HASTA VE YAŞLI BAKIM REFAKATÇISI SERTİFİKA PROGRAMI

27 Eylü 2016

PROGRAMINAMACI:

Gelişmişülkelerde nüfusun hızla yaşlanmasıyla birlikte yaşlanma olgusuve bu kişilerin kişisel bakımları konusunda tedbirleralınmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda yaşlı, hasta ve engellibakımı konusunda kamu ve özel merkezlerde ciddi çalışmalaryürütülmektedir. Bu konuyla ilgili olarak yasal düzenlemelerdeyapılmıştır.  Bu sertifika programının amacı yaşlı bakım vehuzurevlerinde ve kamu ve özel hastanelerde hasta bakım elemanıyetiştirmektir.

PROGRAMIÜSTLENEN BİRİM: TORSEM Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim veAraştırma Merkezi

PROGRAMINSÜRESİ: 189 saat teori 371 saat mesleki uygulama toplam 560saat (3,5 – 4 ay)

KONTENJAN:50 kişi

( %30 Erkek %70Kadın )

BAŞLAMATARİHİ:

Başlangıçtarihi Web sitesi üzerinden yayınlanacak, ön kayıt yapılanlaraise telefonla duyurulacaktır.

BAŞVURUŞARTLARI:

1-Enaz ilkokulmezunu olmak

2-25-40 yaşlarıarasında olmak

3-Erkekkursiyerlerde 1,65 m’den, kız kursiyerlerde 1,60 m’den kısaolmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerininson iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığındaolmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipteçalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birliktetaşıyabilecek beden ve fiziki yeterliliğine sahip olmalarıgerekmektedir. 

4-Ön kayıttansonra kişilerin bu iş yapabilme ve mesleği tanıma amacıyla öneleme yapılacaktır.

5-Kesin kayıtyaptıracak kursiyerler akciğer grafisi  ve sonucu ile bulaşıcıhastalığı olmadığına dair tetkik ve rapor getirecektir.

6-Ön kayıt vedeğerlendirmeden geçen adaylara kursun ne zaman başlayacağıbildirilir.

UYGULAMA: 

Uygulama protokolimzalanmış huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerinde yapılacaktır.Kişiler uygulama süresince sigortalı olacaktır.

ÜCRET:

4 aylık eğitimve uygulama bedeli KDV dahil 3.000 TL’dir. (Kredi kartlarına 8taksit imkanı)

MÜRACAATLAR

TORSEMSEKRETERLİĞİ

TOROSÜNİVERSİTESİ BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ

03243253300DAHİLİ 112

TORSEM MÜDÜRÜ

0324 3253300DAHİLİ………

HUZUREVİVE YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ KONTENJANLARI

Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi

Kontenjan

Özel Mersin Bahar Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi

22 Kişi

Yardım İyilik Vakfı Huzurevi

6Kişi

Sevgi Bağı Huzurevi

6Kişi

Özel Dr. Selahattin Palamut Yaşlı Yaşam Merkezi

8Kişi

Özel Funda Yaşlı Bakım Merkezi

8Kişi

UYGULAMADAÇALIŞANLAR SİGORTALI OLACAKTIR

SERTİFİKA:KATILIMCILARA TOROS ÜNİVERSİTESİ ONAYLI SERTİFİKAVERİLECEKTİR.

Katılımcınınsertifikaya hak kazanabilmesi için eğitimi programı %80 kısmınafiilen katılması ve eğitim sonunda yapı- lacak sertifikasınavından başarılı olması gerekir. Sınav dersler ve uygulamabitimini takip eden hafta yapılır. Katılımcı- nın başarılısayılması için en az 60 puan alması gerekmektedir. Geçerli puanıalamayan adaya katılım belgesi verilir

ÇALIŞMAALANLARI

Yaşlı bakımevive huzurevlerinde

Üniversite, kamuve özel hastanelerde

Tıpmerkezlerinde

SağlıkOcaklarında 

Aile SağlığıMerkezlerinde

Bağımsızolarak evde hasta bakımı (Yetkili olarak)

Evde hasta bakımşirketlerinde hasta bakım ve refakat elamanı

19 farklı dersmevcut olup dersler konusunda uzman geniş bir akademik kadrotarafından verilecektir.