Prof. Dr. Rezan Hatungil

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

Özgeçmişi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: F. Rezan Hatungil

Doğum Tarihi: 07 Mart 1943

Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Tıp fakültesi

Ankara   Üniversitesi

1972

Doktora/ Tıpta Uzmanlık

 Fizyopatoloji

Ankara   Üniversitesi

1978

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Tıp  Fakültesi Ankara  Üniversitesi

1972-1978

Dr.Ar.Gör.  

 Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

1978-1979

Uz. Dr

 Mersin Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi

1982-1983

Uz. Dr

 Sağlık Yüksek Okulu  Mersin Üniversitesi

1998-1999

Yar.Doç.

 Tıp Fakültesi Mersin Üniversitesi

1999-2007

Doc. Dr

 Tıp Fakültesi Mersin Üniversitesi

2007-2010

Doc. Dr

 Saglık Bilimleri Fakultesi Yakın Doğu Üniversitesi

2012-2015

Prof. Dr

 Saglik Yuksek okulu Toros Universitesi

2015-

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Retinitis Pigmentoza’da Serbest Radikallerin Rolü.  Yüksek Lisans Öğrencisi: Mustafa Tümay

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-Proje Yöneticisi. 2004 “Diabetes Mellitus Tanısı Konmuş Olgularda Vitamin D Reseptör ve İnsülin Reseptör Substrat 2 Gen polimorfizmlerinin İncelenmesi”. Mersin Üniversitesi Bilimsel araştırma Projeleri Birimi, (BAB-TF.TTB (RH) 2005-2). 

2-Proje Yöneticisi. 2009. “Stres ve menopozun öğrenme üzerindeki etkileri”. Mersin Üniversitesi, Bilimsel arastirma projeleri Birimi, (BAP-TF, RH).  

 

İdari Görevler :

Mersin Universitesi Tip Fakultesi Burs komisyonu üyeliği   2007-2010

Mersin Universitesi Saglik Bilimleri Enstü, Egitim ve Ödül komisyonu üyeliği 2008-2010

Mersin Universitesi Öğrenci Danismanlik Projesi uyeligi     1998-2004

Mersin Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi  Laboratuar Yöneticiliği 1982-1983.

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanligi,.1999-2000

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği

FEPS ( Federation Europian Physiological Societies)

      FESTEM (Federation of European Societies on Trace Elements and Minerals)

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Lisans ve Yuksek lisans dersleri

Mersin Universitesi Tip Fakultesi 

2011-2012 Guz        Sindirim Sistemi Fizyolojisi             6 saat/hf          ogr sayisi 94    

2011-2012 Ilkbahar   -Endokrin ve ureme sistemleri      -6saat/hf          ogr sayisi 94   

                   2011-2012  Guz          Fizyopatoloji                                2 saat/hf          ogr sayisi 94                    

        

 

Yakin Doğu Universitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Bolumu,

2012-2015 Guz-Ilkbahar -  Genel Fizyoloji ve Fizyopatoloji    4saat/hf       ogr sayisi 99

 

Yakin Doğu Universitesi  Beslenme ve Diyetetik Bolumu, sözleşmeli ogretim uyesi olarak

2012-2013 Guz-Ilkbahar    Genel Fizyoloji ve Fizyopatoloji     2saat/hf       ogr sayisi 122

 

Toros Universitesi  Ogretim uyesi

2015-2016  Guz-Ilkbahar        Genel Fizyoloji ve Su Elektrolit       3saat/hf          ogr  sayisi 20

 

ESERLER              

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and humanities):

 

A1. Tumay, M., Hatungil, R., Berkoz, M., Yalin, Serap., Erdogan, S., “ Role of free radicals on retinitis pigmentosa”, Asian Journal of Chemistery., 24, 12 (2012).

A2. Hatungil, R., Yalin, S., “The role of free radıcals on ıschemia and reperfusıon damage”, Medıterranean Journal of Science and Technology., 4, (1), (2011).

A3. Çömelekoğlu, U., Yalın, S., Bağış, S., Ögenler, O., Şahin, N,O., Yıldız, A., Coşkun, B., Hatungil, R., Turaç, A., “Low-exposure cadmium is more toxic on osteoporotic rat femoral bone: mechanical, biochemical, and histopathological evaluation”,
Ecotoxicol Environ Saf., 66,267-71 (2007).

A4. Çömelekoğlu, U., Bağış, S., Yalın, S., Ögenler, O., Yıldız, A., Şahin, N,O.,  Oğuz, I., Hatungil, R., “Biomechanical Evaluation in Osteoporosis: Ovariectomized Rat Model”,
Clin Rheumatol., 26,380-4 (2007).

A5. Hatungil, R., Yalın, S., Çömelekoğlu, Ü., Bağış, S., Şahin, N,O.,  Arslan, H., Eroğlu, P., Berköz, M., “Cadmium İnduced Changes in Lipid Peroxidation and Antioxidant Status in Brain of Ovariectomised rats”, Asian journal of chem., 18(2), 1467-1473 (2006).

A6. Yalın, S., Hatungil, R., Tamer, L., Ateş, N.A., Doğruer, N., Yıldırım, H., Karakaş, S., Atik, U., “Glutathione S-transferase gene polymorphisms in Turkish patients with diabetes mellitus”,Cell Biochem Funct. 25(5):509-13, 2007

A7. Akçıl, E., Seçkin, B., Ergün, A., Hatungil, R., “The Effect of Ultrasound on Synovial Fluid Zinc Level in Patients with Rheumatoid Arthritis”, Trace Elem electrol, 23, 55-59, (2006).

A8. Yalın, S., Hatungil, R., Tamer, L., Ateş, N,A., Doğruer, N., Yıldırım, H., Karakaş, S., Atik, U., “N-acetyltransferase 2 Polymorphism in Patients with Diabetes Mellitus”,
Cell Biochem Funct.,   25(4):407-11, 2007

A9. Yalın, S., Çömelekoğlu, U., Bağış, S., Şahin, N,O.,  Ögenler, O., Hatungil, R., “Acute Effect of Single-Dose Cadmium Treatment on Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Ovariectomized Rats”, Ecotoxicol Environ Saf., 65, 140-4 (2006).

A10. Yalın, S., Bağış, S., Polat, G., Doğruer, N., Cenk, A,S., Hatungil, R., Erdoğan, C., “İs There a Role of Free Oxygen Radicals in Primary Male Osteoporosis?”,
Clin. Exp. Rheumatol., 23,689-92 (2005).

A11. Ateş, N,A., Yıldırm, Ö., Tamer, L., Ünlü, A.,  Ercan, B., Muşlu, N., Kanık, A., Hatungil, R., Atik, U., “Plasma Catalase Activity and Malondialdehyde Level in Patients with Cataract”, Eye, 18, 785-8, (2004).


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Sozlu sunum:

Ergenoglu T, Marasligil B, Erdogan A. T, Hatungil R,. “Habitual Characteristics of Auditory Go-P3 and NoGo-P3 Responses are Different”, International FEPS Congress, L107- session VIID Ljubljana, Slovenia 12-15 Nov.2009

Poster sunumu:

B1. M. A. Uygun, C.l Y. Sahan, M. Berkoz, S. Yalin, R. Hatungil, U. Comelekoglu, N. O. Sahin, H. Beydagi, B. Resitoglu, P. Eroglu, B. Marasligil  ., “Influence of menopause and immobilisation  stress on oxidative stress.”,  10 th international symposium on pharmaceutical science,  P-361 Poster session, Turkey, Ankara, 26-29 June 2012.

B2. M. Berkoz, M. Cebo, S. Yalin, N.O. Sahin, R. Hatungil, U. Comelekoglu, P. Eroglu., “Deltametrin ve immobilizasyon stres uygulamalarınınmenopoza gırmiş sıçan serebellum dokusu üzerindeki etkilerini incelenmesi” , 2nd international veterinary medicine student congress, Turkey, Van , 5-7 december 2012.

B3. S. Yalin, B. Resitoglu, R. Hatungil,.U. Comelekoglu, N.O. Sahin,  N. Berkoz, P. Eroglu, H. Beydagi.,”Does ovariectomy have any impact on spatial memory performance in morris water maze?”, 4th İnternational  congress on cell membranes and oxidative stress, Volume 4, number 1, 26-29 June 2012.

B4. S. Yalin, R. Hatungil, U. Comelekoglu, O. P. Eroglu, “Effect of chronic cadmium exposure on oxidative stress in nerve tissue of ovariectomized rats” Cadmium symposium  P-28 Poster session  Italy, Sassary 8-9 June 2012  

B5. B. Resitoglu, H. Beydagi, R. Hatungil,  U. Comelekoglu, N. Sahin, P. Eroglu,  M. Berkoz, S. Erden, L. Bahar, S. Yalin., “Does stress influence the distance travelled in the open field apparatus?”, 23 rd national biochemistry congress, P 033,  Turkey, Ankara, 29 Nov.- 2 Dec. 2011

B6. D. Yunluel, B. Resitoglu, B. Marasligil, F. Sogut, P. Eroglu, R. Hatungil, U. Comelekoglu, S. Yalin, A. T. Erdogan, H. Beydagi.,”Does stress, affect spatial memory performance in Morris water maze?”, 10 th. İnternationalneuro science conress, P 54 poster session, Turkey, Istanbul, 9-12 April 2011

B7. S.Yalin, R.Hatungil, K.Buyukbozat, M. Berkoz, U. Comelekoglu, P. Eroglu.,”Antoxidant statues in senil macular degeneration”, Turkish FEPS  physiology congress, PC287 poster session , Turkey, Istanbul, 3-7 September 2011

B8.S. Yalin, R. Hatungil, U. Comelekoglu, O. Sagir, M. Berkoz, P. Eroglu, “Preventive  role of strontium ranelate against to oxidative stres in brain” 4th İnternational  FESTEM symposium  S6-5 Poster session 2. Russia, St. Petersburg 9-12 June 2010

B9.Hatungil R., Comelekoglu U., Yalin S., Berköz, M., Sagır Ö.,Sögüt F., Eroglu P., “The effect of strontium renelate treatment on skin biomechanic and biochemical properties in experimental osteoporosis model” International FEPS Congress, P186-Poster session IV. Ljubljana, Slovenia 12-15 Nov.2009

B10.Marasligil B., ErgenogluT.,  Hatungil R,.  “Involuntary Attention switching is modulated by selective attention in humans: An avoked potential study” International FEPS Congress, P187-Poster session IV. Ljubljana, Slovenia 12-15 Nov.2009

B11. Bagış S.,Comelekoglu U., Yalin S., Yilmaz N., Ogenler O., Yildiz A., Nayci A., Hatungil R. “ The Effect of calcitonin and alendronate  tretment on bone mineral densty , bone biomechanical parameters and collagan integrity: Ovariectommized rat model”.  International Osteoporosis Foundation World Congress on Osteoporosis.P795MO. Toronto, Canada, June 2-6, 2006

B12. Bagış S.,Comelekoglu U., Yalin S., Ogenler O., Yilmaz N., Nayci A., Yıldız A., Hatungil R. “ Effects of risedronate  sodıum on ovariectomized rat bone: Biomechanical and ultrastructurally study. International Osteoporosis Foundation World Congress on Osteoporosis.P795MO. Toronto, Canada, June 2-6, 2006

B13. Hatungil, R., Yalın, S., Çömelekoğlü, Ü., Bağış, S., Naycı, A., Ögenler, O., Güler, V., Berköz, M., Eroğlu, P., “Effect of Calcitonin on Lipid peroxidation in Ovariectomised Rats”,  Proc. 5th Int. Congress of pathophysiology, Vol. XXII, 248, Chinese Journal of Pathophysiology, Pekin, 2006.

B14.  Çömelekoğlu, Ü., Aslantaş, S., Yalın, S., Yılmaz, N., Hatungil R., Ballı, E., Aktaş, S., Berköz, M., Güler, V., ve Eroğlu, P., “Effect of 60CO gamma irradiation on the nerve conduction, lipid peroxidation and ultrasturucture of rat sciatic”, Proc. 5th Int. Congress of pathophysiology, Vol. XXII, 513, Chinese Journal of Pathophysiology, Pekin, 2006.

B15.  Yalın, S., Çömelekoğlu, Ü., Bağış, S., Naycı, A., Güler, V, G., Berköz, M., Eroğlu, P., Hatungil, R., “Does Risedronate Cause Oxidative stress in the Ovariectomised Rats”,  Proc. 8th Int. Symposium on Pharmaceutical Sciences, P14, Proceeding and Abstract, Ankara University Faculty of pharmacy, Ankara, 2006.

B16.  Yalın, S., Şahin, N,Ö.,  Çömelekoğlu, Ü., Yalın, E., Bağış, S., Hatungil, R., Kaya, D., “Chronic Cadmium Exposure affects the Antioxidant Defense System in Heart of Ovariectomised Rats”, Proc. 4th Int Congress of Pharmacy, Vol. 1-2, 114-117, Journal of the Bulgarian Pharmaceutical Scientific society. Sofya, 2005.

B17.  Çömelekoglu, Ü., Yalın, S., Bağış, S., Şahin, N.Ö., Ögenler, O., Oguz, İ., Hatungil,R., “Low exposure cadmium is more toxic on ovariectomised rat sciatic nevre than normal rats”, 1st İnternational Mediterranean Pharmacy Congress, J.Sci. Tech. Vol. 1(2), 118-122, Mersin, 2005.

B18.  Hatungil, R., Yalın, S., Şahin, N,Ö.,  Çömelekoğlu, Ü., Bağış, S., “İnfluence of Acute Cadmium Treatment on the Lipid Peroxidation and Antioxidant Enzymes in Kidney and Liver of Ovariectomised Rats”, Proc. İnternational Society for Trace Element Research in Humans (ISTERH) 7th Int. Conference, Vol, XXVII, 234, The Journal of Trace Elements in Experimental medicine, Bangkok-Thailand, 2004.

B19.  Akçıl, E., Seçkin, B., Ergün, A., Hatungil, R., “ The Effects of Ultrasound on Synovial fluıd Zinc Level in Patients with Rheumatoid Arthritis”, Proc. İnternational Society for Trace Element Research in Humans (ISTERH), 7th Int. Conference, Vol, XXVII, 220, The Journal of Trace Elements in Experimental medicine, Bangkok-Thailand, 2004.

B20.  Ergenoğlu, T., Beydağı, H., Erdal, E., Hatungil, R., Köse, N., Kırmızı, E., Demiralp, T., “The effeects of Serotonin Transporter Gene Polymorphism on the P300 Wave”,  Proc.4th Int. Congress of pathophysiologiy, Vol. 89, 213, Budapeşte, 2002.

B21. Hatungil, R., “ The level of Alpha1-Antitrypsin (A1-AT) in Male and Female, as Smokers or Non-Smokers , Living in Clean or Pollutted Air”, Proc.2th Int. FEPS Congress , Vol 48, Suppl 1,1 , Physiological Research , Prag, 1999.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1 Çömelekoğlu, Ü., Yalın, S., Bağiş S.,  Yıldız A., Ögenler O., Coşkun B Y., Hatungil, R., “Kadmiyumun Kortikal Kemik Mineral Yoğunluğu ve Biyomekanik Parametreleri  Üzerine etkisi: Ovariektomili Sıçan modeli ile karşılaştırma”  Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:1-4

D2 Hatungil, R., Çömelekoğlu, Ü., Yalın, S., Ergün, A., “Yaşlanmanın Merkezi Sinir sistemindeki Etkileri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1-4, 1-10(2006).

D3. Hatungil, R., Yalın, S.,  Çömelekoğlu, Ü. ve Hatungil, D. “Beslenme, Oksijen ve Egzersiz ile Yaşam Süresi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki  İlişki”, Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, 4, 379-387 (2005).

D4.  Hatungil, R.,  “Öğrenme ve Unutmada Rol Alan Proteinler”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dergisi 2, 198-206 (2004).

D5. Hatungil, R., “Serbest Radikallerin Yol Açtığı Doku Hasarı”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dergisi 4, 460-469 (2002).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.  Berköz M., Yalın S., Hatungil R.,Öngören Ş., Aktuğlu G. “Akut Lösemilerde Bazı Temel Koagülasyon testlerinin Prognostik ve Hemostatik Sürecin takibinde Kullanılması” VII. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjiyoloji Kongresi. 04-06 Mayıs 2007, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Adana

E2. Yalın, S., Hatungil, R., Çömelekoğlu,Ü., Bağış, S., Öğenler, O., Naycı, A., Eroğlu, P., Berköz, M., “Alendronatın Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan enzimler Üzerine Etkisi”, 31. Ulusal Fizyoloji Kongresi,   Cilt I, 212, Gaziantep, 2005.

E3. Çömelekoğlu, Ü., Yalın, S., Hatungil, R., Bağış, S., Öğenler, O., Coşkun, B., Bahar, L.,  “Electrophysiological and histological changes in peripheral nerves in ovariectomized rats”, 4th National Congress of Neuroscience, Vol. 4, 38, Mersin, 2005.

E4.  Yalın, S., Çömelekoğlu, Ü., Hatungil, R., Bagış, S., Eroğlu, P., Berköz, M., “The Effect of Cadmium on the Antioxidant enzymes in Brain of Ovariectomized rats”,   4th National Congress of Neuroscience, Vol. 4,  31, Mersin, 2005.

E5. Yalın, S., Çömelekoğlu, Ü., Hatungil, R., Bagış, S.,  Şahin, N.Ö., “Ovariektomili Sıçanlarda Lipid Peroksidasyonu ve  Antioksidan Enzim Düzeyleri Üzerine Kadmiyumun Etkisi”, 7. Ulusal Biyoistatistik Kongresi,  59, Mersin, 2004.

E6. Doğruer, N., Yalın, S., Hatungil, R., Karakaş, S., Aras, N., Tamer, L., Atik, U., “Diabetes Mellitus Hastalarında Glutatyon-S-Transferaz Gen Polimorfizmi”, 4. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 94, Marmaris, 2004.

E7. Kalafat, H., Doğruer, N., Görüroğlu, Ö., Karakaş, S., Ercan, B., Yalın, S., Hatungil, R., Aras, N., Tamer, L., Atik, U., “ Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında N-Asetil Transferaz 2 Gen Polimorfizmi”, 2. Klinik Biyokimya Uzmanları Kongresi, 340, Bodrum, 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

E8.  Yalın, S., Hatungil, R., Bağış, S., Doğruer, N., “Osreoporozlu hastalarda serbest radikal ve antioksidan enzim sistemlerindeki değişiklikler”, 30. Ulusal Fizyoloji Kopngresi , Cilt. 14, 64, Genel Tıp Dergisi, Konya, 2004.

E9. Yalın, S., Bağış, S., Polat, G., Doğruer, N., Hatungil, R., “Osteoporoz Oksidatif Stres Hastalığı Mıdır”, 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, 51,Trabzon, 2004.

E10.  Ergenoğlu, T., Beydağı, H., Erdal, E., Hatungil, R., Köse, N., Kırmızı, E., Demiralp, T., “ Serotonin Transporter Gen Polimorfizminin P300 Dalgasına Etkisi”, 27. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 80, İstanbul, 2001.

E11Hatungil, R., “Temiz ve Kirli Havada Yaşayan Sigara İçen Ve İçmeyen Kadın ve Erkeklerde Serum Alfa-1 Antitirpsin (A1-AT) Seviyeleri”, 26. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Program ve bildiri özetleri, P.18, Eskişehir, 2000.

 

Bilimsel kurul uyeligi: Journal of Mediterranean science and technology (2008-2010)

 

Atıflar: Uluslararası kaynak kitaplarda ve makalelerde 195  adet atıf  bulunmaktadır. (Nisan 2015 itibariyle)

 

Seminerler

Ilk ders heyecani ve sorumluluklarimiz. Yakin Dogu Universitesi. Saglik bilimleri fakültesi KKTC. 2013

Beslenme, Oksijen ve Egzersiz ile Yasam Suresi ve Yasam Kaslitesi Arasindaki ilişki.  Mersin Universitesi Tip fakültesi . Fizyoloji AD. 2012

Vucut Sivilari ve Dolasimin karsilikli etkilesimi. Mersin Universi. Fizyoloji AD.2011

Ogrenme ve Unutmayi sağlayan Proteinler.Mersin Universitesi,Temel Tip  2010

Yaslanmanin  Molekuler Endokrinolojisi: Mersin Universitesi Temel Tip 2009

Stres ve Demansta Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal ekseninin rolü: Mersin Universitesi Fizyoloji AD 2009

Serbest Radikaller: Mersin Universitesi Tip Fakultesi. 2008

AKT Sinyal Yolagi (Iskelet Kas Kitlesini Belirleyen Molekuller): Mersin Universitesi Tip Fakultesi 2008

Serbest Radikallerin yol actigi doku hasari: Mersin universitesi. Temel Tip 2007

 

 

Ders Materyalleri 

Me.U. Tip Fakultesi. Donem 2 Fizyoliji ders notlari. 2011-2012 Yilinda twitter`da yayinlasmistir. [Twitter:RezanHatungil:]

KKTC. Yakin Dogu Universitesi. Saglik Bilimleri Fakultesi. FTR ve Beslenme Diyetetik Bolumu. Genel Fizyoloji ders notlari.                                                                        2012-2015 yilinda twitter`da yayinlanmistir [Twitter:RezanHatungil:]  

Toros Universitesi.  Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri:   Fizyoloji        Su ve Elektrolit Dengesi ders notlari. 2015-2016 yilinda twitter`da yayinlanmistir

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri