Doç. Dr. Köksal Hazır

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

Özgeçmişi

 

Doç.Dr.Köksal HAZIR   Lisans Eğitimini Kara Harp Okulu Yönetim bölümünde 1988 yılında tamamladı. 1998 Yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını "İşletmelerin Küreselleşme Sürecinde İşletmelerin Stratejik Vizyon Yaklaşımları: Orta Anadolu Mensucat A.Ş. de Bir Uygulama", isimli teziyle tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi İşletme Doktora Programını, "Organizasyonlarda WEB Tabanlı Değişim Yönetimi, Bilgisayar Teknolojilerinin Örgütsel Değişime İlişkin Algılamalar Üzerine Etkileri Konulu Bir Araştırma" konulu teziyle 2004 yılında Tamamlamıştır. 2013 Yılında UAK'ın Doçentlik Jürisi sürecini tamamlayarak "Yönetim ve Strateji" doçentlik ünvanına hak kazanmıştır. Uluslararası ve Ulusal  çok sayıda yayını olan Hazır evli ve üç Çocuk babasıdır. Halen Toros Üniversitesi İİSBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri