Yrd.Doç.Dr.Nazife Akan

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Özgeçmişi

 

ÖZGEÇMİŞ

NAZİFE AKAN

 

TC Kimlik No / Pasaport No:

54088042124

Doğum Yılı:

 1961

Yazışma Adresi:

 Fındıkpınarı cad.52065 sk No 34 Ataş Sitesi  E bl. 24 Mezitli Mersin  

Telefon:

0532 7979332

Faks:

 

e-posta:

[email protected]

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

TR

Hacettepe Üniversitesi

Hemşirelik YO

Hemşirelik

Lisans

1985

TR

Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hemşirelik

Yüksek Lisans

1988

TR

Hacettepe Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Hemşirelik

Doktora/

1996

 

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi

TR

Ankara

Hemşirelik YO

Ar.Gör.

1986-1988

Hacettepe Üniversitesi

TR

Ankara

Hemşirelik YO

Dr.Arş.Gör.  

1988-1996

Başkent Üniversitesi

TR

Ankara

Hemşirelik YO

Öğr.Gör.

1996-1998

Başkent Üniversitesi

TR

Ankara

Hemşirelik YO

Yrd.Doç.

1998-2000

Mersin Üniversitesi

TR

Mersin

Sağlık YO

Yrd.Doç.

2000-2012

Mersin Üniversitesi

 

TR

Mersin

Sağlık YO

Hemşirelik Böl.Başk.

2001-2011

Mersin Üniversitesi

TR

Mersin

Sağlık YO

Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD Başk

2010-2011

Mersin Üniversitesi

TR

Mersin

Sağlık YO

Ebelik Böl.Başk

2011

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Uzmanlık Alanları

Doğum,Kadın Sağlığı Hemşireliği,Aile planlaması

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

-

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

      

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

11

    3

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/ faaliyet/ sorumluluk/

olay/üyelik vb.)

 1. Türk Hemşireler Derneği Üyeliği(1986-
 2. Onkoloji Hemşireliği Derneği üyeliği(1995-
 3. Onkoloji Hemşireliği Derneği üyelik ve yayın komisyonu üyeliği (1995-1996)
 4. Uluslararası Hemşireler Birliği(ICN) 1994 Teması “Sağlıklı Toplum İçin Sağlıklı Aile “Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi,10 Kasım 1994
 5. V. Ulusal Hemşirelik Kongresi Düzenleme Komitesi Üyesi ,15-17 Kasım 1995

6.      Hemşireler İçin Hizmet içi Eğitimi: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi,22  Ekim 1998-25 Aralık 1998

 1. “Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar”,Mersin Üniversitesi Halka Açık Dersler Programı, 2001-2002 Öğretim Yılı
 2. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan "Yerel Gündem 21" Şube Müdürlüğü'nün "Kadın Çalışma Grubu" toplantılarına MERKAM'ı temsilen asil üyeliği.(2001)
 3. “Akraba Evlilikleri”, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma  ve Uygulama Merkezi,Selçuklar Halk Eğitim Merkezi ,17 Nisan 2000.
 4. “Akraba Evlilikleri ve Kadın Sağlığı Sorunları”, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma  ve Uygulama Merkezi,Selçuklar Halk Eğitim Merkezi , 5 Nisan 2002
 5. “1.Mersin Üniversitesi Günleri” Düzenleme Kurulu Üyesi , Merin  Üniversitesi 2001
 6. Ebelik Haftası Kutlama Komisyonu Başkanı ,21-28 Nisan 2001
 7. Hemşirelik Haftası Kutlama Komisyonu Başkanı ,12-18 Mayıs 2001,2003,
 8. Ebelik Haftası Kutlama Komisyonu Başkanı ,21-28 Nisan 2002
 9. “Kadın Sağlığı Sorunları”, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma  ve Uygulama Merkezi,Selçuklar Halk Eğitim Merkezi , 2003,2004,2005,206,2007
 10. Kadınlarda Sık Görülen Sağlık Sorunları .9 Nisan ,7 Mayıs 2004. SHÇEK Akdeniz Toplum Merkezi,Mersin
 11. Onkoloji Hemşireliği Derneği Meme Çalışma Grubu
 12. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisinde hakemlik

 

         

 

ÖDÜLLER

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

1

Akan N, Kaya D .Planlı ve Planlı Olmayan Gebeliklerde Yaşanan Anksiyete..(Sözel Bildiri) İkincilik ödülü

 

5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,19-22 Nisan 2007 Swissotel ,Ankara,

2007

YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Vural G ,Akan N.”Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ev Ortamında Kendi Bakımları ve Bebek Bakımı İle İlgili karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunlara Yönelik Yaptıkları Uygulamalar”.Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,Cilt 2,sayı 1, 1995.s.37-45
 2. Akan N.” Massachusetts Kanser Hemşireliği Grubunun Kanserli Hastalara Bilgi Vermesine İlişkin Açıklaması”.Onkoloji Hemşireliği Derneği Bülteni,No.4 1996( çeviri)
 3. Akan N,Vural G , Öz F. ”Bebek Dostu Olan ve Olmayan Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Karşılaştıkları Güçlükler”.Klinik Bilimler ve Doktor. Kasım 1997 ,Cilt 3,sayı 6,s.917-921
 4. Akan N. “Osteoporoz Olgusunda Hemşirenin Bilmesi Gerekenler”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 3 Sayı: 2 ,1999.s.1-11
 5. Akan N. “Akraba Evlilikleri”.Pompeiopolis Mezitli ‘nin Sesi,Cilt 2 ,Sayı 6 ,2001.s.23 
 6. Akan N.”Nöral Tüp Defektli Bebek Doğurma Riski Azaltılabilir”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 6 Sayı, 2002: 1.s.42-51
 7. Akan N..Renal transplantasyon sonrası gebeliklerde tedavi ve hemşirelikbakımı :Bir vaka. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu     Dergisi.Cilt:6,Sayı :3,2003.s29-37.
 8. Erer M . T, Akan N .  “Effect Of Pregnant Women's Knowledge About Care And Informatıon About Preeclampsıa On Theır Level Of State  Anxıety”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11( 3) , 51-58 (2008)

9.      Kaya  D ,Akan,N. “Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Gebelerde Anemi Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler” ,Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2(2), 100-9 (2010)

10.  Aydın M, Akan N.Mersin Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Çalışan Ebelerin Mesleki Doyumu”,Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 22-29 ( 2011)

 1. Yurdakul M ,Akcınar M, Akan N. “Kronik Hastalığı Olan Doğurgan Cağdaki Kadın Hastaların Aile Planlaması Danışmanlık  Gereksinimleri”.  İ.Ü.F.N. Hem. Derg 16( 62 ) ,97-101 (2008) 

 

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 1. Taşkın L , Seviğ Ü, Akan N, Takak G. ”Ana Çocuk Sağlığı Hizmetlerinde  Ekip Anlayışı İçinde Ebe ve Hemşirelerin Rolü”, I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, 6-7 Eylül  1989,İstanbul(bildiri olarak sunulmuştur)
 2. Taşkın L , Takak G , Akan N, Eroğlu K. “Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Tuvalet Hijyenine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları”,  II.Ulusal Hemşirelik Kongresi ,12-14 Eylül 1990 ,İzmir(“Ankara’da gecekondu Semtlerinde Oturan annelerin Olumsuz Çevre Şartlarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Konusundaki Düşüncelerinin Araştırılması” konulu bildirinin yerine sunulmuş,kongre kitabında yanlışlıkla basılmamıştır)
 3. Taşkın L , Takak G , Akan N, Eroğlu K,Koçak F. ”6-12 Aylık Bebeği Olan annelerin Emzirmeye İlişkin Yaptıkları Uygulamaların Belirlenmesi”.III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,Sivas,24-26 Haziran 1992(Bildiri olarak sunulmuştur)
 4. Akan N.” Anne ve Çocuk Sağlığı Açısından Adölesan Annelik”. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı ,Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 24-26 Haziran 1992, Sivas. (Poster bildiri)
 5. Akan N. ”İlk 4 Ayda Sadece Anne Sütü İle Beslenmede Hemşire Etkinliğinin Değerlendirilmesi”.IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi  Özet Kitapçığı ,Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ,15-17 Kasım 1995,Ankara.(Bildiri olarak sunulmuştur)
 6. Akan N, Öz F,Vural G. ”Bebek Dostu Olan ve Olmayan Hastanelerde Doğum Yapan Annelerin Karşılaştıkları Güçlükler”. IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi  Özet Kitapçığı ,Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ,15-17 Kasım 1995,Ankara.(Bildiri olarak sunulmuştur)
 7. Akan N, Vural G,Erdem Y.”To Determin The Knowledge Of Mothers About The Effects Of Passive Smoking On İnfants Health”. I.İnternational Congress Of Pediatric Nursing ,9-14 August 1998 Amsterdam.(Poster Presentation)
 8. Akan N. ”Anne–Çocuk Sağlığının Geliştirilmesinde Ebelik Eğitimi”. Hemşirelik-Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu,3-5 Haziran 1998. (Poster bildiri)
 9. Kuyurtar F, Akçınar M ,Akan N, Üzel A. Gestasyonel Diabetin Gebelik Öncesi ve  Gebelikteki Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisinin İncelenmesi .II:Uluslarası ve 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kemer/Antalya 7-11 Eylül 2003 (Poster bildiri)
 10. Yurdakul M, Akan N, Eker A. Akdeniz Toplum Merkezinde Eğitim Gören Kadınların Üreme Sağlığı İle İlgili  Bilgi ve Davranışları; 4.Uluslararası  Üreme      Sağlığı ve Aile  Planlaması Kongresi 20-23 Nisan 2005, Ankara.(Sözel Bildiri)
 11. Çetin H,Muşlu N , ,Akan N .0 –12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Bebek Beslenmesine Yönelik Bilgi Düzeyleri.5.Milli Pediatri Kongresi ,08-12 Kasım 2006,Antalya (Poster bildiri)
 12. Akan N, Yurdakul M ,Kaya D,,Akbaş M,Aydın. Sezaryenle Doğum Sonrası Annelerin Evde Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi.Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi,06-08 Kasım 2006,İzmir(Sözel Bildiri)

 

 

 1. Erer M. T,   Akan N. Preeklampsili Gebelerin Hastalık Ve Özbakım Bilgilerinin Durumluk Anksiyetelerine Etkisi.I:Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı ) 03 -04 Mayıs 2007 Akm(E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi) Konak-İzmir( Sözel Bildiri)
 2. Akan N,Akçınar M,Yurdakul M. . Mersin’de Kadınlarda Birden Fazla İsteyerek Düşük Yapma Nedenleri .5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,19-22 Nisan 2007 Swissotel Ankara.(Sözel Bildiri)
 3. Akan N, Kaya D.Planlı ve Planlı Olmayan Gebeliklerde Yaşanan Anksiyete. 5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,19-22 Nisan 2007 Swissotel Ankara.(Sözel Bildiri)
 4. Akan N , Gökçe G.Kaya D. Erken Postpartum Dönemde Annelerin Yorgunluk Düzeylerini Etkileyen Faktörler5.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,19-22 Nisan 2007 Swissotel Ankara.(Sözel Bildiri)
 5. Toker (Hizmetçi) E, Akan N.,Adölesan Annelerin YenidoğanBakımına İlişkin Uygulamalarının Değerlendirilmesi.I.Ulusal Ebelik Kongresi EBKO 2007,İstanbul,20-22 Haziran 2007, (Sözel bildiri)
 6. Akan N , Altıok M, , Türkleş S, ,Erer T,, Kettaş E , Alaca Ç, ,Yılmaz G, Güner T. Klinisyen Ebe Ve Hemşirelerin Öğrenci Eğitimine Katkılarının İncelenmesi .  4.Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi. 5-8 Eylül 2007 Başkent Üniversitesi Prof.Dr.İhsan Doğramacı Konferans Salonu. Bağlıca Kampusu,Ankara(Sözel bildiri)
 7. Türkleş S, Akan N. Klinik Saha Çalışanları ile Akademisyenlerin Etkileşimi .4.Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi.5-8 Eylül 2007 Başkent Üniversitesi Prof.Dr.İhsan Doğramacı Konferans Salonu. Bağlıca Kampusu,Ankara (Poster bildiri)
 8. Akan N, Yurdakul M, Büyükbaş A, Yetkin B, Akyol E, Aksoy Ü  . Sağlik Çalişanlarinin Malpraktis Hakkindaki Görüşleri .4.Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi.5-8 Eylül 2007 Başkent Üniversitesi Prof.Dr.İhsan Doğramacı Konferans Salonu. Bağlıca Kampusu,Ankara .(Poster bildiri)
 9. Akan  N, Yurdakul M . Annelerin Aldıkları Doğum Öncesi Bakımın Niteliği Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi . 4.Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi.5-8 Eylül 2007 Başkent Üniversitesi Prof.Dr.İhsan Doğramacı Konferans Salonu. Bağlıca Kampusu,Ankara (Poster bildiri)
 10. Hacer Ç , Akan N, Akçınar M , Uzel A (Hemşirelik- Ebelik Eğitiminde Başarıyı Artırmak İçin Öğrenci Görüşleri  . 4.Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi. 5-8 Eylül 2007 Başkent Üniversitesi Prof.Dr.İhsan Doğramacı Konferans Salonu. Bağlıca Kampusu,Ankara(Poster bildiri)

23.  Akan  N,Erdem Y,   Akdolun Balkaya  N. “Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Human Papilloma Virüs Enfeksiyonu ve Aşısı ile Servikal Kansere İlişkin Bilgileri”,12.Ulusal Hemşirelik Kongresi,Kongre Kitabı  Sivas ,20-24 Ekim 2009.

24.  Akan  N, Kaplan,E,Temiz,A , Fındıklı M.Y.”Doğurganlık ve Evlilik Yaşına Göre Kadınların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi” ,8.Ulusal ve Uluslararsı Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi  ,Kongre Kitabı  GATA Hemşirelik Yüksekokulu ,Ankara ,04-06 Haziran 2009

25.  Akan  N, Çelik S, Fındıklı M.Y .”Öğrenci Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşirelik /Ebelik Uygulamaları ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi “, 8.Ulusal ve Uluslar arası  Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi , Kongre Kitabı  GATA Hemşirelik Yüksekokulu ,Ankara ,04-06 Haziran 2009.

26.  Akan N, Fındıklı M.Y.,Alasya ,E. Ve Gökçakıroğlu ,H. “Mersin‘de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Şiddete Maruz kalan Kadınlara Yaklaşımları “I.kadın Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet” Kongre Kitabı,Ankara 20-2 Mart 2008  .

 

Diğer yayınlar

 1. Akan N.”Doğum Sonu Dönem” .Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği,Taşkın L.Sistem Ofset,Ankara ,1995 s.2235-246.
 2. Akan N. ” Senium –Yaşlılık ,“.Kadın Sağlığı ,ed.A.Şirin BEDRAY YAYINILIK LTD.ŞTİ,İstanbul ,2008 . ,ss.259-268,

 

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri