Yrd. Doç. Dr. Ayhan Demirci

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

Özgeçmişi

1970 yılında Kütahya'da doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Kütahya'da tamamlamayı müteakip 1984 yılında Maltepe Askeri Lisesi (İzmir)'nden, 1993 yılında Kara Harp Okulu (Ankara)'da Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya)'nde Yönetim ve Organizasyon,

2007 yılında Selçuk Üniversitesi (Konya)'nde Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lsans eğitimlerini tamamladı.

2012 yılında Atatürk Üniversitesi (Erzurum)'nde Sayısal Yöntemler alanında doktora derecesini aldı.

2015 yılında emekliye ayrılarak Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri