Yrd. Doç. Dr. Bilal Ak

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

Özgeçmişi

Yrd.Doç.Dr.Bilal AK,Özgeçmiş

1. Adı Soyadı: Bilal AK

2. Doğum Tarihi : 06.01.1952

3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece            Alan                         Üniversite                                                            Yıl

Lisans           Sağlık İdaresi          SSYB Sağlık İdaresi Yüksekokulu                       1975

Y.Lisans       İşletme İktisadı       İstanbul Üniversitesi                                             1977

Y.Lisans Yazokulu Mikro Bilgisayar      ODTÜ.TUBİTAK                                    1983

Doktora         İşletme/Yönetim-Org.-Üretim-Pazarlama ; Gazi Üniversitesi            1987

                      Hastane Yönetimi

DİĞER PROGRAMLAR

1. GATA Sağlık Personel Okulları Komutanlığı Kurslar Taburu “Yedek Subay Okulu”, 1977

2. The Bell School of Languages, The Old House, Nowich, UK, 1002

3. Group Trainin Course in Hospital Administration, National Institute of Health Services Management, Tokyo, Japan, 1993

4. Beyond the Cost Benefit Study Practical Application of Health Economics to Pharmaceutical business Isuues, Management Forum, London, UK, 1995. 5. Outcomes Research/Evidence Bsed Medicine, New Jersey, USA, 1998

Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 01.Ağustos. 1987

Yüksek Lisans Tezleri:

1. Bedriye Gültekin Yalçın. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Personelinin İşe Yabancılaşma Konusunda Bir Araştırma, Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü ,Ankara,1990.

2. Sevcan Reis. Yöneylem Araştırması Açısından Ankara Numune Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde Tek Kanallı Kuyruk Modeli ve Simulasyon Tekniğinin Uygulanması. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü ,Ankara,1991.

3. Mesut Çimen. Yönetim Bilgi Sistemi Açısından Hastane Yönetim Bilgi Sistemlerinin İncelenmesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi Eczanesinde Modüler Hastane Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımına Ait Bir Çalışma. Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü ,Ankara, 1994.

4. Nermin Özgülbaş. Hastanelerde Finansal Yönetim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü ,Ankara,1995.

5. Gülden Muğla. Hastanelerde Halkla İlişkiler: Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Kurum İçi Halkla İlişkiler Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi. Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü ,Ankara, 2000.

6. Ahmet Yesevi Üniversitesi Hastane İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında 2006 yılında 6 ,2007 yılında 8 adet olmak üzere toplam 14 Yüksek Lisans Proje Ödevi

Doktora Tezleri

1-Aslan Kaplan. Özerkleştirme ve Özelleştirmenin Teorileri ve Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Özerkleştirilmesi ve Özelleştirilmesi Çalışmaları Hakkında Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Çalışan Yüksek Öğrenimli Sağlık Personelinin Düşüncelerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü , Ankara,1997.

 

Projeler

1. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Hastanesi Projesi, Proje Yöneticisi, MEB, Ankara,1991

2. Başbakanlık TODAİE Kamu Yönetimi Araştırması KAYA Projesi, Sağlık Alt Projesi Koordinatörü, TODAİE,Ankara,1989

3. DPT Sağlık Master Plan Projesi,Danışma Kurulu, DPT,Ankara,

4. Hastanelerde Performans Ölçülmesi Araştırma ve Değerlendirme Projesi, Proje Sekreteri, DPT-Sağlık Bakanlığı, Ankara,1990

5. Hartum Türk-Sudan Hastanesi Projesi ve hastane mimari projesi danışmanlıkları,DPT,TAC,Ankara,1995

6. Devlet Yatırım Bankası Hartum Türk-Sudan Hastanesi Mimari ve İnşaat Projesi Danışmanlığı, Devlet Yatırım Bankası, Ankara,1995

7. Sağlık Bakanlığı Ambulans Helikopter Projesi, Proje Yöneticisi, SB, Ankara, l999-2002

8. Paraşütçü Sağlık Ekibi Projesi ve Uygulanması. 53 doktor ve diğer sağlık personelinin temel paraşütçü eğitimleri Projesi proje yöneticisi, Sağlık Bakanlığı-THK Başkanlığı ,Ankara,2001

9. Sağlık Bakanlığı Deniz Ambulans Projesi, Proje Yöneticisi, SB, Ankara, l999-2002

10. Sağlık Bakanlığı İslam Kalkınma Bankası Kredili Anahtar Teslimi 400 Yataklı İstanbul Beylikdüzü Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesi Proje yöneticisi, Ankara,2001

11. Sağlık Bakanlığı İslam Kalkınma Bankası Kredili Anahtar Teslimi 250 Yataklı Bolu Fizik Tedavi Hastanesi Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara,2001

12. Sağlık Bakanlığı Kuveyt Fonu Kredili Anahtar Teslimi 250 Yataklı Kocaeli Devlet Hastanesi Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara,2001

13. Sağlık Bakanlığı, Kuveyt Fonu Kredili Anahtar Teslimi 150 Yataklı Düzce Devlet Hastanesi Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara,2001

14. Sağlık Bakanlığı Katar Fonu Kredili Anahtar Teslimi 75 Yataklı Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara.2001

15. Sağlık Bakanlığı Körfez İşbirliği Fonu Kredili Anahtar Teslimi 200 Yataklı Sakarya Devlet Hastanesi Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara,2001

16. Sağlık Bakanlığı Japonya Uluslararası Bankası Kredili Anahtar Teslimi 200 Yataklı İstanbul Küçükçekmece Kardiovasküler Cerrahi Hastanesi Projesi, Proje Yöneticisi, Ankara,2001

17. Dünya Bankası, Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Araştırması Projesi, Harvard Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü,Ankara,2001-2003

18. Tokat Niksar Devlet Hastanesi Anahtar Teslimi Hastane Bilgi Sistemi Projesi, Niksar,2003

19. Hatay Samandağ Devlet Hastanesi Anahtar Teslimi Hastane Bilgi Sistemi Projesi, Samandağ,2003

20. Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi Anahtar Teslimi Hastane Bilgi Sistemi Projesi, Reyhanlı,2003

21. Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi Anahtar Teslimi Hastane Bilgi Sistemi Projesi, Kadirli,2003

22. Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi Hastane Bilgi Sistemi Donanım ve Altyapı Projesi, Kırıkhan,2003

23. Bilecik Pazaryeri Devlet Hastanesi Modüler Hastane Bilgi Sistemi Projesi, Pazaryeri,2003

24. Sağlık Bakanlığı’na devredilen SSK Hastaneleri başta olmak üzere 2’si üniversite, birisi yurt dışı olmak üzere toplam 50’den fazla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (Hastane Otomasyonu) Projesi,2004-2007

25-Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kütahya Hava Hastanesi Mimari Tasarım Projesi proje yöneticisi ve danışmanlığı,Aralık, 1999, Ankara.

26-Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresine 500 kilometrelik köy yolu asfalt projesi, Köy İçme Suyu, Kanalizasyon, Drenaj Projelerinin proje yöneticisi

26.Sağlık Bakanlığı, Kayseri Entegre Sağlık Kampus ( Şehir Hastanesi) Projesi ,2011 ;devam ediyor.

 

İdari Görevler

1-Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi Hastane Müdür Yardımcısı 1975-1977

2-100 Yataklı Askeri Hava Hastanesi Sağlık Subayı, hastane idarecisi, Sağlık Teğmeni 1977-1979

3-Sağlık Bakanlığı İnebolu Devlet Hastanesi Hastane Müdürü 1979-1980

4-Sağlık Bakanlığı Karabük Devlet Hastanesi Hastane Müdürü 1979-1980

5. SSYB ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekili, 1980 (18.2.1981 tarihinde asaleten), 29.9.1982 tarihinde ikinci ve 18.2.1991 tarihinde üçüncü defa yüksekokul müdür yardımcısı ve SİYO Yönetim Kurulu üyeliği, 1980; 6.10.1987, 4.9.1997 ve 25.1.1999 tarihinde diğer atamalar

6. SB, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Medikal Bölüm Başkanı, 1986 ;Toplum Sağlığı Bölüm Başkanı, 1987 , Yönetim Kurulu Üyesi, 2000,

7-Sağlık Bakanlığı Baş Müşavirliği, Ankara,1999

8-Sağlık Bakanlığı APK Projeler Genel Koordinatörü, Ankara,2000

9-Sağlık Bakanlığı,İdari ve Mali İşler Daire Başkan Vekili, Ankara, 2001

10. SB, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, Enstitü Müdürü, 2001

11.Altı Bilgi Sistemleri Ltd.Şt. Genel Müdürü, 2003-2004

12.Çözüm Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd.Şt. Genel Müdürü 2004-2007

13.Tepe Teknoloji , Tepe International ve Alman Combu Sağlık Bilgi Sistemleri A.Ş Genel Müdür Danışmanlıkları, 2007-2009

14.Eroğlu Sağlık Bilgi Sistemleri Ltd.Şt. Genel Müdür Danışmanı, 2009-2010

15.EES Entegre Enformasyon Sistemleri Lt.Şt. Genel Müdür Danışmanı, 2010-1011

16.NKY Mimarlık Yapı Proje Ltd.Şt. Kayseri Entegre Sağlık Kampusu (Şehir Hastanesi) Projesi Operasyonlar ve Hastane Planlaması Kilit Yöneticisi, 2011

17.TOBB Sağlık Sektör Kurulu kurucu üyesi ve başkan yardımcısı

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

1.Sağlık İdarecileri Derneği üyesi ve Genel Başkanı

2.T.H.K

3.Ayaş Vakfı

4.Ayaş Derneği

5.Ankara Kulübü

6.Ankaralılar Derneği

7.İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunları Derneği

8.İşletme Yönetim Bilim Uzmanları Derneği

9.TOBB Sağlık Sektör Kurulu kurucu üyesi ve başkan yardımcısı

Ödüller

1- THK Birinci Bilim Ödülü Yarışması, “Sağlık Hizmetlerinde Havacılığın Rolü” isimli çalışma ile Bilimsel Ödül

Teşekkür Belgeleri

1-Sağlık Bakanları Dr. Yıldırım AKTUNA, Dr.H.İbrahim ÖZSOY ve Dr.Osman

DURMUŞ’un Teşekkür belgeleri

2.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Eşref VAİZ’in Teşekkür Yazısı

3.Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı Takdir Belgesi,2001

4.Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Teşekkür Yazısı ,2000

5.TODAİE Genel Müdürlüğü KAYA Projesi İçin Teşekkür Yazısı

6.SB Teftiş Kurulu Başkanlığı Teşekkür Yazısı

7.Ankara Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Yazısı,2002

8.THK Genel Başkanlığından 13,17,20 .Türkiye Milli Paraşüt Şampiyonalarında milli paraşüt hakemliği için teşekkür yazısı

9.Dördüncü Balkan Hava Oyunlarında Uluslararası Paraşüt Hakemliği İçin Teşekkür Yazısı,1982

10.Dünya ve Türkiye Milli Paraşüt Şampiyonası,sertifika,madalya ve plaketleri

11.TAI Genel Müdürlüğü Teşekkür Yazısı

12.Sağlık Yöneticileri Derneği, Teşekkür Yazısı

13.Ayaş Vakfı Teşekkür ve Şükran Belgeleri,1995

14.Ankaralılar Derneği I. Ve II.Ankara Kurultayı Teşekkür Yazıları

15.Universıty Library Cambbırdge, Hastane Yöneticiliği ve Tıbbi Antropoloji Kitapları için Teşekkür Yazısı,l992

16.Oxford University Parachute Club ın Hacettepe Üniversitesi Havacılık Kulübü ile işbirliğine teşekkür yazısı

Üniversitelerde Yürüttüğü Dersler

Lisans Dersleri

1. İşletme Yönetimi

2. Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu (SİYO)

3. Bioistatistik, SİYO, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü(GNSEE)

4. Sitem Analizi, GNSEE

5. Sağlık Kurumları Yönetimi, SİYO

6. Hastane Yönetim Bilgi Sistemi, SİYO

7. Hastane Üretim Yönetimi, SİYO

8. Hastanelerde Pazarlama Yönetimi, SİYO

9. Hastanelerde Tedarik Yönetimi, SB

10. Sağlık Hukuku, SB

11. Hijyen ve Sanitasyon, Amasya SMYO

12. Okul Sağlığı, GNSEE

13. Eğitim Psikolojisi, GNSEE

14. Eğitim Yönetimi, GNSEE

15. Tıp Tarihi ve Deontoloji, GNSEE

16. Havacılık ve Havacılık Sporları, Hacettepe Üniversitesi

17. Tıbbi Dokümantasyon ve Tıbbi Arşiv, GNSEE

Yüksek Lisans Dersleri

1. Sağlık ve Hastane Yönetimi, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2. Hastane Bilgi Sistemleri, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

3. Hastane Bilişim Sistemleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

4. Sağlık Bilgi Sistemleri, Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

5. Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

6-Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, THK Sosyal Bilimler Enstitüsü,

7- Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Dersleri

1. Sağlık Hizmetleri Sistemi, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2. Sağlık Kurumları Yönetimi Teorileri I, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

3. Sağlık Kurumları Yönetimi Teorileri II, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

4. Seminer Dersi (Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri) ODTÜ Enformatik Enstitüsü

 

2014 ve 2015 yılında verdiği yerler.

Akademik  Dönem         Dersin Adı                        Haftalık Saati           

2014   Güz        Sağlık Kurumları  Yönetimine Giriş       3                                          

2014   Bahar     Sağlık İçin Sosyal Bilimler                     2        

2014   Bahar     Sağlık Kurumları Yönetimi-I                  3                            

2015 Güz      Sağlık ve Hastane Sistemleri                      4

2015 Güz      Sağlık Kurumları Yönetiminde Etik          2

2016 Bahar   Sağlık Enformasyon yönetimi                    2

2016  Bahar    Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi    2

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri