin Aracılık Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(3), 363-401.

3. Çalışkan, A., Hazır, K. (2012). Psikolojik Güçlendirmenin İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2), 49-77.

4. Akkoç, İ., Turunç Ö. ve Çalışkan A. (2012). Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi dergisi, 19(1), 105-135.

5. Akkoç, İ., Turunç Ö. ve Çalışkan A. (2012). Örgüt Kültürünün Girişimciliğe Etkisinde Öz yeterliliğin Düzenleyici Rolü, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (3), 19-42.

6. Çalışkan A. ve Akkoç, İ. (2012). Yenilikçi Ve Girişimci Davranışın İş Performansına Etkisinde Çevresel Belirsizliğin Rolü, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(1), 1-28.

7. Akkoç, İ., Turunç Ö. ve Çalışkan A. (2012). Gelişim ve Rasyonel Alt Kültürlerinin Girişimci Davranışa Etkisi: Algılanan Çevresel Belirsizliğin Aracılık Rolü, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dergisi, 12(4), 65-84.

8. Çalışkan, A. (2013). İç Odaklı Örgüt Kültürünün Yenilikçi Davranışa Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Rolü, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 15 (1), 88–112.

9. Ömer Turunç, Tolga Türköz, İrfan Akkoç and Abdullah Çalışkan (2013) How do innovative and entrepreneurial behaviors affect the job performance? The moderating role of person-organization fit, International Journal of Business Innovation and Research, Vol. 7, No. 5, 590-618.

10. Beğenirbaş M., Çalışkan A. (2014), Duygusal Emeğin Bireyin İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü, Business and Economics Research Journal, Volume: 5, No: 2, 109-127.

11. Abdullah Çalışkan, Ömer Turunç and İrfan Akkoç (2014). How does organisational culture affect the innovative behaviours? The mediating role of perceived insider status, Int. Journal Innovation and Learning, Vol. 16, No: 2, pp. 151-172.

8.2.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler.

1. Çalışkan A. Akkoç, İ. ve Turunç Ö. The Effect of Perceived Organizational Support and Leadership Support on Innovative Behavior: Leader/Member Exchange as Mediator, 1. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, 17-21 June 2012 Uludağ University, Bursa, Turkey, 35.

2. Dilek H., Turunç Ö., Çalışkan A.  ve Akkoç, İ., The Moderating Role of Self Efficacy in the Relationship between Organizational Culture and Entrepreneurial Behaviours, 10th Annual International Conference on Management, 2-5 July 2012, Athens, Greece 91-92.

3. Turunç Ö., Çalışkan A. ve Akkoç, İ., Stratejik Yönetimin Yenilikçi Davranışı Nasıl Etkiler? Algılanan Rekabetin Rolü, 1. Uluslararası Örgütsel Davranış Kongresi/ Adapazarı, 15-16 Kasım 2013, Adapazarı, 420-427.

4. Beğenirbaş  M., Çalışkan A., Duygusal Emeğin Bireyin İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü, 1. Uluslararası Örgütsel Davranış Kongresi/ Adapazarı, 15-16 Kasım 2013, Adapazarı, 443-453.

8.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

8.4. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

8.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1. Akkoç, İ., Turunç Ö. ve Çalışkan A., Gelişim Kültürü ve Lider Desteğinin Yenilikçi Davranış ve İş Performansına Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Aracılık Rolü, 19. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Çanakkale 26-28 Mayıs 2011. 388–393.

2. Akkoç, İ., Turunç Ö. ve Çalışkan A.,  Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansına Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi İzmir  5-7 Mayıs 2011, 204-213.

3. Akkoç, İ., Turunç Ö. ve Çalışkan A.,  Örgüt Kültürünün Girişimciliğe Etkisinde Çevresel Belirsizliğin Rolü 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi İZMİR/Çeşme 24-26 Mayıs 2012, 424-427.

4. Çalışkan A. ve Akkoç, İ.,  Yenilikçi Ve Girişimci Davranışın İş Performansına Etkisinde Çevresel Belirsizliğin Rolü, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi İZMİR/Çeşme 24-26 Mayıs 2012, 662-666.

5. Akkoç, İ.,  Çalışkan A., Uçak P. ve Özalp H. D. Örgütsel Destek, Lider VE Sosyal Desteğin İş Performansına Etkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Rolü 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi KÜTAHYA 30 Mayıs – 01 Haziran 2013,   205-207.

6. Akkoç, İ.,  Çalışkan A., Özalp H. D ve Uçak P. Psikolojik Güçlendirme, Etik İklim, ve Dağıtım Adaletinin Kişi Örgüt Uyumuna Etkisinde Öz Yeterliliğin Rolü 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, KÜTAHYA, 30 Mayıs – 01 Haziran 2013,   608-611.

7. Çalışkan A., Turunç Ö. ve Akkoç, İ., Girişimci ve Yenilikçi Davranışın Örgütsel Performansa Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi ANTALYA/Kemer  8-10 Mayıs 2014, 1467-1472.

8. Çalışkan A., Turunç Ö. ve Akkoç, İ., Örgüt Kültürü Yenilikçi Davranışı Etkiler mi? Savunma Sektöründe Bir Araştırma, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014, KONYA, 427-431.

9. Çalışkan A., Dönüşümcü Liderliğin İş Performansına Etkisi: Lider Üye Etkileşimi Ve Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014, KONYA, 1061-1068.

10. Turunç Ö., Akkoç, İ. ve Çalışkan A., Örgütsel Adalet-İş-Aile Çatışması İlişkisinde Kişi örgüt Uyumunun Rolü: Hizmet sektöründe Bir Araştırma, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, AKSARAY, 7-9 Mayıs 2015, 467-473.

11. Çalışkan A. Ve Turunç Ö., Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Etik İkliminin Aracılık Rolü, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, BODRUM, 710-714.

 

8.6. Diğer yayınlar

9. Projeler

10. İdari Görevler

11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

12. Ödüller

“Muhan SOYSAL” En İyi Bildiri Ödülü, 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi İZMİR/Çeşme 24-26 Mayıs 2012.

13. Son beş yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Dersin Adı

Yüksek Lisans / Lisans

Kurum

Yıl - Yarıyıl

Kredi

Organizasyonlarda Yönetim Stratejisi

Lisans

KHO Dekanlığı

2010-2014-

2,5

İnsan Kaynakları Yönetimi

Lisans

KHO Dekanlığı

2010-2014

2,5

Kalite ve Hizmet Yönetimi

Lisans

KHO Dekanlığı

2013-2014

2,5

Stratejik Yönetim

YL

SAVBEN

2013-2014

3

Stratejik Yönetim

YL

THK Üniversitesi

2012-2013

3

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

YL

THK Üniversitesi

2012-2013

3

Sağlık Yönetiminde Stratejik Yaklaşımlar

YL

THK Üniversitesi

2012-2013

3

Çalışma Psikolojisi

Lisans

SDU

2014-2015/Güz

3

Uluslararası Sosyal Siyaset

Lisans

SDU

2014-2015/Güz

3

Pazarlama Yönetimi

Lisans

SDU

2014-2015/Güz

3

Sosyal Sorumluluk

Lisans

SDU

2014-2015/Bahar

3

Bilim ve Teknoloji Politikası

Lisans

SDU

2014-2015/Bahar

3

Çalışma Ahlakı

Lisans

SDU

2014-2015/Bahar

3

İş ve İşgücü Değişimi

Lisans

SDU

2014-2015/Bahar

3

 

14. İletişim Bilgileri        : 

[email protected]

 

 

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri