Yrd.Doç.Dr. Behire Sançar

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Özgeçmişi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ                                             

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:  Behire SANÇAR (Eski: Nazik)

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Hacettepe Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi

1989

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması

Gazi Üniversitesi

1997

Doc. / Prof.

  

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

“Denetici Hemşirelerin Yaptıkları İşlevler ve Yapamadıkları İşlevlerin Nedenleri”

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Fethiye ERDİL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

“ 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelere Verilen Ev Kazalarında İlk Yardım Eğitimi Modellerinin Araştırılması”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Suna BAYKAN

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Hemşire

Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Hastanesi

1982-1990

Öğretmen

Sağlık Bakanlığı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü

1990-1997

Müdür Yardımcısı

Sağlık Bakanlığı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü

1997-2006

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Erdem,Y.,Erkal-İlhan,S.,Terakye,G.,Ançel,G.,Sançar,B. Hemşirelik/Ebelik Müzesi    Kurulması, (SANERK destekli), 2008-Devam, Yardımcı Araştırmacı.

 

2. Sançar, B. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Orta Öğretim Projesi (OÖP) Bireysel Danışman, 2007.

 

İdari Görevler:

1. Disiplin Kurulu Üyeliği; S.B Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, 1992

2. Bölüm Başkanlığı; S.B Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, Ana-Çocuk Sağlığı Bölümü,1992-1994

3. Bölüm Başkanlığı; S.B Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, İlk Yardım ve Acil Bakım Bölümü, 1999-2002

4. Disiplin Kurulu Başkanlığı; S.B.Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, 2000

5. Enstitü Müdür Yardımcılığı; S.B.Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü,1999-2006

6. Enstitü Müdürlüğü; S.B.Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, (Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Görevlendirmesi ile) 2005

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Sağlık Meslek Liseleri Öğretim Programları Çalışmalarında “İlk Yardım ve Acil Bakım” Komisyon Üyeliği, 2000

2. T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Türk Sağlık Eğitim Şurası Komisyon Üyeliği, 24-26 Kasım, 2000, Antalya

3. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Sağlık Meslek Liseleri İçin Ders Kitabı İnceleme Komisyon Üyelikleri, 2001

4. Eğitimde-Bilimde-Haberde Sağlık Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, 2000-2004

 

 

 

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

(Ankara Üniversitesi) AHE403 Hemşirelikte Eğitim

4

4

87

(Ankara Üniversitesi) AEB102 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar

-

 

4

 

 

98

 

 

Bahar

(Ankara Üniversitesi) EBE318 Ebelikte Eğitim

2

 

2

 

87

 

(Ankara Üniversitesi) AEB206 İnfeksiyon Hastalıklarında Bakım

2

-

104

(Ankara Üniversitesi)

AEB306 İlk Yardım

2

-

90

(Ankara Üniversitesi) AHE308 İlk Yardım ve Acil Yardım

2

2

96

2013-2014

Güz

(Ankara Üniversitesi) AHE403 Hemşirelikte Eğitim

4

4

97

(Ankara Üniversitesi) AEB102 Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar

-

4

90

Bahar

(Ankara Üniversitesi) EBE318 Ebelikte Eğitim

2

 

2

 

98

 

 

 

(Ankara Üniversitesi) AEB206 İnfeksiyon Hastalıklarında Bakım

2

-

109

 

 

(Ankara Üniversitesi)

AEB306 İlk Yardım

2

 -

 87

 

 

 

 

(Ankara Üniversitesi) AHE308 İlk Yardım ve Acil Yardım

2

2

96

2013-2014

 Yaz

(Ankara Üniversitesi) AHE403

Hemşirelikte Eğitim

4

4

25

 

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.  Nazik,B., Baykan S., “ 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelere Verilen Ev Kazalarında İlk Yardım Eğitimi Modellerinin Araştırılması”, Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar arası Eğitim Sempozyumu, Fırat Üniv. UNESCO işbirliği ELAZIĞ, 24-26 Eylül 1997.  

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.  Nazik,B., “Hemşirelikte Denetimin Yeri”, Hemşire Dergisi, THD Yayını, Cilt:48, Sayı:4, ANKARA, 1998.

D2.  Nazik,B., “ Eğitimde Farklı Bir Konu: Ev Kazalarında Koruyucu Sağlık Eğitiminin Yeri”, Milli Eğitim Dergisi, MEB Yayınları: 3250, Sayı:141, ANKARA, 1999.

D3.  Nazik,B., “Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Konusunda Kadınların Bilgi ve Görüşleri”, Eğitimde-Bilimde-Haberde Sağlık Dergisi, GNSEE Yayını, Cilt:2, Sayı:2, ANKARA, 2000.

D4.  Erdem,Y. ve Nazik,B., “Hastaneye Kaza ve Yaralanma Sonucu Getirilen 0-14 Yaş Arası Çocukların Retrospektif Olarak İncelenmesi”, Eğitimde-Bilimde-Haberde Sağlık Dergisi, GNSEE Yayını, Cilt:4, Sayı:1, ANKARA, 2003.

D5. Sançar, B., Açıkgöz, İ., Yalçın, A.S., “İlk Yardım Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Başarı Üzerine Etkisi”, Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt:4, Sayı:8, ANKARA, 2009.

D6. Erkal İlhan, S., Yalçın, A.S. ve Sançar, B., “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerini Seçme Nedenleri” Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s:73-89, ANKARA, 2012.

D7. Erkal İlhan, S., Sançar, B., Bulut, C., “Kuduz Şüpheli Hayvanlarla Temas Sonrası Yapılan İlk Yardım Girişimlerinin Araştırılması”, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, s: 101-114, Ankara, 2012.

D8. Yalçın, A. S.,  Sançar, B. ve Göktaş, B. “Güvenlik Kursu Eğitimi Alan Katılımcıların

Stresle Baş Etme Tarzlarının Değerlendirilmesi”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 13, Sayı: 2, Ankara, 2014.

 

 

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Demirci,Y., Nazik,B., “Ankara 112 Acil Yardım İstasyonlarında Çalışan Personelin Dış Sahada Karşılaştığı Sorunlar” A.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül, ANKARA, 2005.

E2. Kafadar,S., Nazik,B., “Gece Çalışmasının Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşireler Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi” 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Kasım, ANKARA, 2004.

E3. Pazarlıoğlu,S., Nazik,B., “ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Enfeksiyondan Korunma Yöntemlerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Araştırılması” 1. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu, 24-26 Kasım, ANKARA, 2004.

E4. Erkal İlhan,S., Sançar,B.,”İlk Kez Hekim İstemi Alan Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri 1.Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştıkları Güçlükler” 1.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 21-23 Ekim, Çeşme/İZMİR, 2010.

E5. Adil,C., Metin,Ö., Vergili,A.G., Aslantekin,F., Göktaş,B., Erkal İlhan, S., Sançar, B., Ankara’daki Lise Son Sınıf Öğrencilerine Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Başarı Değerlendirmesi, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Adnan Menderes Üniv., 27-29 Nisan, AYDIN, 2011.

E6. Sançar,B., Yalçın, S., Akçakoca, P., Mutlu, B., Polat, H., Çivili, H., Demirbağ, S., “Hemofili Hastalarında Yara Bakımı”, Uluslar arası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 10-12 Eylül, İzmir, 2012.

F. Diğer yayınlar:

F1. Nazik,B., “Çocuk Ruh Sağlığı-1-2” YA-PA Yayınları, Turan Ofset, İSTANBUL, 2000.

F2. Nazik,B., “ Üst Solunum Yolu Hastalıklarından Korunma”, Tüketici Bülteni, Yıl:14, Sayı:170, TSE Yayını, ANKARA, 2002.

F3. Nazik,B., “İlk Yardım” YA-PA Yayınları, Turan Ofset, İSTANBUL, 2003.

F4. Nazik,B., “Sık Görülen Çocukluk Çağı Kazalarında İlk Yardım”, Standart Dergisi, Yıl:42, Sayı:501, T.S.E Yayını, ANKARA, 2003.

F5. Sançar, B., “İlk Yardım El Kitabı”, CEYGEM Yayını No:1, Ceyhan,2012.

F6. Erkal İlhan, S., Sançar, B. (Editörler). “Alter Sağlık Bilimleri Sözlüğü” Alter Yayıncılık, Ankara, 2013.

F7. Sançar, B. (Editör), Erkal İlhan, S., Sançar, B., Altuntaş, T. “Herkes İçin Temel İlk Yardım” , Alter Yayıncılık, Ankara, 2014.

 

G. Eğitim Seminerleri

 

G1. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Gebe Okulu projesi kapsamında eğitici (2011)

 

G2. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Gebe Okulu projesi kapsamında eğitici (2012)

 

G3. Sektörler Arası İşbirliğine Dayalı İstihdamı Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Projesi kapsamında İlkyardım seminerleri. Ceyhan/Adana (2-4 Mayıs 2012)

G4.  KOZARS Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketinde çalışan Özel Güvenlik personeline yönelik hizmet içi eğitim programında ilk yardım seminerleri. Ankara (6-10 Şubat 2012)

G5. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Gebe Okulu projesi kapsamında eğitici (2013)

G6. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Gebe Okulu projesi kapsamında eğitici (2014)

G7. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Menopoz Okulu projesi kapsamında eğitici (2014)

 

 

H. Öğretim Değerlendirme Sonuçları

 

2011-2012 Güz Dönemi Ebelikte Eğitim Dersi Değerlendirme Sonucu: 92,4

 

 

İ. İlkyardım Eğitimleri

 

İ1. Sağlık Bakanlığına Bağlı Özel AKADEMİ İlkyardım Eğitim Merkezi, Sertifikalı İlkyardım Eğitimi programlarında; Eğitimci ve Mesul Müdür (2006-2008)

İ2. Sağlık Bakanlığına Bağlı Özel EDUSER İlkyardım Eğitim Merkezi, Sertifikalı İlkyardım Eğitimi programlarında; Eğitimci (2006-2011)

İ3. Sağlık Bakanlığına Bağlı Özel ETER İlkyardım Eğitim Merkezi, Sertifikalı İlkyardım Eğitimi programlarında; Eğitimci (2007-Devam)

İ4. İçişleri Bakanlığına Bağlı Özel AKAY-VİP Güvenlik Okulu, Sertifikalı Güvenlik Görevlisi Eğitimi programında; İlkyardım Eğitimcisi (2011-Devam)

İ5. İçişleri Bakanlığına Bağlı Özel ÖGE Güvenlik Okulu, Sertifikalı Güvenlik Görevlisi Eğitimi programında; İlkyardım Eğitimcisi (2009-Devam)

İ6. İçişleri Bakanlığına Bağlı Özel TEPE Güvenlik Okulu, Sertifikalı Güvenlik Görevlisi Eğitimi programında; İlkyardım Eğitimcisi (2012-Devam)

İ7. İçişleri Bakanlığına Bağlı Özel DELTA Güvenlik Okulu, Sertifikalı Güvenlik Görevlisi Eğitimi programında; İlkyardım Eğitimcisi (2014-Devam)

 

J. TV Programları

J1. TRT-2 GAP 4 Mevsim Kadın Programı. Ev Kazalarında İlk Yardım konusunda program konuğu. 29.11.1999 Pazartesi, Saat:09.30-10.00, ANKARA.

 

 

K. DİĞER

 

K1. “Hemşirelik Yönetim Semineri”.. Katılım Belgesi. 1988, ANKARA.

K2. Hemşirelik Haftası Kutlama Programı Açık Oturum. 15 Mayıs 1991, ANKARA.  

K3. Sivil Savunma ve Arama ve Kurtarma Kursu Katılım Belgesi. 2002-2003 ANKARA.

K4. IV. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı Katılım Belgesi. 15-17 Kasım 2005, ANKARA.

K5. Meslek Analizi ve Modüler Program Geliştirme Kursu. 2007, ANTALYA.

K6. Hasta Güvenliği Günü Sempozyumu. 2008, ANKARA.

K7.. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs. Girne-KKTC.

K8. Sağlık Bakanlığı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları. 2002, ANKARA

K9. Teşekkür Yazıları (10 adet)

K10. Görevlendirme Yazıları (7 adet)

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri