Öğr. Gör. Mehmet Enes Salkın

MESLEK YÜKSEKOKULU
ADALET

Özgeçmişi

Adı - Soyadı: Mehmet Enes SALKIN

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara - 1985

Mezun Olduğu Lise: Fatih Anadolu Lisesi / Eskişehir

Mezun Olduğu Üniversite: Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2007

Yüksek Lisans: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans Tezi: Türkiye'nin 1983-2007 tarihleri arası asker sivil ilişkileri: Klasik darbeden E-Muhtıraya

Doktora: Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

 

Eğitimleri

Yayınları

Bilimsel Çalışmalar

Ders Meteryalleri

Ders Meteryalleri