Prof. Dr. Süleyman Türkel

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME

Özgeçmişi

         PROF. DR. SÜLEYMAN TÜRKEL

 

I. EĞİTİM

 Doktora ( 1973 ) : The University of Southern California ( USC ) , Los Angeles,

California ABD. (Tez; Pay Utility : Ücretin Motivasyon Etkisi)

Yüksek Lisans ( 1970 ) : The University of Southern California ( USC ) , Los Angeles,

California ABD.

Lisans ( 1965 ) : Ankara Üniversitesi , Siyasal Bilimler Fakültesi , Ankara.

Lise ( 1961 ) : Isparta Lisesi , Isparta.

 

 II. AKADEMİK YÜKSELME

2013 Temmuz – Devam Ediyor : Prof.Dr. (Yönetim Organizasyon): Toros Üniversitesi,Mersin

2000 – 2013 Haziran: Prof. Dr. ( Yönetim Organizasyon ) : Çağ Üniversitesi , Mersin.

1989 – 2000 : Prof. Dr. ( Yönetim Organizasyon ) : Hacettepe Üniversitesi , Ankara

1979 – 1989 : Doç. Dr. ( Yönetim Organizasyon ) : Hacettepe Üniversitesi , Ankara

1974 – 1979 : Öğretim Görevlisi Dr. ( Yönetim Organizasyon ) : Hacettepe Üniversitesi , Ankara

 

 III. EĞİTİM – ÖĞRETİM TECRÜBESİ

 Türkiye

 İnsan Kaynakları Yönetimi , Organizasyon Teorisi ve Tasarımı , Örgütsel Davranış ,

Sistem Analizi , Yönetim Teorileri ve Uygulamaları ve İşletme Politikası derslerini

( Lisans , Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ) aşağıdaki kurumlarda okutmuştur.

 - Hacettepe Üniversitesi , Ankara

- Bilkent Üniversitesi , Ankara

- Gazi Üniversitesi , Ankara

- Erciyes Üniversitesi , Kayseri

- Harp Okulu , Ankara

- Polis Akademisi , Ankara

- Çağ Üniversitesi , Mersin

-Toros Üniversitesi, Mersin

 

Amerika Birleşik Devletleri

 Fulbright Ziyaretçi Profesörü olarak 1984 . 1985 ve 1998 yıllarında The University of

Southern California „ da Organizasyon Teorileri , Örgütsel Davranış , Kamu İktisadi

Teşebbüslerinin Gelişmekte olan Ülkelerdeki Rolleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

derslerini okutmuştur.

 

IV. YÖNETİM TECRÜBESİ

KURUM

            GÖREV

TARİH

 Toros Üniversitesi - Mersin

 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler    Fakültesi (Dekan) 

 2013 – Devam    Ediyor

 Çağ Üniversitesi - Mersin

 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler  Fakültesi (Dekan)

 2010 - 2013

 Çağ Üniversitesi – Mersin

 Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 2000 - 2009

 Çağ Üniversitesi - Mersin

Yönetim Kurulu ve Senato Üyesi

2000- 2013

 Hacettepe Üniversitesi -  Ankara

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

1983-1984, 1990- 1993 , 1999- 2000

TOBB

Genel Sekreter Teknik Yardımcısı

1986 - 1989

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM)

Genel Müdür Yardımcısı

1985-1986

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi (SEGEM)

Yönetim Kurulu Üyeliği

1987 - 1990

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

Yönetim Kurulu Üyeliği

1987 - 1990

       

   

 

V. DANIŞMANLIK

KURUM

GÖREV

         TARİH

Mercedes-Benz

CEO İnsan Kaynakları Yönetimi Danışmanı

1990 - 1991

TOBB

Başkan Danışmanı

1989 - 1990

Transamerica Occidental Life Insurance Company of California

İş Analisti

1985

Ereğli Demir-Çelik A.Ş

Yönetim ve Reorganizasyon Danışmanı

1977

GİMA A.Ş

Yönetim ve Reorganizasyon Danışmanı

1975 - 1976

       

 

VI. SANAYİ VE HİZMETİÇİ EĞİTİM TECRÜBESİ

Milli Prodüktivite Merkezi ( MPM ) , Sınai Eğitimi ve Geliştirme Merkezi ( SEGEM ) ve

bazı kuruluşlar aracılığıyla aşağıda belirtilen konularda 600 „ ün üzerinde hizmetiçi

eğitim verilmiştir.

 

EĞİTİM KONULARI

                  BELLİ BAŞLI KURULUŞLAR

Kriz Yönetimi

OYAK- Renault A.Ş. , Dedeman Holding , Bosh –

Siemens A.Ş. , MİTAŞ , İSTİKBAL , PETKİM , Tarım

– İş Sendikası , Özdilek A.Ş. , OYAK – Çimento A.Ş.

, Ticaret ve Sanayi Odaları

( Afyon , Kütahya , Mersin , Sivas , Gaziantep ,

Kayseri )

Zaman Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Karar Verme Teknikleri

Yazılı ve Sözlü İletişim Sorunları

Toplam Kalite Yönetimi

Stratejik Planlama

     

 

VII. PROJE UYGULAMA TECRÜBESİ

 

KURULUŞ

                                PROJE ADI

TARİH

GTZ ( Alman Kalkınma Ajansı ) - DPT

Türkiye „ de Mesleki Eğitim için Sektör Diyoloğu

: Küçük ve Çok Küçük İşletmelerin Personel

Politikaları ve Uygulamaları

1999 – 2000

GTZ ( Alman Kalkınma Ajansı )

T.C. Çevre Bakanlığı, Özel Çevre Koruma kurumu Başkanlığı Yeniden Örgütlenme ve Geliştirme Projesi

 

 

1997 – 1998

GTZ ( Alman Kalkınma Ajansı )

LUFTHANSA – THY Geliştirme Projesi

Sonuçlarının Değerlendirilmesi

1997

IBRD ( Dünya Bankası ) – Milli Eğitim

Bakanlığı

Milli Eğitimi Geliştirme Projesi

1994 – 1997

IBRD ( Dünya Bankası ) – Sanayi ve Ticaret

Bakanlığı

Endüstriyel Eğitim Projesi

1989

 

VIII. MESLEKİ ÜYELİKLER

 

1. Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyesi ( 1989 – halen ) ,

Ankara , Türkiye.

2. Ekonomik Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ( 1987 – 1990 ) ,

Ankara , Türkiye

3. Avrupa Barkod Birliği – EAN Temsilcisi ( 1987 – 1989 ) ,

Bürüksel , Belçika

4. Türk Standartları Enstitüsü – Teknik Danışma Komitesi Üyesi ( 1987 – 1989 ) ,

Ankara , Türkiye

5. Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ( 1987 – 1989 ) ,

Ankara , Türkiye

 

IX. ÖDÜLLER

 

1. Fulbright Bursu ( 1998 – 1999 ) , ABD

2. Fulbright Bursu ( 1984 – 1985 ) , ABD

3. Carl Duisberg Derneği Bursu ( 1984 ) , Almanya

4. Yüksek Lisans ve Doktora Bursu ( 1967 – 1973 ) , ABD

 

 

X. YAYINLAR

 

Makaleler

 

1. Türkel Süleyman ve Doğan N. Leblebici , “Kamu Kesimi İçin Bir Örgütlenme

Modeli: Özel Çevre Koruma Kurumu ( ÖÇKK ) Örneği” , H.Ü. İİBF Dergisi , Cilt

18 , Sayfa 2 ( 2000 )

2. Türkel Süleyman ve Doğan N. Leblebici ,”Yönetim Bilimi Açısından Zamanın

Anlamı ve Etkili Zaman Yönetiminin Esasları” , H.Ü. İİBF Dergisi , Cilt 18 , Sayfa

1 ( 2000 )

3. Türkel Süleyman , Zaman – Kişilik İlişkisi : Zamanın Kişi Üzerindeki Etkileri , TSE

Dergisi , Ocak 1997

4. Türkel Süleyman , Milli Eğitim Bakanlığı İçin Bir Yenide Değişim Modeli , Milli

Eğitim Dergisi , 1995

5. Türkel Süleyman , Motivasyon Aracı Olarak İş Tasarımı , H.Ü. İİBF Dergisi , Cilt

6 , 1998

6. Türkel Süleyman , Yöneticilerin Temel Sorunlarından Birisi : Ücretin Teşvik Aracı

Olarak Kullanılması , TODAİE Dergisi , Cilt 22 , 1989

7. Türkel Süleyman , İhmal Edilmiş bir Yönetim Aracı : Personel politikaları El

Kitabı , MPM Dergisi , Sayı 2 , 1989

8. Türkel Süleyman , Güney Korede Mesleki ve Hizmetiçi Eğitim Sistemi ,TODAİE

Dergisi , Cilt 22 , 1989

9. Türkel Süleyman , Kamu Kesiminde Bilgisayar Kullanımı ve Problemleri , Yeni

Forum , Sayı 93 , 1983

10. Türkel Süleyman , Ücret ve Motivasyon , H.Ü. İİBF Dergisi , Cilt 1 ,Sayı 4 , 1982

11. Türkel Süleyman , Yönetime Çağdaş Davranışsal Yaklaşım , Erciyes Üniversitesi

, İİBF Dergisi Cilt 2 , Sayı 3 , 1982

12. Türkel Süleyman , Türk Bankalarında Personel Değerlendirme Sistemi ve

Problemleri , H.Ü. İİBF Dergisi , Cilt 1 ,Sayı 3 , 1980

Kitaplar

 13. Türkel Süleyman ve Doğan N. Leblebici , Etkili Zaman Yönetimi ve Uygulaması ,

ANGİAD , Ankara 2001

14. Türkel Süleyman , M.D. Aydın , Doğan N. Leblebici , Toplam Kalite Yönetimi

uygulama Rehberi : “15 Adım ve 54 Soruda A‟dan Z‟ye Uygulama” , Life Ajans ,

Konya 2001 

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri