Öğr. Gör. Ertan Cem Gül

MESLEK YÜKSEKOKULU
ADALET

Özgeçmişi

 Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Hopa’da tamamladıktan sonra 2005’te Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde yükseköğrenimine başlamıştır. 2009 yılında aynı üniversitede Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisansa başlamış ve 2011 yılında “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimindeki Aktörler ve İlişki Biçimleri” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. 

       Kamu Yönetimi eğitimi boyunca satranç, tiyatro ve yazın sanatı ile ilgilenmiştir. Üniversite hayatında çeşitli sosyal klüplerde faaliyetlerde bulunmuş; Kamu Yönetimi Topluluğunda Yönetim Kurulu üyeliği faaliyetlerini sürdürmüştür. Trakya Üniversitesi Felsefe Topluluğunun kuruculuğunda öncülük etmiş kurucu başkan olarak sosyal bilimler ve felsefe alanında çeşitli atölye çalışmaları yürütmüş, çeşitli kongrelere bilimsel bildirilerle katılmıştır. VI. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  kongresine “Demokrasiyi Tanımlayabilmek-Tanıyabilmek” “Post-modernizmin İki Yüzü” adlı çalışmalarla katılmıştır. Daha sonra ise Sosyoloji öğrencileri kongresine “1960-1980 Arası Türkiye’deki Sosyal Politikalar” adlı bilimsel bildiriyi kaleme almıştır. Yüksek lisans sürecinde çeşitli bilimsel yazınları olmuştur:

  • İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi/ T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi ve Politikaları
  • Sosyal Devlet-İstihdam İlişkisi/T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Devlet 
  • Indtroduction to the Study of Public Administration (Amme İdaresine Giriş), Leonard White/ T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentleşme ve Çevre Sorunları 
  • Osmanlı Bürokrasisi ve Yönetimi: Tanzimat Öncesi ve Sonrası/ T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kuramsal Açıdan Yönetim Tarihi 
  • Kamu Yönetimi-Etik İlişkisi/ T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Siyasal Hayatı
  • Toplumsal Adalet Postmodernizm ve Kent-D. Harvey Makale Analizi/ T.Ü Sosyal bilimler Enstitüsü Kentleşme ve Küresel Çevre Sorunları

        2014 yılından itibaren Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programında Öğretim Görevlisi olarak çalışmakta olup; Türk Yargı Sistemi, Borçlar Hukuku ve Toros Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Temel Hukuk derslerini yürütmektedir. Ayrıca MYO Kalite Yönetim ve Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü görevini de sürdürmektedir.

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri