Ders kayıt çıktılarının alınması , Danışmana imzalattırılması süreci

12 Ekim 2016

Ders kayıt çıktılarının alınması , Danışmana imzalattırılması süreci 17.10.2016 günü 17:00'a kadar uzatılmıştır.