Öğr. Gör. Birsen KESİK ZEYREK

MESLEK YÜKSEKOKULU
OPTİSYENLİK

Özgeçmişi

1.      Adı Soyadı: Birsen KESİK ZEYREK

2.      Doğum Tarihi: 23.01.1984

3.      Unvanı: Öğretim Görevlisi

4.      Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Bölümü

Mersin Üniversitesi

2003-2007

Y. Lisans

Fizik Bölümü

Çukurova Üniversitesi

2007-2011

Doktora

Fizik Bölümü

Çukurova Üniversitesi

  2012-

 

 

5.     Yüksek Lisans

      5.1.Yüksek Lisans Tez Başlığı

Elektron Siklotron Rezonans Mikrodalga Plazma (ECR-MP) Sistemi ile Yarıiletken Karbon Bileşiklerinin Üretilmesi ve Karakterizasyonu

 

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

S. Yıldırımcan, B.Kesik, R.Esen, H.Kavak. Elektron Siklotron Rezonans Mikrodalga Plazma Sisteminin Optimizasyonu ve Yarıiletken Karbon İnce Filmlerin Karakterizasyonu,  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2010, İstanbul Üniversitesi.

                                   

      B. Kesik, K. Kara, R.Esen, H. Kavak. Characterization of the Carbon-Based Thin Films         

      Produced By Electron Cyclotron Resonance Mikrowave Plasma System, Türk Fizik      

      Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 6-9 Eylül 2011, Bodrum.

                          

      B. Kesik, R. Esen, H.Kavak. Structural and Morphological Characterization of the    

      Carbon-Based Semiconductor Thin Films Grown by Electron Cyclotron Resonance   

      Microwave Plasma System, ISWCMMP-2011, ISW on Condensed Matter and Material

      Physics, 27-31 Aralık 2011, Antalya.

 

      Birsen Kesik, Elif Peksu, Selman Tamer, Dilek Yıldız, Oğuzhan Gürlü. Alaşımlı Altın        

      Yüzeylerin Foton Taramalı Tünelleme Mikroskobu ile İncelenmesi, Yoğun Madde Fiziği  

      İzmir Toplantısı, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, 5 Nisan 2013.

 

      Birsen Kesik, Elif Peksu, Selman Tamer, Dilek Yıldız, Oğuzhan Gürlü. Study of Alloyed    

      Gold Surfaces by Photon-Emission STM, DPG Spring Meeting, 10-15 Mart 2013.

 

6.2. Katıldığı Kongreler

Advanced Quantum Mechanics for Cond. Matt. Physicists, ITAP, 5-18 Temmuz 2009, Turunç/Marmaris.

Solar TR-1 First Turkish solar energy conference and exhibition, Middle East Technical University Cultural and Convention Center, April 29-30 2010.

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, 14-17 Eylül 2010.

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, 6-9 Eylül 2011.

Physics and Chemistry of Solids: Theory and Experiment, Bilkent Üniversitesi, 6-12 Kasım 2011.

ISW on Condensed Matter and Material Physics, ISWCMMP-2011, 27- 31 Aralık 2011, Antalya.

 

7.    Projeler

109T687 Nolu Tubitak 1001 Araştırma Projesi, Nano Boyutlu Tünelleme Eklemlerinde Optik Uyarılmaların Gözlemlenmesi (2010-2013), (2012 Ekim-2013 Mart Bursiyer Araştırmacı Doktora Öğrencisi)

112T818 Nolu Tubitak 1001 Araştırma Projesi, Yarıiletken Yüzeylerinde Metalik Nanotellerin Oluşturulması, Manipulasyon ve Fiziksel Özelliklerin İncelenmesi (2013 Mayıs-Ağustos)

 

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri