Yrd.Doç.Dr. Derya Deniz Kanan

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Özgeçmişi

KATILDIĞI KURSLAR VE KONGRELER

 

IV. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu. Stereoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji- Embriyoloji ABD. 27-29 Ağustos 2003- Ankara

III. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. 7-11 Nisan 2004- Denizli.

DNA Hasarı ve Onarım Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 14-17 Mayıs 2007- İzmir

Deneysel Araştırma Kursu. Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi. 7-8 Temmuz 2007- Kayseri.

Neuroscience Workshop on the Effects of Perinatal and Adult Ethanol Intake on Brain and Behavior in Animal Models. ODTÜ. 20-21 Ekim 2008, Ankara.

VII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. Mithat Özsan Amfisi, Çukurova Üniversitesi. 16-20 Nisan 2008, Adana.

35.Ulusal Fizyoloji Kongresi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi. 30 Eylül-3 Ekim 2009, Ankara.

 

YAYINLARI

 

1.ELALMIS, DD., OZGUNEN, KT., BINOKAY, S., TAN, M., OZGUNEN, T. & TAN, U. (2003). Differential contributions of right and left brains to paw skill in right- and left-pawed female rats. International Journal of Neuroscience, 113(8): 1023-42.

2.GUVEN, M., ELALMIS, DD., BINOKAY, S. & TAN, U. (2003). Population-level right-paw preference in rats assessed by a new computerized food-reaching test. International Journal of Neuroscience, 113(12):1675-89.

3.ELALMIS, DD., & TAN, U. (2005). Hand preference in Turkish population. International Journal of Neuroscience, 115(5):705-12.

4.ELALMIS, DD., & TAN, U. (2007). Sexual dimorphism in relations of blood growth-hormone levels to body and brain weights in newborn rats. International Journal of Neuroscience, 117(12):1747-55.

5.ELALMIS, DD., & TAN, U. (2008). Dynamics of manuel skill: A computerized analysis of single peg movements; stochastic resonance hypothesis of cerebral laterality. International Journal of Neuroscience, 118:399-432.

6.DOLU, N., SUER, C., ARTIS, S., & ELALMIS, DD. (2011). Effects of Matrix Metalloproteinase Inhibition on Long-Term Plasticity at Perforant Pathway/Dentate Gyrus Synapses: in vivo Study. Erciyes Medical Journal, 33(4):281-288.

7.DOLU, N., ELALMIS, DD., & KELOGLAN, S. (2013). Vardiyalı Çalışan Hemşirelerde Dikkat Düzeyinin Elektrodermal Aktivite İle Cinsiyet Hormonları Arasındaki İlişkisi Yönünden İncelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi, 50:197-201.

8.ELALMIS-KANAN, DD., TAN, U., PEKKAN, NU., TOPAL, H., & CELIK, Z. (2015). Multifactorial Evaluation of Sexual Dimorphism in Finger Length Patterns of a Homogeneous Turkish sample; An Holistic View. Jökull Journal, 65:6.

 

BİLDİRİ VE POSTERLER

 

 1. ELALMIS, DD., TASKIN E., OZMEN M., KARAMAN S., BOZKURT Z., & ARZIK F. (2001). Sürekli beslemeli akışkan yataklı sistemde denenen Polygonum lapathifolium L.’da Cd’un alınımının fizyolojik ve morfolojik özelliklere etkisi. 8. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi’nde sözlü bildiri. Hacettepe, Ankara.
 2. ELALMIS, DD. (2004). Sıçanlarda el tercihi ve asimetrik motor öğrenme. III. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi’nde sözlü bildiri. 7-11 Nisan. Denizli.
 3. TAN, U. & ELALMIS, DD. (2004). Intelligence: is there a sex difference? III. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi’nde sözlü bildiri. 7-11 Nisan. Denizli.
 4. ELALMIS, DD., KELOGLAN, S., & DOLU, N. (2008). Sirkadien uyku ritim değişikliği yaşayan hemşirelerdeki dikkat düzeyinin elektrodermal aktivite ile araştırılması. VII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi’nde sözlü bildiri. Adana.
 5. DOLU, N., SUER, C., ELALMIS, DD., ARTIS, S., & YILMAZ, A. (2008). Matriks metalloproteinaz inhibitörlerinin hipokampus bağımlı öğrenmedeki rolünün invivo olarak kısa ve uzun süreli plastisitelerle araştırılması. VII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi’nde sözlü bildiri. Adana.
 6. ELALMIS, DD., OZTOP, DB., & GOLGELI, A. (2008). Mental retardasyonlu ve sağlıklı 4-7 yaş arası kız ve erkek çocuklarda el tercihi, motor gelişim ve bilişsel performansın değerlendirilmesi. VII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi’nde poster. Adana.
 7. ERDOGAN, F., ELALMIS, DD., KAMBUR, M., & GOLGELI, A. (2008). Matur ve immatur sıçanlarda pentilentetrazol ile indüklenen nöbetlerin öğrenme, davranış ve nitrik oksit düzeyleri ile ilişkisi. VI. Ulusal Epilepsi Kongresi’nde sözlü bildiri. Epilepsi 2008;14(1):52-68.
 8. DOLU, N., SUER, C., ELALMIS, DD., ARTIS, S., & YILMAZ, A. (2009). Matriks metalloproteinaz inhibitörlerinin hipokampüstaki uzun süreli potansiyellere etkisinin invivo araştırılması. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi’nde sözlü bildiri. 30 Eylül-3Ekim 2009. Gazi Ünv. Ankara.
 9. DOLU, N., SUER, C., ELALMIS, DD., ARTIS, S., & YILMAZ, A. (2009). Effects of matrix metalloproteinase inhibition on short- and long-term plasticity of perforant pathway/dentate gyrus synapses in urethane anaesthetized rats in-vivo. Molecular view of a synapse and its proteolytic remodeling in neuronalplasticity. Wierzba, Poland, September 1-6, 2009.
 10. ELALMIS, DD., TASKIN E., & GOLGELI, A. (2009). Askorbik asidin izole kurbağa gastroknemius kas kontraksiyonu üzerine etkisi. 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 30 Eylül-3Ekim 2009. Gazi Ünv. Ankara.
 11. ELALMIS, DD., GOLGELI, A., ERDOGAN FF., OZDAMAR, S., KANBUR, M. & YAY, AA. (2010). The effect of gender on memory, learning and behavioral parameters after pentylenetetrazole-induced status epilepticus in immature rats. BIT’s 1st Annual World Congress of Neuro Talk 2010. Singapore. Poster number:7.
 12. ELALMIS, DD., GOLGELI, A., ERDOGAN FF. & KAYA, A. (2011). Kainik asit ile status epileptikus oluşturulan sıçanlarda levetirasetam’ın öğrenme, hafıza ve davranış üzerine etkileri. X. Ulusal Sinirbilim Kongresi. 9-12 Nisan 2011. İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
 13. KAVRAAL, S., ARTIS, S., BITIKTAS, S., SUER, C. & ELALMIS, DD. (2011). Effects of chronic ovariectomy on learning and locomotor activity in rats. Acta Physiologica Congress. 3-7 September 2011 Istanbul. Poster number:135.

 

 

 

BURS VE ÖDÜLLER

 

 1. Tübitak yurt içi yüksek lisans bursu (2002-2004)
 2. SCI, SSCI veya AHCI kapsamındaki yayınlarda 2003 yılında yer alan makalemden dolayı, Ç.Ü. tarafından verilen Rektörlük Ödülü (2003)
 3. Tübitak yurt içi doktora bursu (2007-2011)

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ KONUSU

 

Sıçanlarda El Tercihi; Saptanması, Dağılımı, Seks Farkları ve Stabilizasyonu

 

DOKTORA TEZ KONUSU

 

Pentilentetrazol ve Kainik Asit İle Oluşturulan Status Epileptikus Modellerinde İmmatur Sıçanlarda Levetirasetam’ın Öğrenme, Hafıza ve Davranış Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 

 1. Yeni doğan sıçanlarda serum testosteron düzeyi ile testis ve beyin yapısı arasındaki ilişkiler (Fizyoloji-Histoloji ABD ortaklığı ile yapılan araştırma projesi)
 2. Sıçanlarda El Tercihi: Seks Farkı, Öğrenme, Östrus Döngüsü ve Beyin Ağırlığı İle İlişkileri (Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri-2003)
 3. Yeni Bir El Tercihi Test Cihazı (Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri-2003)
 4. Fare ve ratlarda el ve ayak parmak uzunlukları: Erkek ve dişilerde D2/D4 oranı, genetik ve hormonal oluşum mekanizmaları (Ç.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri-2004)
 5. Erken Yaşamda Sıçanlarda El Tercihinin Çevresel Şartlara Göre Ayarlanması
 6. Matur ratlarda PTZ-Kindling modeli ile öğrenme, bellek ve davranış ilişkileri (2008)
 7. Matur ve immatur ratlarda PTZ ve KA ile status epileptikus oluşumu, epileptogenez süreci ve bunların öğrenme, bellek ve davranış ilişkileri (2009)

 

DEVAM EDEN PROJELER

 

 1. Rat modelinde epilepsi ve mekanizmaları: Cinsiyet farkı, seks hormonları, sağlaklık-solaklık ve somatostatin.
 2. Ergenlik öncesi ve sonrası normal ve mental retardasyonlu çocuklarda el becerisi, manüel asimetri, parmak uzunlukları, zeka ve serum konsantrasyonları arasındaki ilişkiler.
 3. Ratlarda gebelikte oluşturulan maternal nöbetlerin yavru ratlardaki davranış ve spasyal öğrenme üzerine etkileri.
 4. Görme engelli çocuklarda lateralizasyon çalışmaları
 5. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

ARAŞTIRMA KONULARI

 

 1. İnsan, fare, rat ve kurbağalarda el ve pençe tercihi
 2. İnsan, fare ve ratlarda el becerisi
 3. Ergenlik öncesi ve sonrası çocuklarda zeka testleri (verbal ve nonverbal testler), boy uzunlukları ve ağırlıkları
 4. İnsan, fare ve ratlarda parmak uzunlukları ve serum testosteron düzeyleri
 5. İnsan, fare ve rat serumlarında hormon (Growth hormon, Testosteron) ölçümleri
 6. Fare ve ratlarda vaginal smear alınarak estrus döngüsünün değerlendirilmesi
 7. Amniyon sentezi sonuçlarına göre normal ve mutasyonlu karyotipe sahip bebeklerde kafa çevresi, el ve ayak parmak uzunlukları, boy ve ağırlıklarının ölçülmesi
 8. Yeni doğan ratlarda beyin ağırlığı ve gelişimi ile serum testosteron ve büyüme hormonu düzeyleri arasındaki ilişkiler
 9. Öğrenme ve bellek, LTP kayıtları
 10. Parkinson Hastalığı deney hayvan modelleri
 11. Epilepsi Hastalığı deney hayvan modelleri
 12. Öğrenme, bellek ve davranış testleri

 

DİĞER FAALİYETLERİ

 

 1. Deney hayvanları (fare ve rat) bakımı ve üretimi
 2. Elisa ve RIA yöntemleriyle, serumda çeşitli hormonların düzeylerini saptama
 3. Fare ve ratlarda intravenöz, intramuskuler, intraperitonal ve subkutan enjeksiyon, Servikal dislokasyon
 4. Ratlarda cerrahi yapma, arter ve ven izolasyonu
 5. Fare ve ratlarda smear değerlendirmesi (estrus siklusu)
 6. Overektomi ve vazektomi
 7. Farelerde embriyo transferi
 8. Klinik EEG ve EMG çekimi
 9. Ratlarda sterotaksi girişimi ile LTP kaydedilmesi
 10. Elektrodermal aktivite ve uyarılmış potansiyellerin kaydedilmesi

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri