Prof. Dr. Fügen Özcanarslan

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Özgeçmişi

ÖZGEÇMİŞ

1.  Adı-Soyadı:  Fügen Özcanarslan

2. Doğum Tarihi: 28.08.1962 Tarsus.

3. Unvanı: Profesör

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Hacettepe  Üniversitesi

1984

Y. Lisans

 Hemşirelik

Hacettepe  Üniversitesi

1987

Doktora

Hemşirelik

Hacettepe  Üniversitesi

1990

 

 

5.  Akademik Unvanlar :

Görev

Alanı

Üniversite

Görev Dönemi

 

Araştırma Görevlisi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi

1986-1990

 

Araştırma Görevlisi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dicle Üniversitesi  (SHMYO hemşirelik programı oluşturularak başlatılması sağlanmıştır)

1990-1993    

 

Yardımcı Doçent

Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO

Dicle Üniversitesi 

1993-1996    

 

                      Yardımcı Doçent

Sağlık   Yüksekokulu                 

Kocaeli Üniversitesi  

1998-2008

 

Yardımcı Doçent

Sağlık   Yüksekokulu                 

Harran Üniversitesi

2008-2009

 

Doçent

Sağlık   Yüksekokulu                 

Harran Üniversitesi

2009-2014

 

Profesör

Sağlık   Yüksekokulu                 

Harran Üniversitesi

2014- 2015

 

  6.  Yapmış olduğu Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

6.1. Yüksek Lisans Tezi:

CAN MİNE, (2012). Şanlıurfa il merkezinde çalışan hemşirelerin mesleklerine karşı tutumu ve etkileyen faktörler, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

İNALI ÇİĞDEM, (2012). Zihinsel ve/veya bedensel yetersizliği olan çocuğa sahip annelerin yaşam kalitesi ile tükenmişlik düzeylerine anneye verilen eğitimin ve danışmanlığın etkisi, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

ORUÇLU DERYA, (2011). Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Antenatal Kliniğinde yatan riskli gebelerde algılanan sosyal destek ile stresle baş etme düzeyleri arasındaki ilişki, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

GÖKŞİN İLKNUR, (2011). Disfonksiyonel işemesi olan 8-12 yaş grubu çocuklarda davranışsal tedavi (üroterapi) ve hemşirelik eğitiminin yaşam kalitesine etkisi, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

OKTAY AYŞE ASLI, (2011). Hemodiyaliz hastalarında hastalık algısı ve umutsuzluk düzeyleri, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

GÜRKAN KÜBRA PINAR, (2010). Şanlıurfa ilinde çalışan hemşire,ebe ve sağlık memurlarının psikolojik şiddete ( mobbing )maruz kalma durumları ve ilişkili faktörler, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

VURAL BİRGÜL, (2009). Meme kanserli kadınlarda cinsel yaşam değişiklikleri ve etkileyen faktörler, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

DOĞAN (SEL) AYSEL, (2009). Kolesistektomili hastalarda akciğer komplikasyonlarının önlenmesinde solunum ve öksürük egzersizleri ve triflow ve öksürük uygulamasının karşılaştırmalı analizi, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

İRKİL SERHAT, (2006).Astımlı hastalarda eğitimin yaşam kalitesine etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

DEMİR BAHAR, (2006).Bilinçsiz hasta yakınlarının depresyon durumunun belirlenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

KAYHAN ZEYNEP, (2006). Hasta ziyaretlerinin akut miyokard infarktüsü geçirmiş olan hastalarda anksiyete, kan basıncı ve kalp hızı üzerine etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

SEVGİ AKDURAN FUNDA, (2004). Beslenme eğitiminin hemodiyaliz hastalarının diyet ile ilgili bilgi ve uygulamalarına etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

ÇETİN İBRAHİM, (2004). Esansiyel hipertansiyonlu erişkin bireylerin hastalıklarına ilişkin bilgileri ve tedaviye uyum durumları, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

CAN YÜKSEL, (2003). Hastaneye yatan hastaların hastane enfeksiyonlarından kendilerini korumaya ilişkin spontan bireysel hijyen alışkanlıklarının belirlenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

EKİZ SEÇİL, (2003). Koroner anjiografi öncesi hastaları bilgilendirmenin anksiyete düzeyi üzerine etkisinin değerlendirilmesi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 

 

 

6.2. Doktora Tezi:

7.   Yayınlar: 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Ersoy,  N. ve Göz,  F. “The Ethical Sensitivity of Nurses in Turkey,” Nursing Ethics, 8 (4), 299-312 (2001).

2. Göz. F. Göz, M. ve Erkan, M. “Knowledge and Attitudes of Medical, Nursing, Dentistry and Health Technician Students Towards Organ Donation: A Pilot Study,” Journal of Clinical Nursing, 15 (11),1370-1374 (2006).

3.Göz,  M. Göz,  F.  Çakır, Ö. Aydınol, B. Ve Eren. N. (2006). “Warfarin Resistance: İnteraction Between Warfarin and Eruca Sativa L,” Swiss medical Weekly, 136, 327 (2006).

4. Göz, F. Karaöz,  S. Göz, M. Ekiz, S. ve Çetin, İ. “Effects of  the Diabetic Patients’ Perceived Social Support on Their Quality Of Life,” Journal of Clinical Nursing. 16, 1353-1360 (2007).

5.Goz F, Geckil E. Nursing Students Professional Behaviors Scale (NSPBS) validity and reliability.  Pak J Med Sci 26(4): 938-941(2010)

6.Vural B, Göz F.  Sexual Live Changes of Women with Breast Cancer in Southeastern Anatolia, Turkey. Pak j Med Sci.  October - December 2011 vol. 27 no. 5 1067-1072

7.Geckil E, Ege E, Akın B. Göz F. Turkish version of the revised nursing professional values scale: Validity and reliability assessment. Jpn J Nurs Sci; 2012 Dec;9(2):195-200.

 

7.2 Uluslar arası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.Göz, F. (2008) “Case Report on Home Care of a Stroke Patient: Importance of Holistic Care,” American Journal of Case Reports, 9,267-269 (2008).

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

1. Özcanarslan, F. “Onkoloji Hastalarının Ailelerine Yaklaşım”, Uluslararası Tıpta Yenilikler’93 ve Pediatrik Tümörler Kongresi Özet Kitabı, p.98 İstanbul, 1993.

2. Göz, F  ve Özdemir, S.  “Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Uygulamalardaki İletişim Durumları ile İlgili Gözlemleri  ve Etkilenmeleri”, I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, s. 69, Antalya, 2000.

3. Göz, F  ve Özdemir, S. “Hekim ve Hemşirelerin Hastayı Bilgilendirirken Kullandıkları Dilin Hastalar Tarafından Anlaşılıp Anlaşılmadığının Belirlenmesi”, I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, s. 69, Antalya, 2000.

4. Göz, F ve Baran, G. (2000). “Bir Grup Hastanın Koroner Kalp Hastalıklarına Yönelik Risk Faktörleri Yönünden Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, s. 120, Antalya, 2000.

5. Göz, F., Ağırbaş,  K., Ökten, Ş ve Özdemir, S. “İzmit Mehmetcik Çadır Kentindeki Ailelerin Çadırlarında İlaç Bulundurma Durumlarının Belirlenmesi”, I. Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, s. 121, Antalya, 2000.

6. Çetin, İ., Ekiz, S., Göz, F., Karaöz, S  “ Tip II Diabetli Bireylerin Yaşam Kaliteleri ve Aldıkları Sosyal Desteğin Belirlenmesi”, I.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu Program ve Özet Kitabı s.59, İzmir, 2004 (Poster)

7 .Göz, F., Yiğitalp, G ve Kızıl. A. “Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Bir Gurup Hasta ile Bakım Vericilerinin Evde Bakım Hakkındaki Düşünceleri”, I. Uluslarası Katılımlı Evde Bakım Kongresi,  s.7, İzmir, 2004.

8. Demir, B ve Göz, F.   “Bilinçsiz Hasta Yakınlarının Depresyon Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, I. Uluslarası Katılımlı Evde Bakım Kongresi,  s. 35, İzmir, 2006.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Özcanarslan, F. ve Doğar, N. “Total Parenteral Beslenme”, Ulusal Cerrahi Hemşirelik Dergisi,1(3),12-13.(dergide yıl belirtilmemiştir)

2. Bostanoğlu, H. ve Özcanarslan, F. “Solunum Tedavisinde Hemşirenin Rolü”, Türk Hemşireler Dergisi, 43(2), 16-18 (1993).

3. Göz, F. ve Baran, G..“Hemşirelerin Elektrokardiyografiye İlişkin Değerlendirmelerinin ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 4(2), 33-39 (2000)

 

4. Göz, F. ve  Baran, G.  “Ağrı Ve Ağrılı Hastada Hemşirelik Süreci” Sendrom, 13(4), 110-115 (2001). 

5. Göz, F . “Onkolojide Acil Durumlar”. Sendrom, 13 (5), 126-129 (2001).  

6. Göz, F. ve , Göz, M. “ Kanser Tedavisine Bağlı Bulantı Kusmayı Önleme”, Sendrom, 13(11), 130-132 (2001).  

7. Göz, F. “Diyaliz Hastalarında Kanser Gelişme Riski”, Çınar,  7(1), 1-4. (2001).

8. Ekiz, S. ve Göz, F.  “Koroner Anjiografi İşlemi ve Hemşirelik Uygulamaları”, Sendrom 18(7),72-75 (2006). 

9. Ekiz, S. ve Göz, F. “Koroner Anjiografi Öncesi Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi”,  Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi,  8(1), 20-30 (2005).

10.Göz, F. ve Gürbüz, K.  “Hemşirelikte Kariyerinizi Keşfedin”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 8(2), 82-87. ( 2005).

11.Göz, F. Babadağlı, B. Altınsoy, N, ve Yıldızoğlu İ. “Evlilik öncesi dönemdeki genç kızların aile planlaması ile ilgili bilgi ve düşünceleri”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi,  8(3), 47-55 (2005).

12. Göz, F. ve Erkan, M. “Hemşirelik Dergileri ve Makale Yazım Kuralları”, Fırat Sağlık Hizmetleri  Dergisi, 1(1), 93-99 (2006).

13. Göz, F. ve Kızıl,  A. “Klinik Hemşirelerinin Karşılaştıkları Şiddet İçerikli Davranışlar”, Sendrom, 18(3), 100-103 (2006).

 14.  Erkan, M. ve Göz, F.  “Öğretmenlerin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi,  9(4), 63-68 (2006).

15. Göz. F. ve Erkan, M. “Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Mesleki Düşünce ve Sorunları”, Fırat Sağlık Hizmetleri  Dergisi, 1(2), 37-50 (2006).

16. Akduran, Fs ve Göz, F. Hemodiyaliz Hastalarının Beslenme İlkeleri”, Nefroloji Hemşireliği Dergisi, Mart- Haziran, 14-18, (2006).

17. Göz, F. ve Erkan, M. “Kseroderma Pigmentosum ve Hemşirelik Bakımı”, Sendrom, 19(3), 89-90 (2007).

18. Göz, F. ve Gürelli, ŞŞ. “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Organ Bağışı ile İlgili Düşünceleri”, Fırat Sağlık Hizmetleri  Dergisi, 2(5), 77-88 (2007).

19. Göz, F. ve Erkan, M. “ Hemşirelik Öğrencilerinin Osteoporoz ile İlgili Bilgi ve Risk Durumları”, Hemşirelik Forumu Dergisi, Ocak- Şubat, (2007).

20. Göz, F., Sel, A. “Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinden  Kliniğe Transfer Edilecek Olan Hastalarda  Anksiyete” Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6 (9), (2009).

21.Göz.F., Kayahan M. “Hemşirelerin Çalıştıkları Kurumlardaki Hasta Güvenliği Kültürünü Değerlendirmeleri” Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,8 (2), 44-50 (2011).

 

7.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

1.Göz, F.,  Şenses, M., Ateş, N ve Karakuzu, AD. Zihinsel Özürlü Çocuk Ailelerinin Evde Bakım ile İlgili Sorunlarının Belirlenmesi”, I. Ulusal Evde Bakım Kongresi,  İstanbul, 1998.

2.Ersoy,  N ve Göz, F. “Hemşirenin Etik Duyarlılığı”, 96-100,  I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi, Kocaeli, 2000.

3.Göz, F ve Eriş, N. “Hemşirelik Etiği Eğitiminin Mevcut Hemşirelik Eğitimindeki Yeri ve Beklentiler”, p.026, I. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi Kocaeli, 2000.

4.Özdemir, S., Kutlu, N ve Göz F. “Türk Pirelli İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Belirlenmesi”, 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu(Uluslararası Katılımlı) Özet Kitabı, 63, Ankara, 2004.

5. Akduran, FS ve Göz, F. “Beslenme Eğitiminin Hemodiyaliz Hastalarının Diyet ile İlgili Bilgi ve Uygulamalarına Etkisi” 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,  227, Antalya, 2004.

6. Çetin, İ ve Göz, F. “Esansiyel Hipertansiyonlu Erişkin Bireylerin Hastalıklarına İlişkin Bilgileri ve Tedaviye Uyum Durumları (HP-011)”, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,  s.304, Antalya, 2005.

7. Göz, F., Şahiner, P., Ateş, B ve Çetin, İ. “Sağlık Çalışanlarında İğne Yaralanmalarının Değerlendirilmesi (HP-025)”,  7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, s.307,  Antalya, 2005.

8. Göz, F.,  Goz, M. “Assessment of Registered and Student Nurses’ Knowledge about Warfarin’s Interactions wıth Drugs and Foods”, (poster) 18th World Congress-World Society of Cardio- Thoracic Surgeons, p,314, Greece, 2008.

9. Göz, F., Kabalcıoğlu, F. “ Şanlıurfa İlinde Bruselloz Hakkında Bilgi ve Korunmaya Yönelik Davranışların Belirlenmesi (HP-30)” 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, s.354,  Antalya, 2008.

10.  Erkan, M., Göz, F., Kabalcığlu, F., Ramazanoğlu, H. “Dicle Üniversitesi Onkoloji Biriminde Tedavi Görmekte Olan Hastaların Psikososyal Destek Alma Durumlarının Belirlenmesi (HP-66)”  10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, s.363,  Antalya, 2008.

11. Vural B, Göz F. Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel Yaşam Değişiklikleri ve Etkileyen Faktörler. (Sözel Sunum) 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kitabı S. 21-22.  Antalya, 2010.

12.Gürkan K, Göz F. Şanlıurfa’da Çalışan Hemşire Ebe ve Sağlık Memurlarının Psikolojik Şiddete (Mobbing) Maruz Kalma Durumları ve İlişkili Faktörler. (Poster) 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kitabı S. 274.   Antalya,2010.

13.Kabalcıoğlu F, Göz F.  Şanlıurfa İli 4 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Gebelerin Bruselloz Hakkında Bilgi ve Korunmaya Yönelik Davranışları (Poster) 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kitabı S. 281.  Antalya, 2010.

14.Göz F, Doğan A, Görgen D. Tip 2 Diabetli Hastaların İnsulin Kullanma ile İlgili Düşünceleri. (Poster) 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kitabı S. 279-80. .  Antalya, 2010

 

15.Göz F, Kayahan M. Şanlıurfa ili Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürlerinin Belirlenmesi.  (Poster) 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kitabı.  S. 275. Antalya, 2010.

16. Oktay A, Göz F. Hemodiyaliz Hastalarında Hastalık Algısı Ve Umutsuzluk Düzeyleri. (Sözel Sunum) 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kitabı.  S. 367. Antalya, 2011.

 

7.7 Diğer yayınlar  

1. Özcanarslan, F. “Stress Creating Factors in Nurses Who Care for the Cancer Patients in Ankara City, Turkey.”, 7th International Conference on Cancer Nursing,  Vienna,1992. (Kitapçıkta posterler kısmında ismi yer almakla birlikte metin basılı değildir)

2.Özcanarslan, F ve Saçar, N.  “Günlük Yaşam Aktivitelerine Göre Yaşlıların Bakım İhtiyaçlarının Saptanması ile İlgili Bir Çalışma”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 1992 Teması Ulusal Sempozyum Programı- Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu , Ankara,1992. (Kitapçıkta posterler kısmında ismi yer almakla birlikte metin basılı değildir)

3.Göz, F “Diabetus Mellitus ve Hemşirelik Bakımı”, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Eğitim Komisyonu Hizmetiçi Eğitim Seminerleri (1998-1999) Kitabı, 59-68, Kocaeli, 2000.

4. Sel, A., Şahin, S., Vural, A ve Göz F. “Sokak Çocuklarımız”, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, s.343, Ordu, 2005.

5. Göz, F., Çiftçi, M., Akkuş, P., Tanrıverdi, S., Ergenekon, G ve Zengin L. “Türkiyede Hemşirelik Eğitimi”, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,  s. 141, Ordu, 2005.

6. Göz, F.,   Özevren, K.  “The Ethical Decision Making Ability: A Study in a Group Turkish Nursing Students”, (sözel sunum)  I. European Nursing Students Congress, p.11, İzmir, 2006.

7. Tur.T., Tür, S., Dinç, S ve Göz, F. “İç Hastalıkları Stajının Ev Ortamında Yapılmasına Yönelik Bir Deneme”, VI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), S-19, İstanbul,  2007.

8. Göz, F., Erkan, M., Yaşlılık Sorunlar ve Bakım İlkeleri, İstanbul Tıp Kitabevi Oscar Tıbbi Yayıncılık, Samsun, 2008.

 

 

8.      Projeler:

Projenin Alındığı Kuruluş

Proje Konusu

Yılı

SODES (Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Müdürlüğü ortak projesi)

Sizin bir işiniz engellilerin de bir yardımcısı olsun

2012

 

9.      İdari Görevler:

Görev Dönemi

Yönetim Görevi

Kuruluş

1993-1996    

Müdür Yardımcısı        

 

Dicle Üniversitesi  Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek   Y.O

1998-1999

Müdür                                

 

Kocaeli Üniversitesi   Sağlık   Yüksekokulu          

1999-2005

Müdür Yardımcısı                   

 

 

Kocaeli Üniversitesi   Sağlık   Yüksekokulu   

1999-2005

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi   Sağlık   Yüksekokulu   

1999-2005

A.D Başkanı                    

Kocaeli Üniversitesi   Sağlık   Yüksekokulu           

2007-2010

Müdür Yardımcısı             

Harran Üniversitesi   Sağlık Yüksekokulu            

2007-2010

Bölüm Başkan Yrd

Harran Üniversitesi   Sağlık   Yüksekokulu            

2010-2015

Bölüm Başkanı

Harran Üniversitesi   Sağlık   Yüksekokulu           

2007-2015

A.D Başkanı                    

Harran Üniversitesi   Sağlık   Yüksekokulu           

2010-2015

Müdür  

Harran Üniversitesi   Sağlık   Yüksekokulu            

2015-devam

Bölüm Başkanı

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Y.O

2015-devam

Müdür

Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

10.  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Üyelik Dönemi

Üyelik Türü

Kuruluş

1986-1990

üye

Türk Hemşireler Derneği

1988-1990

üye

Onkoloji Hemşireleri Derneği

2007-2010

üye

Türk Hemşireler Derneği

2012-devam

üye

Hemşirelik Eğitimi Derneği

 

 

11. Ödüller:

 

 

12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

2

16

56

İç Hastalıkları Hemşireliği I YL

3

-

3

Uzmanlık Alan Dersi

3

-

3

İlkbahar

Hemşirelik Esasları

2

16

55

İç Hastalıkları Hemşireliği II YL

3

-

3

Uzmanlık Alan Dersi

6

-

3

2014-2015

Güz

İç Hastalıkları Hemşireliği

2

8

62

İç Hastalıkları Hemşireliği I YL

3

-

3

Uzmanlık Alan Dersi

6

-

3

İlkbahar

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

3

16

64

İç Hastalıkları Hemşireliği II YL

3

-

3

Uzmanlık Alan Dersi

6

-

3

 

 

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri